Készen áll álmai Yamaha {0} modelljének konfigurálására. Konfigurálja motorkerékpárját az Ön elvásárai szerint.

Igen, vigyen oda

A YAMAHA ALKALMAZÁS HASZNÁLATI FELTÉTELEI

Ezt a Yamaha alkalmazást a Yamaha Motor Europe N.V. biztosítja ingyenesen, fióktelepei és kapcsolt vállalkozásai nevében is (a továbbiakban a többes szám első személyhasználatával jelezzük). Ez az alkalmazás még élvezetesebbé teszi a Yamaha motorkerékpár használatát számos jellemzője és funkciója révén: ilyen a motorkerékpár beállítása, a jövőbeli útvonalak nyomon követése, ajánlott útvonalak megtétele, videók megtekintése, használati útmutatók és a Yamaha Közösség, amelyen keresztül meghívhatja barátait, elmentheti, megoszthatja eredményeit barátaival és kihívhatja őket, továbbá elküldheti a motorkerékpár konfigurációját Yamaha márkakereskedőjének.

A regisztrációval és az alkalmazás használatával tudomásul veszi, hogy a Használati feltételek Önre nézve kötelező érvényűek. A Használati feltételeket időnként módosíthatjuk. Az alkalmazás használata előtt kéjük, tanulmányozza alaposan a Használati feltételeket. A Használati feltételek fordítása kizárólag kényelmi célokat és a helyi követelményeknek való megfelelést szolgálja. A Használati feltételek angol és valamely idegen nyelvű változatának eltérése esetén a Használati feltételek angol nyelvű változata irányadó.

Az alkalmazást, beleértve a felhasználói tartalmakat, így a szövegeket, videókat, hangokat, modelleket, ipari mintákat, kézikönyveket, generált motorkerékpár-beállításokat és minden más információt és anyagot (beleértve a szellemi tulajdonjogi oltalomban részesülőket is) és a Yamaha Közösséget a Yamaha Motor Europe N.V. korlátolt felelősséggel működő, holland jog szerint létrejött nyilvános részvénytársaság kezeli. Az alábbi elérhetőségeken léphet velünk kapcsolatba: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, the Netherlands, nyilvántartja a holland Kereskedelmi Kamara 34084613 számon. Digital Marketing & CRM, P.O. Box 75033, 1117 ZN Schiphol, The Netherlands, Tel: +31 20 654 6000; E-mail: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu

A Használati feltételek legutóbbi frissítése: 2015. június 12.

1               Az alkalmazás használata
1.1 
       Az alkalmazást bárki használhatja, aki a 18. életévét betöltötte. Az alkalmazást egy mobileszközre töltheti le és telepítheti, illetve azon használhatja, kizárólag saját személyes, nem üzleti céljaira jelen Használati feltételek szerint.
1.2         Az alkalmazást ingyenesen biztosítjuk, de a szolgáltató az alkalmazás egyes funkcióinak elérésekor vagy használatakor díjat, így adatforgalmi vagy barangoló adatátviteli díjakat számíthat fel, ideértve az alkalmazáshoz kapcsolódó, háttérben futó folyamatok adatforgalmára akkor felszámított díjakat is, amikor az alkalmazás a készüléken nincs aktiválva. Az alkalmazáshoz kapcsolódó szolgáltatói díjakért a felhasználó felel.

2               Felhasználói fiók létrehozása
2.1         Az alkalmazás összes jellemzőjének és funkciójának eléréséhez felhasználói fiókot kell létrehozni. A felhasználói fiók létrehozásához egyes személyes adatok - így a név és az e-mail cím - megadását fogjuk kérni. Az alkalmazás használatát akkor kezdheti meg, amikor regisztrációját elfogadjuk. A felhasználói fiók iránti kérés teljesítését bármely okból megtagadhatjuk. Mindenki csak egy felhasználói fiókot hozhat létre. A felhasználói fiókot átruházni vagy eladni nem lehet.
2.2         A felhasználói fiók elérése és használata, valamint az illetéktelen használat megelőzése a felhasználó felelőssége. A felhasználói fiók védelme és biztonsága, valamint a Yamaha Közösség szórakoztató funkciójának és biztonságának megőrzése érdekében:
a)     Biztonságos jelszót kell beállítani, amely a felhasználói fiókba való bejelentkezéshez szükséges. Jelszavát mással nem oszthatja meg és nem engedheti meg másnak felhasználói fiókja elérését vagy használatát, továbbá azonnal értesítenie kell bennünket, ha bármely okból arra gyanakszik, hogy felhasználónevét és jelszavát más ismeri, azokhoz hozzáférhet vagy azokat használja;
b)     Nem tölthet fel olyan felhasználói tartalmat, illetve nem cselekedhet olyan módon, ami a mi jogainkat vagy mások jogait sértené, ideértve (de nem kizárólagosan) a szellemi tulajdonjogokat vagy magánélethez fűződő jogokat, illetve ami az irányadó jogszabályokba vagy rendelkezésekbe ütközne.

