Készen áll álmai Yamaha {0} modelljének konfigurálására. Konfigurálja motorkerékpárját az Ön elvásárai szerint.

Igen, vigyen oda

Adatvédelmi szabályzat

A Yamaha Motor Europe N.V., fióktelepei és kapcsolt vállalkozásai (együttesen és külön-külön a továbbiakban: „Yamaha Motor Europe”) nagy gonddal kezelik az Ön személyes adatait, mivel ügyfeleink és a honlapjaink látogatóinak magánéletét tiszteletben tartjuk. A jelen adatvédelmi szabályzat, amely a Jogi nyilatkozat részét képezi, lefekteti a Yamaha Motor Europe adatvédelmi szabályait, amelyek a Yamaha Motor Europe leányvállalatainak összes olyan vállalati weboldalára (azok jelszóval védett területeire) érvényesek, amelyek valamely weboldalhoz (a továbbiakban együttesen: „Weboldalak”, külön-külön: a „Weboldal”) kapcsolódnak.
Az Ön Személyes Adatainak a Yamaha Motor Europe N.V. és/vagy annak fióktelepei által végzett, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályok szerinti feldolgozása során a Yamaha Motor Europe N.V. jár el adatkezelőként. A Yamaha Motor Europe N.V. és/vagy annak fióktelepei által végzett adatfeldolgozási tevékenységekkel kapcsolatos kérdéseivel, panaszaival vagy kérelmeivel forduljon a Yamaha Motor Europe N.V. vállalathoz. A Yamaha Motor Europe N.V. elérhetőségeit megtalálja a Weboldal(ak)on.

1 Személyes adatok
Ezen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában a „Személyes Adatok” az Ön személyének azonosítására alkalmas információkat jelentik, ideértve többek között, de nem kizárólag, az Ön keresztnevét, vezetéknevét, címét, (mobil)telefonszámát, e-mail-címét, életkorát, születési dátumát, nemét, foglalkozását, termékadatokat és -részleteket, termékekkel kapcsolatos preferenciáit, a termékekkel kapcsolatos elégedettségét, nyelvét, járművezetési tapasztalatát és az adatgyűjtés során világosan meghatározott egyéb információkat.

2 Interaktív részek
Ezen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában az „Interaktív részek” a weboldalak mindazon területeit jelentik, amelyek használatával Ön a Weboldalakon keresztül a Weboldal más felhasználóival és/vagy a Yamaha Motor Europe vállalattal kommunikálhat – ilyenek például a fórumok, klubok, felmérések, e-mailek stb.

3 Direkt Marketing
A jelen Adatvédelmi Szabályzat alkalmazásában a „Direkt Marketing” a Yamaha Motor Europe és Ön közötti, termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás, ügyfélprofilozás és személyes ügyfélszolgálat céljából bonyolított közvetlen kommunikációt jelenti.

4 Személyes adatainak kezelése, ideértve többek között, de nem kizárólag az Ön által megadott és/vagy Öntől szerzett információk gyűjtését, felhasználását, megőrzését és biztonságát, Adatvédelmi Szabályzatunk hatálya alá tartozik. A Yamaha Motor Europe alapelve, hogy az Ön Személyes Adatait csak a következő konkrét célokra használja:

 • A Yamaha Motor Europe termékeinek és szolgáltatásainak, ideértve a garanciális szolgáltatásokat is, végrehajtása és biztosítása;
 • Reagálás megkeresésekre és kérésekre;
 • Értesítések és az Ön számára potenciálisan érdekes anyagok (például hírlevelek, brosúrák és egyéb levelezés) küldése;
 • Direktmarketing-elemzések és -ajánlatok;
 • Biztonsági intézkedések, ideértve a hozzáférés felügyeletét és a Weboldalunk továbbfejlesztését;
 • A Yamaha Motor Europe termékeinek és szolgáltatásainak belső értékelése;
 • Ismereteink bővítése a minőség javítása és áruink továbbfejlesztése érdekében;
 • Piackutatás és egyéb elemzés az áruk minőségének továbbfejlesztése és javítása érdekében;
 • A Személyes Adatok megszerzésének időpontjában egyértelműen meghatározott egyéb felhasználási célok.

