Dijeli

Cijevi kolektora od nehrđajućeg čelika

90798-31908-00   -   Titanium


Spoj cilindra i u opciji dostupne obloge za prigušivač.

  • Za optimizaciju protoka ispušnih plinova
  • Isključivo za utrke na zatvorenim stazama!