Izgleda da napuštaš ovo web-mjesto. Jesi li siguran?

Slažem se, odvedi me tamo

Propeleri

Propeler pravi razliku. 
Ako niste isprobali jedan od Yamahinih rješenja s pužnim propelerima, ne iskorištavate svoj vanbrodski motor na najbolji način. Dapače, odgovarajući Yamahin propeler može maksimizirati ubrzanje vanbrodskog motora, vršnu brzinu, potrošnju goriva i vijek trajanja, a sve to uz tišu vožnju i bolje rukovanje. Bez obzira na namjenu, dostupan je originalni Yamahin propeler pomoću kojega možete postići vršne performanse. 

Provjerite svoj trenutni uspon i veličinu
Za dobar početak provjerite uspon trenutnog propelera označen na glavini. Vaše iskustvo s ovim propelerom vrlo je korisno pri odabiru novoga. 

Obratite se trgovcu
Iskoristite njihovo znanje kako biste dobili preporuke za propeler ovisno o proizvođaču plovila, modelu i godini; modelu motora i identifikacijskom broju. Veličina i stil trenutnog propelera; trenutni maks. o/min pri široko otvorenom gasu te uobičajeno i maksimalno opterećenje. Preporučene propelere po mogućnosti uvijek ispitujte na vodi. 

INFORMACIJE O PROPELERU

propeller

USPON 
Uspon je "teoretska" udaljenost (u inčima) koju bi propeler prešao jednim punim okretom da putuje kroz krutu tvar. Propeleri malog uspona pružaju bolje ubrzanje/brže smanjenje istisnine i veću snagu potiska, no manju vršnu brzinu, a propeleri velikog uspona pružaju manji potisak, no višu vršnu brzinu. Odgovarajući propeler omogućuje vašem motoru postizanje gornjeg dijela raspona široko otvorenog gasa (Wide Open Throttle, W-O-T) kojeg navodi proizvođač uz normalno ili teško opterećenje, no bez njegovog prekoračenja. Svaki inč uspona približno je 150 +/- 50 o/min.

Propeller diameter

PROMJER 
Promjer je ukupna širina "kruga" na vrhovima krila pri vrtnji propelera. Propeleri velikog promjera potiskuju više vode i dublje su u vodi, stoga se uobičajeno koriste na teškim plovilima ili onima s više postavljenim nosačima motora. Propeleri manjeg promjera uobičajeno se koriste na lakšim plovilima na kojima propeler radi bliže površini vode – ili kada trebate viši broj o/min motora.

Number of blades

BROJ KRILA 
Najčešći su propeleri s tri krila koji pružaju dobre ukupne performanse, vršnu brzinu i učinkovitost za većinu primjena. Propeleri sa četiri krila više podižu pramac i krmu te smanjuju ventilaciju propelera, što uobičajeno povećava otpor motora zbog čega se smanjuje vršna brzina i mijenjaju karakteristike upravljanja.

GEOMETRIJA KRILA 
Geometrija krila odnosi se na stvarni oblik krila. Promjenom izgleda krila, promjera i pomak uspona moguće je postići različite karakteristike performansi za pojedinu vrstu i stil propelera. 

CUP

POVRŠINA KRILA
Površina krila opisuje ukupnu površinu krila. Što je veća površina krila, to više vode potiskuje propeler te se ostvaruje brže smanjenje istisnine i povećava učinkovitost glisiranja. Međutim, prevelika površina krila može uzrokovati znatno više otpora i potencijalno ograničavati o/min motora te uzrokovati probleme u upravljanju plovilom.

ZAKRIVLJENOST BRIDOVA 
Zakrivljenost bridova je mala zakrivljenost na vrhu krila i/ili izlaznom bridu. Korištena u dovoljnim količinama, kapica smanjuje ventilaciju i skliz propelera te omogućuje višu montažu motora za bolje podizanje pramca. Međutim, prevelika zakrivljenost bridova može uzrokovati preveliki zakretni moment upravljanja i podizanje pramca – i ograničiti mogućnost motora da razvije odgovarajući broj o/min pri određenom usponu. 

Rake

NAGIB 
Nagib je kut krila u odnosu na glavinu propelera ili središte i izražava se u stupnjevima. Propeler s velikim nagibom najprikladniji je za primjene s visoko montiranim motorom radi smanjenja ventilacije i povećanja podizanja krme. Međutim, preveliki nagib može uzrokovati naprezanje motora, povećati deplasman i uzrokovati negativne rezultate performansi i upravljanja. Propeler s malim kutom nagiba manje opterećuje motor i potencijalno pruža bolju istisninu i viši radni broj o/min pri široko otvorenom gasu. 

SDS – SUSTAV SHIFT DAMPENER SYSTEM 
Smanjenjem neugodnog udara i zvuka koji proizvodi promjena zupčanika, patentirani sustav Shift Dampener (SDS) tvrtke Yamaha koristi krmenu osovinu s utorima i gumenu glavčinu s utorima za upijanje buke i vibriranja. Krajnji rezultat je uglađenija promjena brzina i tiši rad.