A cookie-k segítségével ismerjük meg a webhelyeinek látogatóit, hogy javíthassuk a webhelyünket, termékeinket, szolgáltatásainkat és marketingtevékenységünket.

Amennyiben Ön a beállításai módosítása nélkül folytatja, azt feltételezzük, hogy Ön szívesen fogadja a Yamaha webhely által küldött összes cookie-t. Azonban, amennyiben kívánja, bármikor módosíthatja a cookie-k beállításait. A webhelyünkhöz kapcsolódó cookie-k, azok felhasználási módjainak és előnyeinek jobb megismeréséhez olvassa el a Yamaha webhely „Hogyan használja fel a Yamaha cookie-kat” részét.

 

Adatvédelmi irányelv

Megosztás

A Yamaha Motor Europe N.V. és fióktelepei, valamint kapcsolódó leányvállalatai (a továbbiakban együttesen és külön-külön: „Yamaha Motor Europe”) kiemelt gondossággal kezeli az Ön személyes adatait, mivel tiszteletben tartjuk ügyfeleink és a Webhelyeink látogatóinak adatait. Ez az Adatvédelmi irányelv – amely a Jogi nyilatkozat (hivatkozás) szerves részét képezi – előírja a Yamaha Motor Europe adatvédelmi irányelvét, amely a Yamaha Motor Europe azon leányvállalatainak minden kapcsolódó vállalati Webhelyére (illetve azoknak jelszóval védett részeire) vonatkozik, amely leányvállalatok kapcsolatban vannak a Webhelyek valamelyikével (együttesen: a „Webhelyek” és külön-külön: a „Webhely”).

 Ezen Webhelyek bármelyikének elérésével és használatával Ön kifejezetten elfogadja az Adatvédelmi irányelvben foglalt feltételeket. Amennyiben nem ért egyet jelen Adatvédelmi irányelvben foglalt valamely feltétellel, kérjük, ne használja egyik Webhelyet sem, vagy ne adjon meg számunkra Személyes adatot. Bizonyos szolgáltatások esetében előfeltétel lehet a Személyes adatok megadása.

Az Ön személyes adatainak a Yamaha Motor Europe N.V. és/vagy bármely fióktelepe által, a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő kezelésével kapcsolatban a Yamaha Motor Europe N.V.-t kell adatkezelőnek tekintetni. Bármilyen a Yamaha Motor Europe N.V. és/vagy bármely fióktelepe által végzett adatkezeléssel kapcsolatos kérdés, panasz vagy kérés esetén, a Yamaha Motor Europe N.V.-hez fordulhat. A Yamaha Motor Europe N.V. elérhetőségeit megtalálja a Webhely(ek)en.

1 Személyes adatok
Jelen Adatvédelmi irányelv alkalmazásában a „Személyes adatok” jelentése bármely olyan információ, amely alkalmas az Ön személyes azonosítására, beleérve, de nem kizárólagosan az Ön vezetéknevét, keresztnevét, címét, (mobil-)telefonszámát, e-mail címét, életkorát, születési dátumát, nemét, foglalkozását, az Ön tulajdonában lévő termék adatait és részletes adatait, a termékekkel kapcsolatos preferenciáját, a termékekkel való elégedettségét, az Ön által használt nyelvet, a vezetői élményt és hasonló adatokat.

2 Interaktív szakaszok
Jelen Adatvédelmi irányelv alkalmazásában az „Interaktív szakaszok” a webhelyek minden olyan területét jelentik, amelyek lehetővé teszik az Ön számára a Webhelyeken keresztül a Webhely egyéb látogatóival vagy a Yamaha Motor Europe vállalattal folytatott kommunikációt. Ilyen szakaszok például a fórumok, klubok, felmérések, e-mail üzenetek és hasonló elemek.

3 Direkt marketing
Jelen Adatvédelmi irányelv alkalmazásában a „Direkt marketing” jelentése a Yamaha Motor Europe és az Ön között zajló bármely közvetlen kommunikáció, amelynek célja a termékre és szolgáltatásra vonatkozó információk továbbítása, ügyfélprofil kialakítása, valamint személyes ügyfélszolgálati ügyintézés.

