U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Aandrijfeenheid

Display & schakelaar

Batterijpack & lader

Veiligheidsinformatie

Deze acculader kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of een gebrek aan ervaring en kennis, als zij op een veilige manier toezicht of instructies hebben gekregen over het gebruik van de acculader en de risico's ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet met de acculader spelen.
Kinderen mogen niet zonder toezicht schoonmaken en onderhoud uitvoeren.
Als de stroomkabel beschadigd is, stop dan met het gebruik van de acculader en laat deze nakijken bij een erkende dealer.