Készen áll álmai Yamaha {0} modelljének konfigurálására. Konfigurálja motorkerékpárját az Ön elvásárai szerint.

Igen, vigyen oda

Adatvédelmi nyilatkozat - Yamaha alkalmazás

A Yamaha alkalmazást a Yamaha Motor Europe N.V. biztosítja ingyenesen - fióktelepei és kapcsolt vállalkozásai nevében is (a továbbiakban a többes szám első személy használatával jelezzük). Az alkalmazás még élvezetesebbé teszi a Yamaha motorkerékpár használatát számos jellemzője és funkciója révén, ilyen a motorkerékpár beállítása, a jövőbeli útvonalak nyomonkövetése, ajánlott útvonalak megtétele, videók megtekintése, használati útmutatók és a Yamaha Közösség, amelyen keresztül meghívhatja barátait, elmentheti, megoszthatja eredményeit barátaival és kihívhatja őket, továbbá elküldheti motorkerékpár konfigurációját Yamaha márkakereskedőjének. Az alkalmazás használatával kapcsolatos jogokról és kötelezettségekről bővebben az alkalmazás Használati feltételeiben olvashat itt: [link].
 
Az alkalmazás egyes jellemzőinek és funkcióinak biztosításához fel kell dolgoznunk bizonyos személyes adatokat. Különösen érvényes ez arra az esetre, ha a Yamaha Közösséghez való csatlakozás, illetve az alkalmazás szórakoztató jellemzőinek igénybevételéhez felhasználói fiókot hoz létre. Ebben az Adatvédelmi nyilatkozatban a lehető legszélesebb körű tájékoztatást adjuk arról, hogy az adatokat az alkalmazással kapcsolatban miként dolgozzuk fel. Az Adatvédelmi nyilatkozatot bármikor módosíthatjuk. Ez az Adatvédelmi nyilatkozat nem vonatkozik a személyes adatoknak nem az alkalmazáshoz kapcsolódó feldolgozásáról.
 
A Yamaha adatvédelmi nyilatkozatának legutóbbi frissítése: 2015. június 12.


1               Mire vonatkozik ez az Adatvédelmi nyilatkozat?
1.1         Az adatvédelmi nyilatkozat címzettje mindenki, aki az alkalmazásunkat használja, függetlenül attól, hogy létrehozott-e felhasználói fiókot vagy sem. Az alkalmazás felhasználójává válhat felhasználói fiók létrehozása nélkül, fiókkal rendelkezőként valamint egy, az alkalmazást már használó személytől kapott meghívó alapján.
1.2         Yamaha Motor Europe N.V. a személyes adatok alkalmazással kapcsolatos feldolgozását végző adatkezelő, a holland adatvédelmi törvény értelmében. A személyes adatok feldolgozását a holland Adatvédelmi Hatóságnak szám alatt jelentettük be.


2               Mely személyes adatokat dolgozza fel a Yamaha?
Felhasználói fiókkal történő használat esetén
2.1         Ha az alkalmazáshoz felhasználói fiókot hoz létre, fel fogjuk kérni a következő személyes adatok megadására (a felhasználói fiók adatai): név, felhasználónév és jelszó, lakcím, e-mail cím, születési idő. Kérjük, hogy felhasználói adatait tartsa mindig naprakészen. Amennyiben felhasználói fiókot hoz létre, feldolgozzuk az IP-címét és a felhasználói fiókhoz tartozó egyedi eszközazonosítót a felhasználói fiók használatának és az értesítések fogadásának lehetővé tétele céljából.
2.2         A felhasználói fiók létrehozásakor az alkalmazás (sajátos jellemzőinek) használatakor a felhasználói fiók adatai mellett feldolgozhatjuk a következő személyes adatokat is: azok a barátok, akiket meghívott, illetve akikhez csatlakozott, az Ön vagy más felhasználók által feltöltött és az alkalmazással megosztott tartalmak, így fényképek és videók, a motorkerékpár(ok)ról megadott adatok, az alkalmazás beállításai, eredmények, folyamatban levő vagy befejezett kihívások (a meghívott és a részt vevő barátokra is kiterjedően), a nyomon követett, elmentett, illetve megosztott útvonal földrajzi adatai (beleértve az útvonal helymeghatározási adatait, az időjárásra, időpontra, dátumra, időtartamra, távolságra és átlagos sebességre vonatkozó adatok), az aktuális tartózkodási helyre vonatkozó adatok útvonalajánlás érdekében, a már megtett javasolt útvonalak, a Yamaha motorkerékpárok elmentett beállításai, a márkakereskedőre vonatkozó adatok, a telefonszám és a Facebook-adatok, de ez utóbbi csak abban az esetben, ha a barátok Facebookon keresztül történő meghívásának lehetőségét választja.
2.3         Ha felhasználói fiókot hozott létre, Yamaha motorkerékpárjait konfigurálhatja, és választhatja azt a lehetőséget is, hogy valamely Yamaha márkakereskedő kapcsolatba léphessen Önnel.  Ha ezt a lehetőséget választja, a választott beállítást a részünkre megadott kapcsolattartási adatokkal (lakcím, email cím és telefonszám) együtt megküldjük Yamaha márkakereskedőjének.
2.4         A felhasználói fiók alapesetben zártkörű beállításokkal készül. Ez azt jelenti, hogy a felhasználói fiók adatait csak azok a barátai láthatják, akikkel a Yamaha Közösségen belül összeköttetésben áll. Felhasználói fiókja adatvédelmi beállításait tetszés szerint nyilvánosan elérhetővé is teheti. Ennek nyomán a Yamaha Közösség azon felhasználói is láthatják felhasználói fiókjának adatait, akik (még) nem a barátai.
Felhasználás felhasználói fiók létrehozása nélkül
2.5         Ha nem rendelkezik felhasználói fiókkal, személyes adatait rendszerint nem dolgozzuk fel. Minden adat az Ön eszközén tárolódik és szervereinkre nem kerül továbbításra. Felhasználói fiókkal nem rendelkező felhasználóként az eszközén motorkerékpárjának csak egy beállítását tárolhatja, és nem fogja tudni elküldeni a beállításokat márkakereskedőjének, illetve nem tudja tárolni a nyomon követett útvonalakat, a márkakereskedői adatokat, továbbá nem tudja használni a Yamaha Közösség jellemzőit, így a meghívást, megosztást vagy a barátok kihívását, illetve nem tudja megosztani eredményeit. E-mail címét feldolgozhatjuk akkor, ha egy felhasználói fiókkal rendelkező személy meghívást küld Önnek a Yamaha Közösségbe való belépéshez.
2.6         Ha még nem használja az alkalmazást, akkor dolgozhatjuk fel e-mail címét, ha egy felhasználói fiókkal rendelkező személy meghívást küld Önnek a Yamaha Közösségbe való belépéshez és barátként jelöli Önt, és Ön ezt a meghívást a későbbiekben elfogadja.
2.7         A felhasználói fiókhoz társított személyes adatait Hollandiában található szervereinken tároljuk. Ha a lenti e-mail címén kapcsolatba lép velünk, az e-mailben található személyes adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) található elektronikus levelezési szervereinkre továbbítjuk. A személyes adatok ilyen esetben történő védelmének biztosítására lépéseket tettünk.

