U staat op het punt deze website te verlaten. Weet u het zeker?

Ik ga akkoord, neem me mee
YOU Road Assistance

Yamaha Motor Road Assistance

Yamaha garandeert dat uw Yamaha gedurende de garantieperiode, mits u uw Yamaha door een officiële Yamaha-dealer overeenkomstig de voorschriften en richtlijnen in de Gebruikshandleiding laat onderhouden, probleemloos kan functioneren en indien uw Yamaha onverhoopt in de loop van de garantieperiode alsnog pech krijgt, u kan rekenen op pechhulp van Yamaha. De hulpverlening wordt verleend gedurende 24 maanden, te rekenen vanaf de garantie startdatum van uw Yamaha. Deze garantie startdatum wordt tevens vermeld op de Yamaha Euro-Service Garantiekaart.

rsa

1) Inhoud hulpverlening

Yamaha Motor Road Assistance betreft de garantie dat u onbezorgd en probleemloos met uw Yamaha kunt rijden. Yamaha Motor Road Assistance geeft recht op hulpverlening bij pech onderweg. Indien, in geval van pech, een beroep wordt gedaan op Yamaha Motor Road Assistance wordt uw Yamaha ter plaatse door de hulpverlener gerepareerd. Wanneer reparatie ter plaatse niet mogelijk is, wordt uw Yamaha naar de dichtstbijzijnde Yamaha-dealer getransporteerd. In het buitenland zal uw Yamaha naar de dichtstbijzijnde Yamaha-dealer binnen een straal van maximaal 100 km getransporteerd worden. Indien er geen Yamaha-dealer beschikbaar is binnen de gestelde afstand, wordt uw Yamaha naar de dichtstbijzijnde reparateur getransporteerd. Yamaha Motor Road Assistance voorziet uitsluitend in het recht op pechhulp. Onderdelen en reparatiekosten zijn uitgesloten van Yamaha Motor Road Assistance, maar kunnen desgewenst wel door Yamaha en/of de Yamaha-dealer vergoed worden op grond van mogelijke door hen verleende reparatiegarantie en/of fabrieksgarantie.

In de volgende gevallen wordt o.a. hulp verleend:

  • Lekke band 
  • Lege accu door aanlaten stroomverbruikers 
  • Geen of verkeerde brandstof 
  • Sleutel verlies / breuk 

2) Vervangend vervoer

Yamaha Motor Road Assistance geeft alleen dekking voor vervangend vervoer in het buitenland. Indien reparatie in het buitenland, binnen een redelijke termijn niet mogelijk is, kunt u desgewenst op grond van Yamaha Motor Road Assistance voor een periode van ten hoogste twee dagen passend vervangend vervoer ter beschikking worden gesteld. Het passend vervangend vervoer bestaat uit een Motorfiets of een Automobiel. Het type passend vervangend vervoer wordt bepaald op grond van het aantal personen en de hoeveelheid bagage.

3) Geen dekking / samenloop

Indien bij een melding bij Yamaha Motor Road Assistance blijkt dat er geen recht bestaat op hulpverlening dan zal Yamaha Motor Road Assistance u doorverwijzen naar een derde óf op verzoek van u, Yamaha of de Yamaha-dealer hulp aanbieden tegen betaling.

4) Niet door Yamaha Motor Road Assistance gedekte kosten

Indien op verzoek en met akkoord van u, Yamaha of de Yamaha-dealer langer een beroep wordt gedaan op vervangend vervoer of een andere klasse vervangend vervoer, worden deze kosten separaat in rekening gebracht bij respectievelijk u, Yamaha of de Yamaha-dealer.

5) Uitsluitend in de volgende landen bestaat recht op hulpverlening

Andorra - Austria - Belgium - Bosnia and Herzegovina - Bulgaria - Croatia - Czech Republic – Denmark - Finland - France - Fyrom (Macedonia) - Germany - Gibraltar - Greece - Hungary - Iceland - Ireland - Italy - Liechtenstein - Luxembourg - Man Islands - Monaco - Netherlands - Norway - Poland - Portugal - Romania - San Marino - Serbia and Montenegro - Slovakia - Slovenia - Spain - Sweden - Switzerland - United Kingdom - Yugoslavia

6) Cumulatieve dekking

In het geval dat u reeds een beroep heeft gedaan op een andere garantie en/of verzekering kan geen beroep worden gedaan op de Yamaha Motor Road Assistance.

7) Uitgesloten van de Yamaha Motor Road Assistance zijn de volgende modellen

De Yamaha Motor Road Assistance geldt alleen voor Yamaha motorfietsen en Yamaha motorscooters vanaf 115 cc. Deze dienen voorzien te zijn van een, vanaf 1 januari 2012, door Yamaha Motor Europe, branche Nederland afgegeven kenteken. Uitgesloten van de Yamaha Motor Road Assistance zijn alle Yamaha 50cc-, Yamaha Enduro-, Yamaha Competitie-, Yamaha ATV Sport- en Yamaha ATV Utility modellen.