4 Adatvédelmi irányelvünk irányadó az Ön Személyes adatainak feldolgozására, beleértve, de nem kizárólagosan az Ön által megadott és/vagy Öntől begyűjtött információk gyűjtését, felhasználását, megőrzését és azok biztonságát. A Yamaha Motor Europe az irányelvei értelmében az Ön Személyes adatait csak az alábbi kifejezett célokra használja fel:

 • A Yamaha Motor Europe termékeinek és szolgáltatásainak továbbítása, beleértve a garanciális szolgáltatásokat is;
 • Az Ön személyes tájékoztatáskéréseinek kezelése;
 • Az Ön érdeklődésére esetlegesen számot tartó aktuális fejleményekre vonatkozó információk továbbítása (például hírlevelek, brosúrák és egyéb üzenetek);
 • Direkt Marketing kampányok;
 • A jelszóval védett területekhez való hozzáférés ellenőrzése;
 • A Webhelyeink továbbfejlesztése és védelme;
 • A Yamaha Motor Europe termékeinek és szolgáltatásainak belső fejlesztése;
 • Információk szerzése az ügyfeleinkről, hogy a lehető legjobban szolgálhassuk őket;
 • Ügyfélstatisztikák rögzítése;
 • Az ügyfélprofilok ellenőrzése, valamint
 • Ügyféladatokat tartalmazó európai adatbázis létrehozása.

5 A Yamaha Motor Europe az irányelvei értelmében az Ön Személyes adatait csak addig őrzi meg, amíg azok szükségesek az ilyen célokra.

6 Előzetes hozzájárulás nélkül az Ön Személyes adatait nem használjuk fel Direkt marketing célokra. A személyes adatai megadásakor - ha kívánja – engedélyezheti az ilyen jellegű felhasználást.

7 A Yamaha Motor Europe nem értékesíti, adja bérbe vagy terjeszti egyéb módon az Ön Személyes adatait harmadik felek számára, kivéve azon szolgáltatások Yamaha Motor Europe általi biztosításához szükséges mértéket, amely szolgáltatásokhoz Ön az információit önkéntesen megadta. A Yamaha Motor Europe nevében végzett adatfeldolgozást végezheti a Yamaha Motor Europe Európai Unión belüli bármely fióktelepe vagy leányvállalata vagy az Európai Unión belüli bármely harmadik fél, amellyel a Yamaha Motor Europe megfelelő szerződéseket köt az alkalmazandó Adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés biztosítása érdekében.

A Webhely független harmadik felek felügyelete alá tartozó és azok által fenntartott webhelyekre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Yamaha Motor Europe nem ellenőrzi az információk ilyen harmadik felek általi használatát, és minden ilyen információra a harmadik fél adatvédelmi irányelvének rendelkezései irányadóak.

Oldalainkhoz fiókot hozhat létre és bejelentkezhet közösségioldal-fiókjait használva, amilyen például a Facebook vagy a Google+. Ha ezt a lehetőséget választja, nevét és e-mail-címét a közösségi fiókazonosítójával együtt kezeljük a fiók és a bejelentkezések hitelesítése céljából; a bejelentkezési adatait automatikusan kitöltjük, így lehetővé téve, hogy oldalaink minden funkcióját használhassa. Teljes fiókját bármikor törölheti oldalunkon [link], vagy eltávolíthatja a közösségi oldalon lévő profiljából a jogosultságot. A közösségi oldal adatvédelmi beállításairól és a jogosultság visszavonásáról további információt a Facebook esetében itt talál: (lásd: [link], a Google+ esetében pedig itt: [link]). Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezen közösségi oldalak használatával a vonatkozó közösségi oldal hozzáfér személyes adataihoz, beleértve a weboldalainkhoz és/vagy alkalmazásainkhoz való hozzáférési adatait is. Nem tartozunk felelősséggel a személyes adatainak ezen harmadik felek általi feldolgozásáért. A Facebook adatvédelmi szabályzatát itt találja: [link], a Google adatvédelmi szabályzatát pedig itt: [link].   

