Du holder på å forlate dette nettstedet. Er du sikker?

Jeg godtar, ta meg videre

Motorcycle Licences

Hvilket førerkort er nødvendig for din Yamaha motorsykkel eller moped?

Fra 2013 finnes det tre kategorier av førerkort for motorsykkel; A1, A2 og A, samt AM for mopeder. Det er forskjellige aldersgrenser og krav til de forskjellige kategorier av førerkort.

foto

Klasse AM (to-, tre- og firehjuls moped)

Klasse AM145 (Tohjuls moped) 
Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped på bakgrunn av oppnådd alder uten at vedkommende har gjennomført obligatorisk opplæring. I tillegg til tohjuls moped, kan du med klasse AM145 også kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt høyst 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift). 

Klasse AM146 (Tohjuls moped) 
Denne klassen gjelder føring av tohjuls moped. I tillegg kan du kjøre tre- eller firehjuls moped med egenvekt ikke over 150 kg (minus batterienes vekt ved eldrift). Fra 1. januar 2005 ble klasse AM 146 innført som ny førerkortklasse. Søker må bestå teoretisk førerprøve etter å ha dokumentert gjennomført obligatorisk mopedopplæring. Søkers vandel og helse blir kontrollert før førerkort utstedes. Helsekravene er de samme som for personbil. Klasse AM 146 erstatter tidligere mopedførerbevis som ble utstedt etter gjennomført obligatorisk opplæring, men uten at eleven måtte avlegge førerprøve. Så lenge mopedførerbevis fortsatt gir dokumentasjon for førerrettigheten, er det ikke nødvendig å bytte ut beviset med førerkort klasse AM 146 for kjøring i Norge. 

Scooters

Klasse A1 (lett motorsykkel)

Denne klassen gjelder føring av lett motorsykkel med eller uten sidevogn. Slagvolum for lett motorsykkel er høyst 125 ccm, effekt på høyst 11 kW og forholdet mellom effekt og egenvekt på høyst 0,1 kW/kg. Minstealder for klasse A1 er 16 år. 

Scooters

Klasse A2 (mellomtung motorsykkel)

Klassen gjelder føring av mellomtung motorsykkel (høyest effekt 35 kW og forholdet effekt/vekt høyst 0,2 kW/kg - og motorsykkelen må ikke være "nedtrimmet" til mer enn halvparten av opprinnelig effekt) med eller uten sidevogn. 
For å få førerrett i denne klassen må du ta obligatorisk opplæring og avlegge førerprøve. Minstealderen for klasse A2 er 18 år. 
Ønsker man å utvide til klasse A, må obligatorisk kurs eller prøve gjennomføres først. 

Scooters

Klasse A (tung motorsykkel)

Gjelder føring av motorsykkel (med eller uten sidevogn) uten begrensning på motorsykkelens effekt.

Minstealder 
Direkte erverv - minstealderen er 24 år. 
Trinnvis erverv - minstealderen er 20 år. Dette forutsetter at du tar klasse A2 som 18-åring, gjennomfører et kurs på 7 timer og opparbeider 2 års erfaring med klasse A2.

Scooters