5 A Yamaha Motor Europe alapelve, hogy az Ön Személyes Adatait csak addig őrizzük meg, ameddig ezen célok érdekében szükségünk van rájuk. A Személyes Adatokat a szolgáltatásnyújtás vége után meghatározott ideig, illetve a jogszabályi és szabályozási kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges időtartamig tároljuk.

6 Előzetes beleegyezése nélkül személyes adatait nem használjuk Direkt Marketing céljára. Ha kívánja, a személyes adatok megadásával egy időben jelezheti részvételét ebben a szolgáltatásban. Nem vagyunk felelősek továbbá, és nem figyeljük, nem támogatjuk, és nincs befolyásunk harmadik felek a Weboldalakon megtalálható alkalmazásai, weboldalai vagy szolgáltatásai, például a közösségi oldalak (Facebook stb.) fölött, amelyek használatával fiókot hozhat létre és bejelentkezhet a Weboldalainkra, ideértve ebbe a körbe ezek pontosságát, elérhetőségét, funkcióit, valamint a rájuk vonatkozó szerződési feltételeket és szabályokat, beleértve az adatvédelmi és cookie-irányelveket. Ha bármilyen kérdése van a harmadik felek gyakorlatával és irányelveivel kapcsolatban, kérjük, tekintse át a megfelelő szerződéses feltételeket és irányelveket, és lépjen kapcsolatba az érintett felekkel.

7 Ön a beleegyezését önként adja, és bármikor visszavonhatja. Ha visszavonja az átadott személyes adatok általunk történő felhasználására irányuló beleegyezését, úgy törekedni fogunk ezen adatok az adatbázisainkból való törlésére; beleegyezése visszavonása a személyes adatok felhasználásának a visszavonás előtti jogosságát viszont nem érinti. A beleegyezését az önkiszolgáló oldalon (pl. a fiók oldala, ügyfélportál), illetve az alábbi címen vagy e-mailen keresztül vonhatja vissza.

8 Szorosan együttműködünk bizonyos harmadik felekkel, többek között a Yamaha Motor csoportba tartozó más felhatalmazott vállalatokkal, gondosan kiválasztott üzleti partnerekkel, alvállalkozókkal; ezektől információkat kaphatunk Önről.

9 A Yamaha Motor Europe nem adja el, nem adja bérbe és semmilyen más módon nem adja át az Ön Személyes Adatait harmadik felek részére, kivéve, ha a Yamaha Motor Europe számára ez azon szolgáltatások biztosításához szükséges, amelyekhez Ön az adatait önként megadta. Személyes Adatait a csoportunk bármely tagjával és a Yamaha Motor Europe számára munkát végző, felhatalmazott harmadik felekkel is megoszthatjuk. Azonban Személyes Adatait soha nem fogjuk olyan célra használni és megosztani, amelyet előzőleg nem közöltünk Önnel. A Yamaha Motor Europe megbízásából adatfeldolgozást végezhetnek a fióktelepei és kapcsolt vállalkozásai, valamint minden olyan harmadik fél, amellyel a Yamaha Motor Europe megfelelő szerződéseket köt az adatvédelmi jogszabályok betartásának biztosítása érdekében. Választhat, hogy létrehoz egy fiókot a Weboldalainkon, vagy közösségi profilja, például a Facebook vagy a Google+ segítségével jelentkezik be. Ha ezt a lehetőséget használja, akkor a Fiókja és a bejelentkezési adatai érvényesítéséhez és hitelesítéséhez feldolgozzuk a nevét és az e-mail-címét, valamint a közösségi oldalon meglévő profiljából származó fiókazonosítót, és a fiókja adatait automatikusan kitöltjük, ami szükséges a Weboldalaink összes funkciójának használatához. Bármikor törölheti a teljes fiókját a Weboldalunkon [hivatkozás], vagy a közösségi oldal szolgáltatójának weboldalán található profiljában visszavonhatja ezt az engedélyt. A közösségi oldalon található profiljának adatvédelmi beállításairól és az engedély a közösségi oldal szolgáltatójának weboldalán történő visszavonásáról további információt találhat (lásd itt [hivatkozás] ha Facebookot használt, és itt [hivatkozás] ha a Google+-t használta). Felhívjuk figyelmét, hogy közösségi profiljának használata esetén az érintett közösségioldal-szolgáltató is kezelni fogja a személyes adatait, ideértve a weboldalainkhoz és/vagy alkalmazásainkhoz való hozzáféréssel kapcsolatos információkat. Személyes adatai ezen harmadik fél közösségioldal-szolgáltató általi kezelése fölött nincs befolyásunk, és ezzel kapcsolatban felelősséget nem vállalunk. A Facebook adatvédelmi szabályzatát itt [hivatkozás] a Google-ét itt [hivatkozás] találja.