3               A szellemi tulajdonhoz fűződő jogok
3.1         Az alkalmazás felhasználási engedélye személyre szól és a Használati feltételek értelmében nem értékesíthető. Az alkalmazáshoz – ideértve annak módosításait, javításait, adaptációit és fordításait is – fűződő minden szellemi tulajdonjog a mi vagy licencadóink tulajdona marad.
3.2         Az alkalmazásba feltöltött felhasználói tartalom tulajdonjoga a felhasználónál marad. A felhasználói tartalom feltöltésével kifejezetten szavatolja számunkra, hogy annak pontosságáért, jogszerűségéért, tisztességességéért és érvényességéért a felelősséget Ön viseli, továbbá, hogy jogosult annak az alkalmazáson keresztül történő rendelkezésre bocsátására, illetve arra felhasználási engedély adására. Nem kizárólagos, feltétlen, örök, visszavonhatatlan, átruházható, az egész világra szóló és jogdíjmentes licencet ad számunkra a felhasználói tartalom ezen alkalmazáshoz kapcsolódó – ideértve nem kizárólagosan a Yamaha Közösséget – célokból történő felhasználására, bemutatására, megjelenítésére, adaptálására, lefordítására, nyilvánosságra hozatalára, terjesztésére vagy sugárzására.

4               Személyes adatok
4.1         Személyes adatait az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően dolgozzuk fel.

5               Felelősség és kártérítés
5.1         Alkalmazásunk a lehető legnagyobb gondossággal készült. Az alkalmazás megfelelő működését az ellenőrzésünkön kívül álló más tényezők is befolyásolják, amelyekért harmadik személyek felelnek, ilyen a szolgáltató hálózata, a vezeték nélküli vagy a GPS vétel. Nem szavatoljuk, hogy az alkalmazás (annak részei) minden időben (teljes körűen) elérhetőek, és hogy a megadott információk (ideértve a motorkerékpár-alkatrészeket, használati útmutatókat, árakat és a típusok és alkatrészek elérhetőségét) teljes körűek, helytállóak, naprakészek, adott célra alkalmasak, vagy azokban nincs sértő, nem helyénvaló, jogsértő vagy kifogásolható felhasználói tartalom. Fenntartjuk a jogot az alkalmazás (egyes részeinek) felfüggesztésére, visszavonására vagy módosítására.

5.2         Kifejezetten tudomásul veszi, hogy az Alkalmazásba való belépés és annak használata saját kockázatára történik. Nem tartozunk erkölcsi vagy anyagi felelősséggel semmiféle jogalapon az alkalmazás használatából, nem megfelelő használhatóságából vagy e Használati feltétek be nem tartásából, illetve harmadik személyek mulasztásából eredő vagy ezekhez kapcsolódó károkért vagy egyéb következményekért. Az alkalmazás használata nem vonhatja el a figyelmet a motorkerékpár vezetésétől. Vezessen mindig biztonságosan, az összes közlekedési szabályt betartva.

5.3         Nem tartozunk erkölcsi vagy anyagi felelősséggel harmadik személyeknek az alkalmazáshoz kapcsolódó vagy az alkalmazás által használt alkalmazásaiért, webhelyeiért vagy szolgáltatásaiért, ideértve azok pontosságát, elérhetőségét, funkcióit és az irányadó használati feltételeket és szabályzatokat. Amennyiben kérdése van harmadik személyek gyakorlatával és szabályzataival kapcsolatban, tanulmányozza vonatkozó feltételeiket és szabályzataikat, és lépjen velük kapcsolatba.

5.4         Amennyiben az irányadó jog alapján felelősségünk fennáll, bármely okból fennálló felelősségünk az irányadó jogban megengedett legteljesebb mértékben korlátozott. Felelősségünk semminemű korlátozása nem érvényesül az általunk szándékosan vagy súlyos gondatlansággal okozott károk esetében.
5.5         Ön vállalja, hogy kártalanít bennünket harmadik személyeknek az alkalmazás használatából, a Használati feltételek megszegéséből vagy más jogellenes magatartásból származó vagy azzal kapcsolatos követelései, igényei és más hasonló intézkedése esetén.

6               Felmondás
6.1         Az alkalmazást határozatlan ideig, annak a jelen Használati feltételek szerinti felmondásáig használhatja. Bármely más rendelkezés ellenére mindenkor – a felhasználó vagy harmadik személyek irányában fennálló bármiféle felelősség nélkül – jogosultak vagyunk saját belátásunk szerint, írásbeli értesítés vagy konkrét ok fennállása nélkül ideiglenesen vagy véglegesen, azonnali hatállyal megszüntetni a felhasználói fiókot, illetve az összes felhasználói tartalmat törölni vagy módosítani, vagy új felhasználói fiók nyitását megakadályozni. Felhasználói fiókját a webhelyünkön történő felmondással és az alkalmazás használatának beszüntetésével bármikor felmondhatja.
6.2         Amennyiben Ön bármely módon a Használati feltételekbe ütközően vagy egyébként jogsértően jár el, jogosultak vagyunk a felhasználói tartalom és magatartás megvizsgálására (de erre kötelezettségünk nincs, és ezért felelősséggel sem tartozunk) és a megfelelő intézkedések megtételére, amelyek körébe tartozhat például: a) a felhasználói tartalom módosítása vagy törlése; b) a felhasználói fiók, illetve az alkalmazás elérésének azonnali hatállyal történő felfüggesztése vagy beszüntetése; vagy c) a károk vagy költségek érvényesítése.
6.3         A felmondást követően az alkalmazás elérési és használati joga azonnal megszűnik, a felhasználói tartalom pedig törlésre kerül. A felmondás után is alkalmazandó a jelen Használati feltételek minden olyan rendelkezése, amelynek ez a rendeltetése.

7               Irányadó jog és jogviták
7.1         Ezen Használati feltételekre és azok értelmezésére a holland jog irányadó. A Használati feltételekhez vagy az alkalmazás eléréséhez, illetve használatához kapcsolódó minden jogvitát, igényt vagy bármely más kereseti jogalapot az illetékes holland bíróságok bírálnak el.