Készen áll álmai Yamaha {0} modelljének konfigurálására. Konfigurálja motorkerékpárját az Ön elvásárai szerint.

Igen, vigyen oda

Yamaha Factory Warranty (Marine)

Yamaha gyári garancia

Ez a garancia nem befolyásolja a vásárló törvényes jogait. A garancia minden európai országban érvényes, ahol hivatalos Yamaha kereskedői hálózat működik (az európai Yamaha kereskedők listája a www.yamahamotor.eu honlapon található) és a Yamaha Motor Europe N.V. (“a Cég”) biztosítja a jármű regisztrációs adataival (“a Yamaha Termék”) meghatározott Yamaha Termék vonatkozásában, melyet a Yamaha Motor Company Limited, Iwata-Shi, Japan, (“a Gyártó”), vagy a világ bármely részén található, valamely leányvállalata által állított elő, és a Cég felhatalmazott Kereskedője adott el.

Yamaha gyári garancia időtartama

A garancia ideje a termék regisztrációjának első napjától, vagy, ha a járművet nem regisztrálták, az első vásárlónak való eladás napjától kezdődik. Az adott jármű gyári garanciális időtartamát lásd a szállítási dokumentációban.

Yamaha szavatosság

Az Ön által vásárolt terméket szigorú minőségbiztosítás mellett gyártották. Ha mégis hiba keletkezik a járműhöz felhasznált anyagokban, vagy az összeszerelés miatt, akkor a Cég szavatolja, hogy a hibát térítésmentesen kijavítja, (kivéve a versenymodelleket). Keresse fel a kereskedőt, ahol a járművet vásárolta, vagy bármely más, hivatalos európai kereskedőt. Ezt a garanciát nem befolyásolja a tulajdonos megváltozása, a garancia fennmaradt idejére az átruházható az új tulajdonos részére.

A Yamaha gyári garancia előnyei & feltételei

Előnyök:
A Cég garantálja, hogy a gyári garancia időtartama alatt térítésmentesen kicseréli az anyaghibából, vagy rossz gyári összeszerelésből adódóan meghibásodott alkatrészeket:

Feltételek:

 1. A járművön megvannak a gyári azonosító jelek. járművet a kezelési útmutatóban meghatározott módon karbantartják.
 2. A kicserélendő alkatrész része a jármű eredeti alkatrészeinek, vagy gyárin cserealkatrész, melyet hivatalos európai kereskedő szerelt be/javított ki.
 3. A járművet ésszerű keretek közt tisztán tartották, és megóvták a kémiai hatásokkal szemben, a kezelési útmutatóban leírtak szerint.
 4. A járművön nem hajtottak végre illetéktelen módosításokat, nem éltek vissza vele, nem hanyagolták el, nem vett részt balesetben, és nem használták más célra, mint amire a járművet tervezték, vagy nem használták a megadottól eltérő üzemanyaggal, vagy kenőanyaggal.
 5. Ha a jármű nem felel meg az 1-5 követelményeknek, akkor a Cég, saját belátása szerint részben, vagy egészben érvénytelenítheti a garanciát.
 6. A garanciát a helyi törvényeknek megfelelően kell értelmezni, és bármi felmerülő vitás kérdés esetén a bíróság hatáskörébe tartozik.
 7.  Ez a garancia nem írja elő a cserejármű biztosítását a garanciális javítás idejére.
 8. A járművet átvizsgáljuk használat előtt, hogy biztosítsuk a biztonságos használat feltételeit. A járműre vonatkozó speciális feltételek a kezelési útmutatóban találhatók.

A Yamaha gyári garancia nem vonatkozik a következő esetekre:

 1. A normál használat alatt bekövetkezett kopások miatti cserékre és/vagy beállításokra, és a koromlerakódások tisztítására.
 2. Korrózióra, oxidációra és az időjárási körülmények, só, erős kémiai szerek, vagy tisztítószerek okozta elszíneződésekre.
 3. Nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra.
 4. Versenyszerű használatból eredő meghibásodásokra.
 5. Vis major, tűz, ütközés, vagy baleset okozta károkra.
 6. Nem eredeti, vagy nem jóváhagyott alkatrészek, vagy tartozékok által okozott meghibásodásokra.
 7. Nem megfelelő karbantartásból, vagy a kereskedő, vagy tulajdonos általi rossz összeszerelésből adódó meghibásodásokra.
 8. Nem megfelelő szállításból, vagy tárolásból eredő meghibásodásokra.
 9. A szervizbe való be illetve onnan való elszállítás költségeire.
 10. Olyan kopó alkatrészekre, melyek a normál használat mellett is kopnak a használat módjának megfelelő ütemben. Ilyen alkatrészek nem kizárólag pl. a légcsavar, elemek, szűrők, gyújtógyertyák, sebességváltó alkatrészek, vezérműláncok és vezérműszíj, anódok és bizonyos tömítések és tömítések.

