Du holder på å forlate dette nettstedet. Er du sikker?

Jeg godtar, ta meg videre

Yamaha Factory Warranty (Marine)

Yamaha Fabrikkgaranti

Denne garantien påvirker ikke dine juridiske rettigheter som forbruker. Garantien gjelder i alle europeiske land hvor Yamaha har autoriserte forhandlere (opplysninger om Yamaha-forhandlere i Europa finner du på - www.yamahamotor.eu) og gis av Yamaha Motor Europe N.V. ("Firmaet"”) med hensyn til Yamaha-produktet som er spesifisert i vedlegget Enhetens registrerings informasjon ("Yamahaproduktet"), produsert av Yamaha Motor Company Limited, Iwata-Shi, Japan, ("Produsenten", eller noen av dets datterselskaper i verden), og solgt av et av firmaets autoriserte forhandlere.

Yamaha fabrikkgaranti periode

Garantiperioden er fra første registreringsdato eller første salgsdato til en kunde, hvis enheten forblir uregistrert. Se enhetens leveringsdokument for spesifikk fabrikkgarantiperiode for denne enheten.

Yamaha forsikring 

Enheten er produsert under streng kvalitetskontroll. Men, skulle det være defekt ved materialet eller arbeid, garanterer firmaet at det vil bli rettet opp uten ekstra kostnad, (unntatt konkurransemodeller). Kontakt forhandleren du kjøpte enheten fra eller en annen autorisert Yamaha-forhandler i Europa. Denne garantien påvirkes ikke av endring av eierskap, den gjenværende perioden er overførbar til senere eiere.

Yamaha fabrikkgaranti fordeler & betingelser

Fordeler:
Firmaet garanterer at det vil, gjennom hele fabrikkgarantien, skifte ut enhver del av enheten hvor det har oppstått feil, enten ved materialdefekt eller feil fabrikkmontering, uten kostnad, forutsatt:

Betingelser:

 1. Enheten har alle originale identifiseringsmerker fra produsenten.
 2. Enheten er vedlikeholdt som  spesifisert i brukermanualen, og brukt i henhold til instruksjonene i den.
 3. Delen som skal skiftes enten er en del av originalutstyret eller en original reservedel, med reparasjoner og/eller at utskiftninger er utført av en autorisert Yamaha-forhandler i Europa.
 4.  Fornuftig tiltak er utført for å holde enheten ren og fri for kjemiske angrep i henhold til rengjøringsinstruksjonene i brukermanualen.
 5. Enheten har ikke gått gjennom uautoriserte ombygninger, misbruk, forsømmelse eller uhell, eller ikke har blitt brukt til formål annet enn det som den er designet for, eller ikke har blitt brukt med drivstoff og smøremiddel annet enn det som er anbefalt.
 6. Hvis ikke kravene 1 til 5 er møtt, kan dette, etter firmaets skjønn, resultere i at garantien blir ugyldig.
 7.  Denne garantien skal tolkes i henhold til landets lover, og spørsmål som oppstår fra denne garantien vil være avhengig av rettsvesenets avgjørelser.
 8. Denne garantien dekker ikke alternativ transport i reparasjonsperioden ved feil som  dekkes av garantien.
 9. Enheten inspiseres før bruk for å være sikker på at enheten er i sikker brukstilstand. Se i brukermanualen for separate krav for enheten.

Yamaha fabrikkgaranti gjelder ikke i følgende tilfeller 

 1. Skifte og/eller justering på grunn av normal slitasje eller bruk, og fjerning av sotavleiringer.
 2.  Korrosjon, oksidering og misfarging forårsaket av værforhold, salt, sterke kjemiske produkter eller vaskemidler.
 3. Skade forårsaket av feil bruk, eller bruk som er annet enn det den er designet og forbeholdt for.
 4. Skade forårsaket av bruk i rally, racing eller annen konkuranse lignende sport.
 5. Skade forårsaket av force majeure, brann, kollisjon eller ulykke.
 6. Skade forårsaket avinstallasjon av deler eller tilbehør som ikke er originalt eller godkjent.
 7. Skade forårsaket av feil vedlikehold eller oppsett av en forhandler eller kunde.
 8. Skade forårsaket av feil transportering eller lagring.
 9. Transportkostnader til eller fra reparasjonsverksted/forhandler.
 10. Deler som er utskiftbare, de som har en levetid basert på bruk og som antas å bli skiftet ut under normal service. Eksempler på slike deler inkluderer, men er ikke begrenset til propell, batterier, filtre, tennplugger, transmisjonskomponenter, tidtakskjeder og tannrem, anoder og visse tetninger og pakninger.