A Weboldalak független, harmadik felek által felügyelt webhelyekre és ilyen felek által fenntartott oldalakra tartalmaznak hivatkozásokat. A Yamaha Motor Europe-nak nincsen befolyása az ilyen harmadik felek számára átadott információk felhasználása fölött; minden ilyen információ a harmadik fél adatvédelmi szabályainak hatálya alá tartozik.

10 A Yamaha Motor Europe általánosan alkalmazott technológiát használ az Ön Személyes Adataival való visszaélés megelőzése érdekében. Az adatokhoz csak az erre feljogosított személyzet férhet hozzá. Amennyiben a Yamaha Motor Europe partnerei részt vállalnak a Yamaha Motor Europe webes felmérésének részbeni vagy egészbeni lebonyolításában, úgy a Yamaha Motor Europe megállapodást kötött velük, hogy az Ön Személyes Adatait azonos szintű, szigorú titoktartással fogják kezelni. Adatai tárolásának és az interneten keresztüli továbbításának biztosítása naprakész, általánosan használt technológia segítségével történik.

11 Az Öntől gyűjtött adatok átadásra kerülhetnek az Európai Gazdasági Térségen („EGT”) kívüli rendeltetési helyen történő tárolásra. Ha ez történik, úgy az Ön adatai számára törvény szerint ugyanolyan szintű védelmet kell biztosítani, mint az EGT-n belül. Minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az Ön adatainak tárolása és kezelése biztonságosan, a jelen adatvédelmi szabályzat és a vonatkozó jogszabályok előírásainak megfelelően történjen. Ennek érdekében többek között az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos szerződéseket kötünk. Ha több információt szeretne kapni az Ön adatainak e szempontú védelme érdekében meghozott intézkedéseinkről, vegye fel velünk a kapcsolatot.

12 Ha a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulást kérünk, akkor azok, akik még nem érték el a 16. életévüket, csak jogi képviselőjük (pl. szülő) jóváhagyásával adhatnak meg Személyes Adatokat.

13 Használhatunk cookie-kat. A cookie-k olyan fájlok vagy információk, amelyek a számítógépe merevlemezére kerülhetnek, amikor felkeresi a Weboldalunkat. A cookie-kat felhasználói élménye testreszabására, érdeklődési körének és preferenciáinak megfelelő alakítására használjuk, vagy pusztán könnyebbé tesszük velük a szolgáltatások használatához szükséges bejelentkezést. A legtöbb böngésző alapbeállításai szerint elfogadja a cookie-kat. Ha nem kíván cookie-kat elfogadni, akkor beállíthatja a számítógépet, hogy utasítsa vissza a cookie-kat, vagy figyelmeztesse Önt, amikor cookie-k tárolására kerül sor. Ha nem hajlandó cookie-kat használni, úgy esetenként csak korlátozott mértékben tudunk Önnek személyre szabott szolgáltatásokat biztosítani. A cookie-kat nem lehet és nem is fogjuk a válaszadók e-mail-címének rögzítésére, a merevlemezről származó információk megszerzésére, illetve bizalmas vagy érzékeny információk megszerzésére használni. Ezenkívül a cookie-kat csak az adott cookie-t beállító weboldal olvashatja be. A cookie-kkal kapcsolatos szabályzatunkat és a cookie-k általunk való használatának módját részletesen itt találja [hivatkozás]

