Du holder på å forlate dette nettstedet. Er du sikker?

Jeg godtar, ta meg videre

Mobile Applications - Terms of Use

Denne Yamaha-appenleveres kostnadsfritt av Yamaha Motor Europe N.V. og på vegne av deres avdelinger og tilhørende datterselskaper (heretter omtalt som vi, oss/våre). Med denne appen får du enda mer glede av Yamaha-motorsykkelen gjennom mange funksjoner og mye funksjonalitet, for eksempel muligheten til å kunne konfigurere motorsykkelen og i fremtiden spore rutene dine, kjøre foreslåtte ruter, se videoer, brukerhåndbøker og Yamaha-fellesskapet. Yamaha-fellesskapet gir deg mulighet til å invitere, dele med og utfordre vennene dine, lagre prestasjoner og sende motorsykkelkonfigurasjonene dine til Yamaha-forhandleren.

Ved å registrere og bruke appen samtykker du til å være bundet til disse bruksvilkårene. Disse bruksvilkårene kan endres fra tid til annen. Les disse bruksvilkårene grundig før du bruker appen. Eventuelle oversettelser av bruksvilkårene gis kun av praktiske årsaker eller på grunn av lokale krav. Den engelske versjonen av disse bruksvilkårene er den gjeldende versjonen av bruksvilkårene i en eventuell konflikt mellom den engelske og en ikke-engelsk versjon av bruksvilkårene.

Denne appen, inkludert eventuelt brukerinnhold som tekst, lyder, modeller, design, håndbøker, genererte motorsykkelkonfigurasjoner, all annen informasjon og materiell (inkludert alt som er beskyttet av immaterielle rettigheter) og Yamaha-fellesskapet administreres av Yamaha Motor Europe N.V., et aksjeselskap med begrenset ansvar etablert i henhold til nederlandsk lov. Du kan kontakte oss på: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, Nederland, registrert ved det nederlandske handelskammeret med nummeret 34084613, Digital Marketing & CRM, postboks 75033, 1117 ZN Schiphol, Nederland, tlf: +31 20 654 6000, e-post: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu

Bruksvilkårene ble senest oppdatert: 17 Mai 2017

1               Din bruk av appen
1.1         Alle som er 18 år eller eldre, kan bruke appen. Du kan laste ned, installere og bruke én kopi av appen på én enkelt mobil enhet, kun til egen ikke-kommersiell og personlig bruk, i henhold til disse bruksvilkårene.
1.2         Vi tilbyr appen kostnadsfritt, men operatørens priser og avgifter, for eksempel kostnader for datatrafikk og data roaming, vil gjelde når du åpner eller bruker enkelte funksjoner i appen, herunder eventuelle data som brukes av bakgrunnsprosesser relatert til                  appen når appen ikke er den åpne og aktive applikasjonen på enheten. Du er ansvarlig for alle kostnader fra operatøren i forbindelse med appen.

2               Opprette en konto
2.1         Du må opprette en konto for å få tilgang til alle funksjonene og all funksjonaliteten til appen. For å opprette kontoen din vil vi be deg om å oppgi noen personlige opplysninger, for eksempel navn og e-postadresse, eller du kan opprette en konto med din profil på sosiale medier (f.eks. Facebook, Google+). Du kan begynne å bruke appen når vi har akseptert registreringen. Vi har rett til å avslå kontoforespørselen av hvilken som helst grunn. Du kan ikke opprette mer enn én konto. Du kan ikke overføre eller selge kontoen.
2.2         Du er ansvarlig for all tilgang til og bruk av kontoen din og for å hindre uautorisert bruk. For å beskytte og opprettholde sikkerheten til kontoen din og holde Yamaha-fellesskapet morsomt og trygt,
a)     må du angi et sikkert passord som er nødvendig for å logge inn på kontoen må du ikke dele passordet med noen eller la andre få adgang til og bruke kontoen, og du må varsle oss umiddelbart hvis du vet eller har grunnlag for å tro at andre vet, har tilgang til eller bruker brukernavnet og passordet ditt
b)     må du ikke sende noe brukerinnhold, foreta deg noe eller bruke appen på en måte som krenker våre eller andres rettigheter, inkludert, men ikke begrenset til, eiendomsrett eller personvernrettigheter, eller som bryter med gjeldende lover og regler

3               Eiendomsrett
3.1         Appen er bare lisensiert til deg, og selges ikke under bruksvilkårene. Eiendomsretten til appen fortsetter å tilhøre oss eller våre lisensgivere, inkludert eventuelle modifikasjoner, korrigeringer, tilpasninger eller oversettelser av appen.
3.2         Du beholder eierskapet til brukerinnholdet som du sender til appen. Ved å sende inn brukerinnholdet ditt garanterer du oss uttrykkelig at du alene er ansvarlig for innholdets nøyaktighet, lovlighet, anstendighet og legitimitet og at du har rett til å gjøre det tilgjengelig via appen og lisensiere brukerinnholdet. Du gir oss en ikke-eksklusiv, ubetinget, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar, verdensomspennende, royalty-fri lisens til å bruke, utføre, vise, tilpasse, oversette, modifisere, publisere, distribuere, sirkulere, eller kringkaste brukerinnholdet ditt for formål knyttet til appen, inkludert, men ikke begrenset til, Yamaha-fellesskapet.

