U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Privacyverklaring - Yamaha App

Deze Yamaha App wordt gratis verstrekt door Yamaha Motor Europe N.V. en mede namens haar nevenvestigingen en filialen (hierna wij, ons/onze). Met de functies en opties van deze App kunt u nog meer uit uw Yamaha motorfiets halen. Zo kunt u uw motorfiets configureren, gereden routes opslaan, aanbevolen routes rijden, filmpjes bekijken en handleidingen raadplegen. Ook kunt u lid worden van de Yamaha Community en vrienden uitnodigen, informatie delen, meedoen aan wedstrijden, behaalde resultaten opslaan en de configuratie van uw motorfiets doorsturen naar uw Yamaha-dealer. Voor meer informatie over uw rechten en plichten in verband met het gebruik van de App kunt u de Gebruiksvoorwaarden van de App raadplegen.

Voor het beschikbaar stellen van sommige functies en opties van de App moeten wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken. Dit is met name het geval als u een account heeft aangemaakt voor de Yamaha Community en gebruikmaakt van andere leuke functies van de App. In deze Privacyverklaring leggen wij u zo goed mogelijk uit hoe wij uw gegevens verwerken die verband houden met de App. Deze Privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die geen verband houden met de App.


Deze Privacyverklaring van Yamaha is voor het laatst gewijzigd op: 18 mei 2017

1 Voor wie is deze Privacyverklaring bedoeld? 
1.1 Deze Privacyverklaring is bedoeld voor alle gebruikers van deze App, met of zonder account. U kunt een App-gebruiker zijn zonder account, een App-gebruiker met een account of iemand die is uitgenodigd door een andere App-gebruiker. 

1.2 Yamaha Motor Europe N.V. beheert de verwerking van uw persoonsgegevens die verband houden met de App volgens de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Wij hebben de verwerking van uw persoonsgegevens kenbaar gemaakt aan het College bescherming persoonsgegevens onder nummer m1595977. 

2 Welke persoonsgegevens worden door Yamaha verwerkt? 
Gebruik met een account 

2.1 Wanneer u een account aanmaakt voor de App vragen wij u om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken (uw accountgegevens): naam, gebruikersnaam en wachtwoord, adres, e-mailadres en geboortedatum. Wij vragen u vriendelijk om uw accountgegevens up-to-date te houden. Wanneer u een account aanmaakt, verwerken wij ook uw IP-adres en uw unieke apparaat-ID die bij uw account hoort om het gebruik van uw account mogelijk te maken en meldingen te ontvangen. U kunt ook snel een account aanmaken en eenvoudig inloggen met uw sociale-mediaprofiel, zoals dat van Facebook of Google+. Als u deze optie gebruikt, verwerken we uw naam, e-mailadres en een account-id vanaf uw sociale-mediaprofiel om uw account en inloggegevens te valideren en verifiëren, en om uw accountdetails automatisch in te vullen. U kunt uw hele account te allen tijde verwijderen via onze website [link] of u kunt uw machtiging intrekken via uw profiel op de website van de betreffende sociale media. Meer informatie over de privacyinstellingen van uw sociale-mediaprofiel en over het intrekken van uw machtiging vindt u op de website van de betreffende sociale media. (Kijk hier [link] voor Facebook en hier [link] voor Google+.) Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt ook de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens, waaronder informatie over uw toegang tot onze website en/of apps. Wij hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door een dergelijke externe aanbieder van sociale media. U vindt het privacybeleid van Facebook hier [link] en dat van Google hier [link]. 

2.2 Wanneer u een account aanmaakt, verwerken we behalve uw accountgegevens mogelijk ook de volgende persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van (bepaalde functies van) de App: uw vrienden en vriendschapsverzoeken, content zoals foto's en filmpjes die u en andere gebruikers via de App verspreiden en delen, de informatie die u verstrekt over uw motorfiets(en), app-voorkeuren, resultaten, actieve en voltooide wedstrijden (inclusief vrienden en vriendschapsverzoeken), locatiegegevens van gemaakte, opgeslagen en/of gedeelde routes (inclusief geolocatiegegevens van uw route, het weer, tijd, datum, duur, afstand, gemiddelde snelheid), huidige locatiegegevens om routes voor te stellen, voorgestelde routes die u heeft gereden, opgeslagen configuraties van Yamaha-motorfietsen, uw dealerinformatie, uw telefoonnummer en uw Facebook-gegevens als u vrienden uitnodigt via Facebook. 

2.3 Wanneer u een account heeft aangemaakt, kunt u uw Yamaha-motorfietsen configureren en ermee instemmen dat een Yamaha-dealer contact met u mag opnemen. Als u deze optie kiest, sturen wij de configuratie die u heeft gekozen samen met uw naam en contactgegevens die u aan ons heeft verstrekt (adres, e-mailadres en telefoonnummer) naar uw Yamaha-dealer. 

