U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee

Hoe maakt u gebruik van uw herroepingsrecht?

Hoeveel tijd hebt u om de koopovereenkomst te herroepen?

U hebt een wettelijk recht om de koopovereenkomst te herroepen. De herroepingsperiode bedraagt 14 dagen vanaf de dag waarop u alle producten van uw bestelling hebt ontvangen. Dit betekent dat u de koopovereenkomst binnen deze periode kunt herroepen zonder opgaaf van reden. U hoeft niet te wachten totdat u uw (volledige) bestelling hebt ontvangen.

Hoe maakt u gebruik van uw herroepingsrecht?

Als u een product wilt retourneren, informeert u ons van uw besluit om de koopovereenkomst te herroepen door ons een duidelijke verklaring van uw besluit toe te zenden. Het is voldoende als u uw verklaring van herroeping verstuurt voor het verstrijken van de herroepingsperiode van 14 dagen. U kunt de koopovereenkomst op een van de volgende manieren herroepen:

  • U kunt het modelherroepingsformulier gebruiken. U kunt ons dit formulier toesturen via e-mail of gewone post. U bent niet verplicht het modelformulier te gebruiken. U kunt het modelherroepingsformulier hier  vinden en afdrukken. We sturen u dan een bevestiging van uw herroeping via e-mail.

Hoeveel tijd hebt u om het product te retourneren?

Als u gebruik hebt gemaakt van uw wettelijke herroepingsrecht, moet u het product retourneren binnen 14 dagen na de datum waarop u ons hebt geïnformeerd van uw herroeping van de koopovereenkomst. U kunt dit doen door het product per gewone post aan ons op te sturen. U draagt de directe kosten voor het retourneren van het product. U hebt voldaan aan de deadline als u het product retourneert voordat de retourperiode van 14 dagen is verstreken.

Wanneer en hoe krijgt u uw geld terug?

Uiterlijk 14 dagen na de datum waarop u ons hebt geïnformeerd – binnen de herroepingsperiode van 14 dagen – van uw besluit om de koopovereenkomst te herroepen, ontvangt u van ons restitutie van uw betaling. Als u gebruikmaakt van uw herroepingsrecht, betalen we ook de door u betaalde bezorgkosten (uitgezonderd de extra kosten die aan de bezorging zijn verbonden als u hebt gekozen voor een andere bezorgmethode dan de goedkoopste standaard bezorgmethode die door ons wordt aangeboden). We betalen u terug via de betaalwijze die is gebruikt voor de oorspronkelijke transactie. Er worden geen restitutiekosten in rekening gebracht. We kunnen de restitutie inhouden totdat we de retourzending van het product van u hebben ontvangen of, indien dat eerder is, totdat u bewijs hebt verstrekt dat u het product hebt teruggestuurd of ingeleverd.

U bent uitsluitend aansprakelijk voor verminderde waarde van het product als deze het gevolg is van andere handelingen dan handelingen die noodzakelijk zijn om de aard, kenmerken en werking van het product te beoordelen.

Wat moet u doen als het terugbetaalde bedrag onjuist is?

Neem contact met ons op via 020 206 1538 of klantenservice@yamaha-motor.nl.

We zullen het probleem zo snel mogelijk oplossen.

Wanneer kunt u geen gebruikmaken van uw herroepingsrecht?

Het retourrecht is niet van toepassing in de volgende gevallen:

  • U hebt ingestemd met de aanvang van de uitvoering van het contract tijdens de herroepingsperiode en hebt erkend dat u als gevolg daarvan het recht op herroeping van de koopovereenkomst verliest.
  • De bestelling betreft de levering van verzegelde geluidsopnamen of verzegelde video-opnamen of verzegelde computersoftware waarvan de verzegeling is verbroken na levering.
  • Het bestelde product is gemaakt conform uw specificaties of het product is duidelijk op maat gemaakt (een maatproduct).
  • Het bestelde product is door de aard van het product na de levering onafscheidelijk vermengd met andere objecten, bijvoorbeeld brandstof.
  • Evenementen de door ons worden georganiseerd (waaronder verhuurservices, cateringservices en hotelreserveringen).

Uw wettelijke garantie

Indien de producten niet voldoen aan de voorwaarden van het contract, zullen we de toepasselijke wettelijke garantie van conformiteit van goederen nakomen. Dit betekent dat het product moet voldoen aan de redelijke verwachtingen die u als consument van het product mag hebben. Welke wettelijke garantie u als  consument mag verwachten is afhankelijk van het specifieke product. De wettelijke garantie staat los van onze contractuele garantie van een jaar, overeenkomstig onze Algemene voorwaarden.