Yamaha Motor Europe maakt gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om inzicht te krijgen in de bezoekers van onze website zodat we onze website, producten, diensten en marketingactiviteiten kunnen verbeteren.

Als u doorgaat zonder uw instellingen te wijzigen, gaan wij ervan uit dat u alle cookies van de Yamaha-website accepteert. U kunt uw cookie-instellingen op ieder moment wijzigen. Voor meer informatie over de cookies van onze website en over het gebruik en de voordelen ervan kunt u de paragraaf "Het gebruik van cookies door Yamaha" lezen op de Yamaha-website.

 

Yamaha Motor Europe N.V., en haar nevenvestigingen en de met haar gelieerde ondernemingen (hierna gezamenlijk en afzonderlijk aangeduid als ''Yamaha Motor Europe'') gaan zorgvuldig om met uw persoonlijke informatie, omdat wij de privacy van onze klanten en bezoekers van onze Websites respecteren. Dit Privacybeleid van Yamaha Motor Europe, dat een integraal onderdeel vormt van de Algemene voorwaarden, heeft betrekking op (de met een wachtwoord beveiligde pagina's van) alle Websites van de aangesloten maatschappijen van Yamaha Motor Europe die aan onze Websites zijn gekoppeld (gezamenlijk de "Websites" en afzonderlijk de ''Website'').

Door deze Websites te bezoeken en te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met (één van) de bepalingen van het Privacybeleid, raden wij u aan om de Websites niet te gebruiken en ons geen Persoonlijke gegevens te verstrekken. Sommige diensten zijn mogelijk alleen beschikbaar wanneer u Persoonlijke gegevens verstrekt.

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving op het gebied van het verwerken van persoonsgegevens zal Yamaha Motor Europe N.V. optreden als de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens door Yamaha Motor Europe N.V. en/of een van haar nevenvestigingen. Alle vragen, klachten of verzoeken in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Yamaha Motor Europe N.V. en/of een van haar nevenvestigingen, kunnen worden gericht aan Yamaha Motor Europe N.V. De contactgegevens van Yamaha Motor Europe N.V. vindt u hieronder in artikel 13 van dit Privacybeleid.

1 Persoonlijke gegevens
In het kader van dit Privacybeleid wordt onder "Persoonlijke gegevens" alle informatie verstaan aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd zoals uw naam, achternaam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, beroep, productinformatie, productvoorkeuren, producttevredenheid, taal, rij-ervaring enzovoort.

2 Interactieve pagina's
In het kader van dit Privacybeleid worden onder "Interactieve pagina's" alle pagina's van deze website verstaan waarop u via de Websites kunt communiceren met andere bezoekers van de Website en/of met Yamaha Motor Europe, zoals fora, clubs, enquêtes, e-mails enzovoort.

3 Direct Marketing
In het kader van dit Privacybeleid wordt onder "Direct Marketing" alle rechtstreekse communicatie tussen Yamaha Motor Europe en uzelf verstaan die als doel heeft om u te informeren over producten en diensten, om uw klantenprofiel bij te werken en om uw klantenservice te bieden.

4 Ons Privacybeleid bepaalt hoe uw Persoonlijke gegevens worden verwerkt, dat wil zeggen hoe de informatie die door u is verstrekt en/of over u is verzameld wordt verzameld, gebruikt, bewaard en beveiligd. Het beleid van Yamaha Motor Europe is erop gericht om uw Persoonlijke gegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden te gebruiken:

 • Verstrekken van producten en diensten van Yamaha Motor Europe, inclusief garantiediensten;
 • In behandeling nemen van informatieverzoeken;
 • Verstrekken van informatie over recente ontwikkelingen die mogelijk interessant zijn voor u (zoals nieuwsbrieven, brochures en andere mailingen);
 • Direct marketing-acties;
 • Toegangscontrole van met een wachtwoord beveiligde pagina's;
 • Verbetering van de veiligheid van onze Websites;
 • Interne beoordeling van de producten en diensten van Yamaha Motor Europe;
 • Verwerven van kennis over onze klanten om hen zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn;
 • Registratie van bezoekersstatistieken;
 • Analyse van klantprofielen en
 • Bijhouden van een Europese klantendatabase.

5 Het beleid van Yamaha Motor Europe is erop gericht om uw Persoonlijke gegevens uitsluitend te bewaren voor zo lang dit nodig is voor de betreffende doeleinden.

6 Zonder uw voorafgaande goedkeuring worden uw Persoonlijke gegevens niet gebruikt voor direct marketing-doeleinden. U kunt u zich eventueel aanmelden voor deze service wanneer u persoonlijke informatie verstrekt. Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor, houden geen toezicht op, geven geen goedkeuring voor en hebben geen invloed op de toepassingen, websites of services van derden die worden gebruikt op onze websites, zoals de sociale-mediaplatforms (bijv. Facebook) waarmee u een account kunt aanmaken en kunt inloggen bij onze websites, waaronder hun nauwkeurigheid, beschikbaarheid, functionaliteiten en toepasselijke voorwaarden en beleid, met inbegrip van hun beleid inzake privacy en cookies. Voor vragen over de methoden en het beleid van derden verwijzen wij u naar hun desbetreffende voorwaarden en beleid. U kunt ook contact opnemen met de derden in kwestie.