8 A Yamaha Motor Europe széles körben használt technológiát alkalmaz annak érdekében, hogy megakadályozza az Ön Személyes adataival való visszaélést. Az Ön adataihoz csak az arra engedéllyel rendelkező személyzet fér hozzá. Amennyiben a Yamaha Motor Europe webes felmérési tevékenységeinek egy részét vagy egészét a Yamaha Motor Europe partnerei végzik, a Yamaha Motor Europe az ilyen partnerekkel előzetesen megállapodást köt arra vonatkozóan, hogy a Személyes adatokat azonos bizalmassági szinttel kezelik. Az Ön adatai internetes tárolásának és interneten keresztüli küldésének biztonságát naprakész, általánosan használt technológia biztosítja.

9 A 16. életévüket be nem töltött személyek a Személyes adataikat csak törvényes képviselőjük (például szülő) hozzájárulásával adhatják meg.

10 Ön kártalanítja a Yamaha Motor Europe-ot, fióktelepeit és leányvállalatot minden sérülés, veszteség vagy személyi vagy anyagi kár tekintetében, amely a Webhelyek elfogadásából vagy azon végzett tevékenységből fakad.

11 Előfordulhat, hogy cookie-kat használunk. A cookie-k olyan fájlok vagy információdarabok, amelyeket az Ön számítógépének merevlemezén tárolhatunk el, amikor Ön ellátogat a Webhelyünkre. A cookie-kat azért használjuk, hogy testre szabhassuk az Ön számára kínált élményt, az Ön érdeklődési körének és preferenciáinak jobban megfelelő tartalmat kínálva, vagy egyszerűen csak azért, hogy megkönnyítsük az Ön bejelentkezését a szolgáltatások használatához. A böngészők többsége alaphelyzetben a cookie-k elfogadására van beállítva. Amennyiben Ön nem kívánt cookie-kat fogadni, beállíthatja a számítógépen a cookie-k elutasítását vagy figyelmeztetést küldését, ha egy oldal cookie-t tárol el az Ön gépén. Amennyiben Ön elutasítja a cookie-k használatát, korlátozott mértékben tudunk csak személyre szabott szolgáltatásokat kínálni az Ön számára. A cookie-k nem használhatók fel, és nem is használjuk fel azokat a válaszadók e-mail címének rögzítésére, információk szerzésére a merevlemezről vagy bizalmas vagy érzékeny információk szerzésére. Továbbá, a cookie-kat csak az azokat beállító webhely képes olvasni.

12 Amennyiben Ön részt vesz a felméréseinkben, örömmel vennénk, ha jelezné számunkra, hogy a későbbiekben is fordulhatunk Önhöz további felmérések készítése, például új termékekre, funkciókra stb. vonatkozó véleménye megismerése céljából. Amennyiben pozitív választ ad erre az opcióra – amely a legtöbb kérdőíven szerepel – előfordulhat, hogy a későbbiekben megkeressük Önt e-mail üzeneteben vagy telefonon.

13 Amennyiben bármilyen kérdése vagy panasza van a Személyes adatai kezelésével kapcsolatban, forduljon hozzánk írásban az alábbi címen: Yamaha Motor Europe N.V. - / Customer Intelligence – P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Hollandia. Amennyiben nem kívánja, hogy a továbbiakban kapcsolatba lépjünk Önnel, azonnal befejezzük az Ön Személyes adatainak a használatát. Amikor hozzánk fordul, mindenképpen adja meg a pontos e-mail címét, nevét, címét és/vagy telefonszámát/telefonszámait, hogy biztosan megfelelően kezelhessük a kérését.

14 A Yamaha Motor Europe fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor módosítsa jelen Adatvédelmi irányelv bármely részét, ahhoz hozzáadjon vagy töröljön belőle részeket. Rendszeresen látogasson el erre az oldalra, hogy tájékozódjon az esetleges változásokról. Amennyiben Ön az Adatvédelmi irányelv változásainak közzétételét követően továbbra is használja ezt a Webhelyet, az a változások Ön általi elfogadásának minősül.

Utolsó módosítás: [2015.04.01.]