Du holder på å forlate dette nettstedet. Er du sikker?

Jeg godtar, ta meg videre

Yamaha tips!

Legge til i naturhavn med anker som fortøyning.

Noen holmer er tilrettelagt med brygger og fortøyningsringer i fjellet, mens ved andre må du bruke egne bergkiler, store steiner i fjellsprekker.

 1. Orienter deg og se hvor det kan være ideelt å gå i land.
 2. Gjør klar dregg med tau som er festet til båten slik at du ikke mister det om tauet skulle være for kort.
 3. Kjør forsiktig inn mot plassen og la en person stå fremme i baugen for å sjekke dybden og om det er klart farvann.
 4. Skal du legge til ved siden av en annen båt, må du huske å ta ut fendere.
 5. Omtrent fem båtlengder fra land slippes dreggen forsiktig. Pass på at du ikke får tauet i propellen.
 6. Vær forsiktig, husk at det kan være glatt når du hopper i land.
naturhavn_AMT

Legge til longside, det vil si legge til med langsiden inn til en brygge.

Når du skal fylle drivstoff eller legge til i gjestehavner må du ofte legge deg inntil brygga longside.

 1. Observer hvordan vind og strøm kan påvirke hvordan du må legge til. Se på flagg eller bare stopp båten så får du en indikasjon, husk at en båt svinger med hekken. Blåser det mot brygga kan vi nærmest la båten drive inntil brygga.
 2. Kjøp deg tid ved å legge ut fendere og ha tauet klart. Når du ser brygga fremfor deg kan du tilpasse høyden på fenderne.
 3. Når vi legger til longside er det bra å bruke tre tau. Et langt tau foran, det samme bak og så det siste tauet fra midtskips (spring) og inn for å dra inn rompa.
 4. Et tips er å føre tauet rundt fortøyningsringen på brygga og tilbake til båten, da kan du enkelt løsne fortøyningene fra båten ved avreise. Bra hvis du er alene.
 5. Vær forsiktig, husk at våte brygger kan være glatte.
gjestehavner

Knuter som er fint å kunne til båtsesongen!

 • Åttetallsknop

  Denne knuten er vært aktuell i seilbåter der det mange steder er nødvendig å hindre at enden av tau løper ut av blokker ol. Knuten lager en god og fast fortykning på tauet, men er samtidig lett å få opp igjen. 

 • Båtmannsknop

  Dette er den mest brukte knute av alle, og som nesten alle kan, uten at de kanskje vet navnet. Båtmannsknop med utløser brukes som skolisseknute, og dersom det skal bindes en snor rundt en pakke, er det denne knuten de fleste bruker. En feilvridd variant av båtmannsknop kalles "kjerringknute". Kjerringknute er helt verdiløs som knute, og en bør spesielt rette oppmerksomheten mot å unngå denne. 

 • Pålestikk

  Dette er den eneste vanlige knuten som vi kan bruke til å lage et fast øye (løkke) i enden av et tau, noe som er nyttig både til fortøyning og til å binde inn en person i en sikkerhetline. Skikkelige opplegg for sikkerhetsline gjør bruk av kroppsseler. I mangel av en slik, kan pålestikk brukes om brystet, kombinert med en snor over skulderen for å holde løkken oppe.

 • Dobbelt halvstikk

  Dette er standardknuten til fortøyning. Det som gjør denne knuten så egnet, er dens evne til å danne en sterk forbindelse mellom tau og gjenstand. Samtidig er den lett å få opp. Dobbelt halvstikk kan slås i mange varianter som alle har litt ulike egenskaper. 

 • Flaggstikk

  Denne knuten må vi bruke i stedet for båtmannsknop, dersom tau av ulik tykkelse skal skjøtes. Det finnes en dobbelvariant som er enda bedre dersom tauene er av klart ulik tykkelse eller stivhet. Det stiveste tauet skal ligge i enkel bukt, det mykeste tauet slynges omkring bukten.