MERK:

Skifte av olje og andre slike deler skal dekkes når de brukes som en del av en garantireparasjon.

Kundeansvar

 1. Kunden skal forsikre seg om at enheten brukes og vedlikeholdes på en skikkelig måte, i henhold til instruksjonene og informasjonen i brukermanualen.
 2. Kunden skal ta på seg kostnadene for vanlig service og vedlikehold, i tillegg til utskiftningskostnader av normale slitedeler.
 3. Kunden er også ansvarlig for feil og skade forårsaket av misbruk, forsømmelse og ulykker, inkludert tilfeldige kostnader og følgekostnader.
 4. Hvis du mistenker en feil, skal du levere enheten til en autorisert Yamaha-forhandler innen ti dager etter at feilen ble oppdaget.
 5. Kunden er også ansvarlig for demonterings- og/eller inspeksjonskostnader for et mistenkt garantiproblem som viser seg å ikke dekkes av garantien.
 6. Kunden er ansvarlig for påfølgende reparasjoner som ikke dekkes av garantien.

Yamaha fabrikkgarantiperiode geografisk område

Vårt autoriserte Yamaha forhandlernettverk vil assistere deg med å sikre problemfrie reiser utenlands.

Når du reiser utenlands, husk:

 1. Selvfølgelig håper vi at enheten ikke må repareres mens du er utenlands. Før du legger ut på reisen anbefaler vi at enheten går gjennom en grundig service, med spesiell oppmerksomhet på deler som propell, tannbelter, motor- og transmisjonsoljer, tennplugger, filtre, anoder, etc. som kan behøve utskiftning mens du er utenlands.
 2. Adressene til autoriserte Yamaha-forhandlere i Europa finner du på - www.yamaha-motor.eu

Hvordan retter jeg et krav?

Hvis du opplever et problem med enheten, som du mener dekkes av garantien, skal du snarest kontakte din forhandler eller en annen autorisert Yamaha forhandler i Europa for å ordne det slik at enheten kan inspiseres. Hvis det oppstår et problem slik at du tror at enheten er farlig å bruke skal du kontakte forhandleren for å få hjelp, og du skal ikke bruke enheten før den har blitt inspisert. Alle krav underlagt garantien må sendes inn på dine vegne gjennom en autorisert Yamaha-forhandler. 

Hva skjer hvis du ikke er fornøyd?

Vi håper du er fornøyd med din Yamaha-enhet og servicen som vi og våre forhandlere yter. Har du likevel grunn til å klage, send inn din klage skriftlig til din forhandler og en kopi av brevet til kundeserviceavdelingen til din Yamaha-distributør. Dersom du ikke er fornøyd med behandlingen av klagen eller du tror du behandles urettferdig, kan du velge uavhengig voldgift, og vi vil rette oss etter voldgiftens beslutning. Hvis du ønsker å gjøre dette vil din distributør serviceavdeling gi deg all prosedyreinformasjon.

Periodisk inspeksjon

Yamaha-enheter krever periodisk vedlikehold og smøring. Hyppigheten kan være ulik på ulike modeller. Se enhetens brukermanual for informasjon. Det er viktig og en forutsetning at periodiske inspeksjoner utføres i henhold til den følgende planen for å oppnå alle fordelene ved garantien, beskrevet i disse garantibetingelsene. Våre autoriserte Yamaha-forhandlere er opplært og har god erfaring med enhver Yamaha-enhet. Derfor anbefales det sterkt at det utføres periodiske inspeksjoner utført av din Yamaha-forhandler. Dette er for trygg og fornuftig bruk av enheten. Forsikre deg om at forhandleren registrerer hver serviceintervall. Hvis du unnlater å få utført service, kan dette påvirke påliteligheten til enheten og kan ugyldiggjøre garantien.

Rengjøring av Yamaha

Den beste måten å opprettholde tilstanden på din nye Yamaha er å vaske den regelmessig. Resterende salt eller friskt kjølevann i motoren, tang og skalldyr, olje og annet fremmedlegemer kan skade indre overflater og kan påvirke kontrollenes jevn drift. Se i brukermanualen for mer informasjon om rengjøring og vedlikehold. Din autoriserte Yamaha-forhandler vil gi deg råd om riktig rengjøring og smøring av kontrollene. Vi anbefaler ikke bruk av høytrykksvaskere. Dette bør unngås. Høytrykksspylere og lignende må unngås.