2.4 Uw account is standaard ingesteld op privé. Dit betekent dat alleen uw vrienden in de Yamaha Community uw accountgegevens kunnen zien. U kunt de privacy-instelling van uw account ook instellen op openbaar. Ook andere gebruikers van de Yamaha Community die (nog) geen vrienden van u zijn, kunnen dan uw accountgegevens zien. 
Gebruik zonder account 

2.5 Als u geen account heeft, verwerken wij uw persoonsgegevens over het algemeen niet. Alle gegevens worden opgeslagen op uw eigen apparaat en worden niet verzonden naar onze servers. Als gebruiker zonder account kunt u slechts één configuratie van uw motorfiets op uw apparaat opslaan en kunt u geen configuraties naar uw dealer opsturen, routes opslaan, dealerinformatie opslaan of functies van de Yamaha Community gebruiken, zoals vriendschapsverzoeken sturen, delen met vrienden, vrienden uitdagen voor een wedstrijd en resultaten opslaan. Mogelijk slaan wij uw e-mailadres op als iemand met een account u een vriendschapsverzoek stuurt voor de Yamaha Community en u toevoegt als vriend. 

2.6 Als u de App nog niet gebruikt, verwerken wij mogelijk uw e-mailadres als een andere app-gebruiker met een account u een vriendschapsverzoek stuurt voor de Yamaha Community en u toevoegt als vriend wanneer u het verzoek accepteert. 

2.7 Uw persoonsgegevens die zijn gekoppeld aan accounts worden opgeslagen op onze servers in Nederland. Wanneer u contact met ons opneemt via onderstaand e-mailadres dan worden de persoonsgegevens in uw e-mail doorgestuurd naar onze e-mailservers buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wij hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens in een dergelijk geval worden beschermd.

 
3 Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens? 

3.1 Als u een account heeft, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: toegangscontrole en bewaking van uw account, mogelijk maken van het gebruik van functies van onze App, uw verzoeken voor een proefrit of de (online) ontvangst van nieuwsbrieven, brochures, aanbiedingen en andere informatie inwilligen, contact met u houden, intern management, ontwikkelen en verbeteren van producten en diensten, marktonderzoek en andere analyses uitvoeren, klachten en geschillen afhandelen en wet- en regelgeving naleven. 

3.2 Wanneer u geen account heeft, verwerken wij uw persoonsgegevens uitsluitend om vriendschapsverzoeken van andere gebruikers aan u mogelijk te maken.

3.3 Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor doeleinden die niet in deze Privacyverklaring worden beschreven. 


4 Wie kan uw persoonsgegevens ontvangen? 


4.1 Wij werken mogelijk samen met externe service providers die services leveren als dataverwerker. Zulke dataverwerkers mogen uw persoonsgegevens uitsluitend namens ons en volgens onze instructies verwerken. Wij sluiten met iedere dataverwerker een overeenkomst voor dataverwerking voor deze doeleinden, overeenkomstig de geldende Wet bescherming persoonsgegevens. 

4.2 Buiten de situaties die in deze Privacyverklaring worden beschreven, delen wij uw persoonsgegevens niet met anderen, tenzij wij dit noodzakelijk achten om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze rechten en die van anderen te beschermen of voor het naleven van deze Privacyverklaring. 


5 Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

5.1 Wij bewaren uw persoonsgegevens uitsluitend voor de duur die noodzakelijk is voor de beschreven doeleinden. Wanneer u een account heeft aangemaakt, bewaren wij alle informatie die is gekoppeld aan uw account totdat u deze informatie of uw account wijzigt of verwijdert via onze website. U kunt ook uw vrienden, routes, voltooide wedstrijden en configuraties van motorfietsen wijzigen of verwijderen via de App. 


6 Beveiliging 


6.1 Wij vinden de beveiliging van uw persoonsgegevens heel belangrijk. Wij doen ons best om de juiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen te nemen om uw persoonsgegevens die wij beheren te beschermen tegen verlies, misbruik of wijzigingen. 


7 Cookies 

7.1 Wij gebruiken geen cookies in verband met de App. 

8 Hoe kunt u uw rechten uitoefenen? 
8.1 Heeft u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u uw persoonsgegevens inzien of door ons laten wijzigen of verwijderen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. 

Yamaha Motor Europe N.V. 

Koolhovenlaan 101 (1119 NC) 

Schiphol-Rijk 


Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34084613. U kunt contact met ons opnemen op: 

Digital Marketing & CRM

P.O. Box 75033,

1117 ZN Schiphol 

tel.: +31 20 654 6000; 

email: app.privacy@YAMAHA-MOTOR.eu