Dijeli

Kuka za prikolicu 2. klase

ATV-W0789-00-00   -   Black


Omogućava vuču male prikolice s kuglicom za vuču

  • Obuhvaća kuglicu za vuču

Napomena:

Obuhvaća klin. Nije dopušteno prekoračenje preporučene težine jezička ili tereta.

Prikladno za 1 veće modele

  • Viking VI EPS

    Viking VI EPS

    '17