Du holder på å forlate dette nettstedet. Er du sikker?

Jeg godtar, ta meg videre

Drive Unit

Display & Switch

Batteri og lader

Sikkerhetsinformasjon

Denne batteriladeren kan brukes av barn fra 8 år og oppover, av personer med nedsatt fysisk eller psykisk funksjonsevne eller svaksynte, eller de med manglede erfaring og kunnskap dersom de er under oppsyn eller har fått instruksjoner om hvordan batteriladeren brukes på en sikker måte og forstår farene som er involvert.
Barn skal ikke leke med batteriladeren.
Rengjøring og brukervedlikehold må ikke utføres av barn uten tilsyn.
Hvis strømkabelen er skadet, må du slutte å bruke batteriladeren og få den inspisert hos en autorisert forhandler.