4               Personlige data
4.1            Vi vil behandle de personlige dataene dine i samsvar med vår Personvernerklæring. Vi er ikke ansvarlige for, eller har noen kontroll over, retningslinjer for personvern for en eventuell tredjeparts nettsted, program eller tjenester som brukes av appen, inkludert eventuelle leverandører av sosiale medier (f.eks. Facebook).

5               Ansvar og erstatning
5.1          Appen vår har blitt konfigurert så grundig som mulig. Funksjonaliteten til appen blir også påvirket av faktorer som er utenfor vår kontroll og er ansvaret til tredjeparter, for eksempel operatørnettverk, Wi-Fi og GPS-mottak. Vi garanterer ikke at (deler av) appen vil være (fullt) tilgjengelig til enhver tid, eller at appen og oppgitt informasjon (inkludert, men ikke begrenset til, motorsykkeldeler, brukerhåndbøker, priser og tilgjengelige modeller og deler) er fullstendig, riktig, oppdatert, passende til et bestemt formål eller fri for ethvert støtende, upassende eller ulovlig brukerinnhold. Vi forbeholder oss retten til å suspendere, trekke tilbake eller endre (deler av) appen.
5.2          Du samtykker uttrykkelig til at all tilgang og bruk av appen skjer på egen risiko. Vi er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig, uansett grunn, for eventuelle skader eller andre konsekvenser knyttet til eller som følge av din bruk eller manglende evne til (riktig) bruk av (deler av) appen, vår manglende evne til å overholde disse bruksvilkårene eller mangler hos en tredjepart. Bruken av appen skal ikke forstyrre kjøringen av motorsykkelen. Du bør alltid kjøre trygt og overholde alle trafikkregler.             
           Vi tror sterkt på ansvarsfull kjøring og støtter ikke, oppfordrer eller tolerer ikke hensynsløs og uansvarlig kjøring. Det er førerens ansvar å ta vare på seg selv og er ansvarlig for sine handlinger. Overholde trafikkregler og            statlige lover i trafikken og se opp for farer. Vi påtar oss ikke ansvar for noen personskader påført av motorsyklister eller andre trafikanter som deltar i noen form for hendelser eller bruk av informasjon fra våre Apps eller            andre digitale plattformer. 

5.3         Vi er ikke ansvarlig eller erstatningspliktig for, overvåker ikke, støtter ikke og har ingen kontroll over tredjeparters applikasjoner, nettsteder eller tjenester som er knyttet til eller brukes av appen, inkludert deres nøyaktighet, tilgjengelighet, funksjonalitet og gjeldende                retningslinjer. Hvis du har spørsmål om tredjeparters praksis og retningslinjer, kan du lese deres tilsvarende vilkår og retningslinjer og kontakte dem.
5.4         Hvis vi er ansvarlige under en obligatorisk gjeldende lov, vil ansvaret vårt, uansett grunn, for eventuelle skader være begrenset til det den gjeldende loven tillater. Alle begrensninger av ansvaret vårt bortfaller dersom skaden skyldes forsettlig eller grov uaktsomhet fra                  vår side.
5.5         Du samtykker i å holde oss skadesløse fra alle krav og lignende handlinger fra tredjeparter i forbindelse med eller som følge av din bruk av appen, brudd på disse bruksvilkårene eller ulovlig adferd.

6               Oppsigelse
6.1         Du kan bruke appen på ubestemt tid inntil oppsigelse i henhold til disse bruksvilkårene. Uavhengig av andre bestemmelser har vi til enhver tid etter eget skjønn og uten skriftlig forvarsel eller grunn rett til å midlertidig eller permanent si opp kontoen din med umiddelbar virkning, slette eller endre brukerinnholdet ditt og hindre deg i å opprette en ny konto uten erstatningsansvar overfor deg eller noen tredjepart. Du kan avslutte kontoen din når som helst via nettstedet vårt [kobling] og avvikle tilgang til og bruk av appen. Hvis du opprettet en konto og logger på appen med profilen på sosiale medier, kan du også avslutte kontoen din ved å trekke tilbake godkjenningen din for appen via profilen din hos den aktuelle leverandøren av sosiale medier (f.eks. Facebook).
6.2         Hvis du krenker disse bruksvilkårene på noen som helst måte eller på en annen måte opptrer ulovlig, er vi berettiget til, uten noen plikt, ansvar eller forpliktelse, å undersøke brukerinnholdet ditt og oppførselen din og iverksette nødvendige tiltak, som kan omfatte, men ikke er begrenset til, (a) å endre eller fjerne brukerinnholdet ditt, (b) suspendere eller avslutte kontoen og/eller tilgangen til appen med øyeblikkelig virkning eller (c) tilbakebetale eventuelle skader eller kostnader.
6.3         Tilgang til og bruk av appen opphører umiddelbart etter oppsigelse, og brukerinnholdet ditt vil bli slettet. All bestemmelser som er ment å gjelde selv etter at disse bruksvilkårene opphører, skal fortsette å gjelde etter at bruksvilkårene opphører.

7               Gjeldende lov og tvister
7.1         Disse bruksvilkårene reguleres i samsvar med lovene i Nederland. Alle tvister, krav eller andre juridiske handlinger som oppstår fra eller i tilknytning til bruksvilkårene og/eller din tilgang til eller bruk av appen, skal løses ved en kompetent nederlandsk domstol.