Dijeli

Mjerač sati i tahometar

ENG-METER-4C-02   -   Black


Mjerač pomoću kojeg možete pratiti radne sate motora.

  • Obuhvaća unaprijed programirane servisne intervale na 10 sati (početno) i nakon toga na svakih 100 sati
  • Po dostizanju navedenog intervala 2 sata se prikazuje trepereći alarm
  • Moguća primjena na svim 4-taktnim Yamaha modelima

Prikladno za 1 veće modele

  • FX Cruiser® High Output

    FX Cruiser® High Output

    '8 '9 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16 '17