Du holder på å forlate dette nettstedet. Er du sikker?

Jeg godtar, ta meg videre

WR250F

2022-modellene av WR450F og WR250F vil ikke kunne registreres på hvite skilter. Det vil si at de bare leveres med race-spesifikasjoner og følgelig til bruk på lukkede baner og arrangementer hvor det er tillatt å delta med ikke-registrerte kjøretøy. Bruk alltid hjelm og kjøreklær. Yamaha oppfordrer til å kjøre trygt og respektere medtrafikanter og miljøet. Alle bilder viser en profesjonell fører under kontrollerte forhold eller på en lukket bane. Enheten som vises på bildene, kan være utstyrt med originalt Yamaha-tilbehør og/eller tilbehør fra andre enn Yamaha, og som bare er ment for bruk på lukkede baner. All informasjon er veiledende. Spesifikasjonene og utseendet til Yamaha-produkter, Yamaha-tilbehør og tilbehør fra andre merker enn Yamaha kan endres uten forhåndsvarsel. Tilbehør av et annet merke enn Yamaha er helt og holdent utviklet og produsert av anerkjente underleverandører. Yamaha garanterer ikke at viste produkter og tilbehør er tilgjengelige hos lokale forhandlere. Produkt- og tilbehørserien kan være begrenset i noen land. Yamaha har rett til å avslutte bruken av produkter og tilbehør uten forvarsel. Prisene på Yamaha-produkter og tilbehør kan, der dette er aktuelt, variere i henhold til lokale krav og forhold. Rettigheter kan ikke påberopes basert på denne informasjonen. Kontakt Yamaha-forhandleren for flere detaljer og informasjon om tilgjengelighet.