7 Yamaha Motor Europe verklaart uw Persoonlijke gegevens niet aan derden te verkopen, te verhuren of anderszins te verspreiden, tenzij Yamaha Motor Europe dit nodig acht om u de diensten te kunnen verstrekken waarvoor u uw informatie vrijwillig heeft verstrekt. Gegevens kunnen namens Yamaha Motor Europe worden verwerkt door haar nevenvestigingen en/of de met haar gelieerde ondernemingen en door derden met wie Yamaha Motor Europe een overeenkomst heeft gesloten om de naleving van de wetgeving ten aanzien van gegevensbescherming te garanderen. De Websites bevatten koppelingen naar websites en pagina's die worden beheerd en onderhouden door derden. Yamaha Motor Europe heeft geen controle over het gebruik van informatie die op deze manier wordt verstrekt aan derden. Op deze informatie is het privacybeleid van derden van toepassing. U kunt een account bij ons aanmaken en inloggen bij onze websites via uw sociale-mediaprofiel, bijvoorbeeld dat van Facebook of Google+. Als u deze optie gebruikt, verwerken we uw naam, e-mailadres en een account-id vanaf uw sociale-mediaprofiel om uw account en inloggegevens te valideren en verifiëren, uw accountdetails automatisch in te vullen en u de mogelijkheid te bieden alle functies van onze websites te gebruiken. U kunt uw hele account te allen tijde verwijderen via onze website [link] of u kunt uw machtiging intrekken via uw profiel op de website van de betreffende sociale media. Meer informatie over de privacyinstellingen van uw sociale-mediaprofiel en over het intrekken van uw machtiging vindt u op de website van de betreffende sociale media. (Kijk hier [link] voor Facebook en hier [link] voor Google+.) Wanneer u uw sociale-mediaprofiel gebruikt, verwerkt ook de betreffende aanbieder van sociale media uw persoonsgegevens, waaronder informatie over uw toegang tot onze website en/of apps. Wij hebben geen invloed op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door een dergelijke externe aanbieder van sociale media. U vindt het privacybeleid van Facebook hier [link] en dat van Google hier [link].

8 Yamaha Motor Europe maakt gebruik van gangbare technologie om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Uw gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor bevoegd personeel. Wanneer de enquêtes op de website van Yamaha Motor Europe (gedeeltelijk) worden uitgevoerd door partners van Yamaha Motor Europe dan heeft Yamaha Motor Europe een overeenkomst gesloten waarin de betreffende partners verklaren dat zij uw persoonlijke gegevens even zorgvuldig en vertrouwelijk zullen behandelen als Yamaha Motor Europe. De opslag en verzending van uw gegevens op internet worden beveiligd door gangbare, up-to-date technologie.

9 Personen die jonger zijn dan 16 jaar mogen hun persoonlijke gegevens uitsluitend verstrekken met de toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger (zoals een ouder).

10 Yamaha Motor Europe, haar nevenvestigingen en/of de met haar gelieerde ondernemingen kan/kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel en voor verlies en beschadiging van eigendommen als gevolg van de acceptatie van of deelname aan de Websites.

11 Wij gebruiken mogelijk cookies. Cookies zijn bestanden of stukjes informatie die kunnen worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer wanneer u onze Website bezoekt. Wij gebruiken cookies als hulpmiddel om uw bezoek aan onze websites af te stemmen op uw voorkeuren en interesses en om uw registratie voor onze diensten te vereenvoudigen. De meeste browsers zijn standaard ingesteld op het accepteren van cookies. Als u cookies niet wilt accepteren, dan kunt u uw browser instellen op het blokkeren van cookies of u kunt zich laten waarschuwen wanneer cookies worden opgeslagen. Als u cookies blokkeert, dan zijn wij minder goed in staat om u diensten op maat te bieden. Cookies worden niet gebruikt voor het verzamelen van e-mailadressen van bezoekers, informatie op de harde schijf of vertrouwelijke of gevoelige informatie over bezoekers. Cookies kunnen bovendien alleen worden gelezen door de website die de cookies heeft ingesteld en niet door andere websites.

12 Wij verzoeken u om bij eventuele deelname aan enquêtes aan te geven of wij later contact met u mogen opnemen voor nader onderzoek, bijvoorbeeld om naar uw mening over nieuwe producten en functies te vragen. Wanneer u akkoord gaat met deze optie, die in de meeste enquêtes is inbegrepen, dan nemen wij op een later tijdstip mogelijk telefonisch of per e-mail contact met u op.

13 Voor vragen of klachten over de verwerking van uw persoonlijke gegevens kunt u schriftelijk contact opnemen met: Yamaha Motor Europe N.V. - / Customer Intelligence – P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – Nederland. Als u wilt dat wij geen contact meer met u opnemen dan stoppen wij onmiddellijk met het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Wanneer u contact met ons opneemt, verstrek dan altijd uw correcte e-mailadres, naam, adres en/of telefoonnummer(s) voor een juiste afhandeling van uw verzoek.

14 Yamaha Motor Europe behoudt zich het recht voor om dit Privacybeleid en delen ervan te allen tijde naar eigen inzicht te wijzigen, aan te passen, aan te vullen en te verwijderen. Controleer deze pagina regelmatig op wijzigingen. Wanneer u onze Website blijft bezoeken nadat het Privacybeleid is gewijzigd, dan gaat u akkoord met de betreffende wijzigingen.

Laatste update: 18 mei 2017