3               Milyen célokra használjuk személyes adatait?
3.1         Ha rendelkezik felhasználói fiókkal, személyes adatait a következő célokra használhatjuk fel: a hozzáférés ellenőrzése és a felhasználói fiók védelme, az alkalmazás jellemzői használatának lehetővé tétele, tesztvezetési kérések kezelése és (online) hírlevelek, prospektusok, ajánlatok és egyéb tájékoztatás fogadása, kapcsolattartás, belső irányítás, termékeink fejlesztése és továbbfejlesztése, piackutatás és egyéb elemzések, panaszok és jogviták rendezése valamint a vonatkozó jogszabályoknak és rendelkezéseknek való megfelelés.
3.2         Ha nem rendelkezik felhasználói fiókkal, személyes adatait kizárólag annak lehetővé tételéhez használjuk, hogy más felhasználók meghívót küldhessenek Önnek.
3.3         Személyes adatait az Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetettektől eltérő célokra nem használjuk fel.

4               Ki kaphatja meg az Ön felhasználói adatait?
4.1         Igénybe vehetünk külső szolgáltatókat adatfeldolgozási szolgáltatásokhoz. Ezek az adatfeldolgozók a személyes adatokat csak a mi nevünkben és utasításaink szerint dolgozhatják fel. Ebből a célból minden adatfeldolgozóval az irányadó jogszabályoknak megfelelően adatfeldolgozási megállapodást kötünk.
4.2         Az Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett eseteken kívül személyes adatait másoknak nem adjuk ki, kivéve, ha azt jogszabályi kötelezettségeink teljesítéséhez, jogaink vagy mások jogainak védelme vagy az Adatvédelmi nyilatkozat betartatása érdekében tartjuk szükségesnek.


5               Mennyi ideig őrizzük meg a személyes adatokat?
5.1         Személyes adatait csak a fenti célokhoz szükséges ideig őrizzük meg. Ha felhasználói fiókot hozott létre, mindaddig megőrizzük a felhasználói fiókhoz társított személyes adatokat, míg Ön azokat vagy teljes felhasználói fiókját nem módosítja vagy törli alábbi webhelyünkön. Az alkalmazáson keresztül lehetősége van módosítani vagy törölni azokat a barátokat, akikhez csatlakozott, továbbá a nyomon követett útvonalakat, a teljesített kihívásokat és a motorkerékpárok beállításait is.

6               Biztonság
6.1         Személyes adatainak biztonsága rendkívül fontos számunkra. Mindent megteszünk a birtokunkban lévő személyes adatok elvesztése, az azokkal való visszaélés, illetve azok megváltoztatása megelőzését szolgáló, megfelelő műszaki és szervezési intézkedések bevezetése érdekében.

7               Cookie-k:
7.1         Az alkalmazással kapcsolatban cookie-kat nem használunk.

8               Miként gyakorolhatja jogait?
8.1         Kérdései vannak személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban vagy szeretné azokat kijavíttatni vagy töröltetni? Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségeken.


Yamaha Motor Europe N.V.

 Koolhovenlaan 101 (1119 NC)

Schiphol-Rijk, the Netherlands


Nyilvántartásba véve a holland Kereskedelmi Kamaránál 34084613 számon. 


Kapcsolatba léphet velünk az alábbi elérhetőségeken is: 
Digital Marketing & CRM

 P.O. Box 75033,

 1117 ZN Schiphol,

The Netherlands 

Tel.: +31 20 654 6000 

E-mail: app.privacy@YAMAHA-MOTOR.eu