14 Amennyiben Ön részt vesz a felméréseinkben, hálásak lennénk, ha jelezné nekünk, engedélyezi-e, hogy a későbbiekben további kutatási célokkal kapcsolatban keressük Önt, és például kikérjük a véleményét új termékekkel, funkciókkal stb. kapcsolatban. Ha erre a legtöbb kérdőívben szereplő lehetőségre igenlő választ ad, a későbbiekben e-mailben vagy telefonon megkereshetjük Önt.

15 Nem hozunk (joghatásokat vagy hasonló jelentős hatásokat kiváltó) döntéseket automatizált feldolgozás (többek között profilozás) alapján anélkül, hogy kikérnénk az Ön kifejezett beleegyezését.

16 Törvényes előírások betartásához, illetve szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez Személyes Adatokra lehet szükség. Ebben az esetben, ha Ön nem tudja megadni a szükséges információkat, úgy nem tudjuk megfelelően biztosítani a Yamaha Motor Csoport szolgáltatásait.

17 Érintettként Önnek bizonyos jogai vannak a személyes adatai kezelésével kapcsolatban. Ön:

 • hozzáférést kérhet a birtokunkban lévő személyes adataihoz
 • adatai helyesbítését vagy kiegészítését kérheti, ha úgy látja, hogy az általunk kezelt személyes adatok pontatlanok vagy hiányosak
 • bizonyos személyes adatok törlésére kérhet minket
 • személyes adatai kezelésének korlátozását kérheti tőlünk
 • kifogást emelhet személyes adatainak általunk végzett kezelése ellen
 • Beleegyezés visszavonása iránti igény. ( kérjük, vegye figyelembe, hogy a visszavonás nem terjed ki a beleegyezés visszavonása előtti időszak / eljárás jogérvényességére )

Ha személyes adatainak kezelésével kapcsolatban bármilyen kérdése vagy panasza van, kérjük, írjon a következő címre:
Yamaha Motor Europe N.V./Digital Marketing & CRM
– P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Hollandia.

Ha személyes adatai (például irányítószáma, e-mail-címe vagy telefonszáma) megváltoznak, vagy ha a birtokunkban lévő információk pontatlanok, törekedni fogunk arra, hogy személyes adatait kijavítsuk, frissítsük, vagy töröljük az adatbázisunkból. Ha nem szeretné, hogy a jövőben kapcsolatba lépjünk Önnel, haladéktalanul befejezzük személyes adatai kezelését. Ha kapcsolatba lép velünk, kérjük, kérése megfelelő kezelése érdekében adja meg pontos nevét, e-mail-címét, nevét, címét és/vagy telefonszámát.

Adatvédelmi tisztviselőnkhöz is fordulhat. Adatvédelmi tisztviselőnk kezeli a kérdéseit vagy panaszát, és további információt ad arról, hogyan zajlik majd ezek kezelése. Kérjük, írjon e-mailt a következő címre:

Email: dpo@yamaha-motor.nl

18 A magánszemélyekkel kapcsolatos személyi adatok kezelését illetően az Ön országában működő adatvédelmi hatóságnál tehet panaszt.

19 A Yamaha Motor Europe fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor megváltoztathassa, módosíthassa és bővíthesse ezen adatvédelmi szabályzatot, illetve abból részeket eltávolíthasson.

20 By using our website you automatically agree to the YouTube Privacy Policy. Which you can find in more detail here.

Utolsó frissítés: 25/03/2020