Dijeli

Grijač ručki

BV1-829A0-00-00   -   Black


Električno grijane ručke za zamjenu tvorničkih.

  • Potpuna upravljivost putem komandi i ugrađenog računala
  • Uključuje integrirani kontrolni zaslon na glavnom zaslonu modela.
  • Funkcija automatskog isključivanja produljuje trajnost akumulatora
  • Uključuje i kućište prekidača
  • Savršena i lagana montaža zahvaljujući unaprijed postavljenoj istosmjernoj utičnici od 12 V

Prikladno za 1 veće modele

  • TMAX

    TMAX

    '17 '18