Izgleda da napuštaš ovo web-mjesto. Jesi li siguran?

Slažem se, odvedi me tamo

Pogonske jedinice

Zasloni & Prekidači

Baterije & Punjači

Informacije o sigurnosti

Ovaj punjač mogu upotrebljavati djeca u dobi od 8 i više godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim mogućnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su dobili upute u vezi s uporabom punjača baterije na siguran način i razumiju moguće opasnosti.
Djeca se ne smiju igrati s punjačem baterije.
Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju izvoditi djeca bez nadzora.
Ako je kabel za napajanje oštećen, prestanite upotrebljavati punjač baterije i dajte ga na pregled ovlaštenom trgovcu.