MEGJEGYZÉS:

A lecserélt olaj, zsír melyet a garanciális javítás során kellett kicserélni, a garanciális javítás része.

A vásárló felelőssége

 1. A vásárlónak biztosítania kell a kezelési útmutatóban leírtak szerinti használatot és karbantartást.
 2. A vásárlónak viselnie kell az időszakos karbantartás költségeit ugyanúgy, mint a fogyó-kopó alkatrészek cseréjéit.
 3. A vásárlónak viselnie kell a visszaélésből, elhanyagolásból és balesetből származó hibák esetleges, vagy folyamatos költségeit is.
 4. Ha a vásárló hibára gyanakszik, akkor a hiba észrevételétől számított 10 napon belül el kell juttatnia a járművet az egyik hivatalos európai Yamaha szervizbe.
 5. A vásárlónak kell viselnie a hiba megállapításához szükséges szét és összeszerelés költségeit is, ha a hibáról kiderül, hogy nem garanciális.
 6. A vásárló felelős minden nem garanciális hiba elhárításáért.

Yamaha gyári garancia területi hatálya

A hivatalos Yamaha kereskedői hálózatunk biztosítja Önnek a problémamentes külföldi útjait.

Külföldre való utazáskor ne felejtse el:

 1. Természetesen reméljük, hogy a járműve nem hibásodik meg külföldi útja során. Mielőtt elindulna a légcsavar, fogasszíj, motorolaj és hajtóműolaj, gyújtógyertyák, szűrők, anódok stb., melyek cseréjére a külföldi tartózkodása alatt kerülne sor.
 2. A hivatalos európai Yamaha szervizek listája a www.yamaha-motor.eu oldalon található.

Hogyan igényelhetem a garanciális javítást?

Ha meghibásodást észlel a járművén, mely Ön szerint garanciális jellegű, kérjük, azonnal keresse fel a kereskedőt, ahol a járművet vásárolta, vagy bármely hivatalos európai Yamaha kereskedőt és vizsgáltassa meg a járművet. Ha olyan hibát észlelt, amely befolyásolja a jármű biztonságát, hívja fel kereskedőjét és ne használja a járművet, míg meg nem vizsgáltatta. Minden garanciális igényt hivatalos Yamaha kereskedőn keresztül kell benyújtani. 

Mi van, ha nem elégedett?

Reméljük örömét leli a Yamaha termékben és a szolgáltatásban, melyet mi és a kereskedőink nyújtanak Önnek. Ha azonban bármi oka lenne panaszra, akkor kérjük, írásban juttasson el egy példányt a kereskedőjéhez, egy másolatot pedig a Yamaha képviselet ügyfélszolgálatára. Ha a panaszát nem kezelik megfelelően, vagy úgy érzi, hogy igazságtalanság érte, dönthet úgy, hogy ügyét független bíróság elé terjeszti, és nekünk tartani kell magunkat a bíróság döntéséhez. Ha ezt szeretné, a Yamaha képviselet ügyfélszolgálata ismerteti Önnel a folyamat részleteit.

Időszakos karbantartás

A Yamaha járműveknek szükségük van időszakos karbantartásra és kenésre, melyek gyakorisága modellenként változó. Lapozza fel a kezelési útmutatót a további részletekért. A megadottak szerinti időszakos karbantartás és kenés megfelelő elvégzése szükséges, és az itt leírt garanciális feltételek által meghatározott garancia előfeltétele is. A hivatalos Yamaha kereskedőink magasan képzettek és bármilyen Yamaha járművet képesek szervizelni. Ezért határozottan ajánljuk, hogy a járműve biztonságos használata érdekében, az időszakos karbantartásokat Yamaha kereskedőnél végeztesse.

Ügyeljen rá, hogy a kereskedő regisztrálja az összes elvégzett karbantartást. Ha az időszakos karbantartásokat nem végzik el, az befolyásolhatja a járműve biztonságát és a garancia érvényességét.

A Yamahája tisztítása

A legjobb módja az új Yamahája megóvásának, ha rendszeresen tisztítja. A motorban fennmaradó só vagy friss hűtővíz, tengeri moszat és kagyló, olaj és egyéb idegen anyagok károsíthatják a belső felületeket és befolyásolhatják a kezelőszervek zökkenőmentes működését. Lapozza fel a kezelési útmutatót a tisztítás és ápolás további részleteiért. A hivatalos Yamaha kereskedője szolgálhat tanácsokkal a megfelelő tisztítással, vagy a jármű kezelőszerveinek kenésével kapcsolatban. Nem ajánljuk a magasnyomású mosókat, ezek használata kerülendő.

.