Vi bruker informasjonskapsler («cookies») for å hjelpe oss med å forstå besøkende på nettstedet vårt slik at vi kan forbedre nettstedet, produkter, tjenester og markedsføringsinnsats.

Hvis du fortsetter uten å endre innstillingene antar vi at du ønsker å motta alle informasjonskapsler på Yamaha-nettstedet. Du kan likevel, hvis du ønsker det, endre innstillingene for informasjonskapsler når som helst. For å få mer informasjon om informasjonskapsler relatert til nettstedet vårt, hvordan vi bruker dem og fordelene deres, les «Hvordan bruker Yamaha informasjonskapsler?» på Yamaha-nettstedet.

 

Retningslinjer for personvern

Del

Yamaha Motor Europe N.V. og tilknyttede selskaper («Yamaha Motor Europe») vil håndtere personlig informasjon med stor varsomhet, fordi vi respekterer personvernet til kundene våre og besøkende på nettstedene våre. Disse retningslinjene for personvern, som danner en integrert del av den juridiske erklæringen (kobling), forklarer retningslinjene for personvern for Yamaha Motor Europe vedrørende (de passordbeskyttede områdene til) alle relaterte selskapsområder for de tilknyttede selskapene til Yamaha Motor Europe, som er koblet til enhver av nettstedene (samlet sett «nettstedene» og hver for seg: «nettstedet»).

Ved å gå inn på og bruke noen av disse nettstedene godtar du også uttrykkelig vilkårene forklart i disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke er enig i noen av vilkårene til disse retningslinjene for personvern, ikke bruk noen av nettstedene eller oppgi noen personopplysninger til oss. Visse tjenester kan være betinget av personopplysninger du oppgir.

Senast uppdatert mai 17 2017

1 Personopplysninger
I disse retningslinjene for personvern betyr «Personopplysninger» enhver opplysning som du kan bli personlig identifisert gjennom, og inkluderer uten begrensning, navnet ditt, etternavnet, adressen (mobil)telefonnummer, e postadresse, alder, fødselsdag, kjønn, yrke, produktdata og detaljer, produktpreferanser, produkttilfredshet, språk, kjørevaner og lignende.

2 Interaktive områder
I disse retningslinjene for personvern betyr «Interaktive områder» alle områder på nettstedet som lar deg kommunisere via nettstedene med andre besøkende på nettstedet eller med Yamaha Motor Europe, slik som forum, klubber, spørreundersøkelser, e post og lignende.

3 Direkte markedsføring
I disse retningslinjene for personvern betyr «Direkte markedsføring» enhver direkte kommunikasjon mellom Yamaha Motor Europe og deg med den hensikt å informere om produkter og tjenester, bygge opp kundeprofil samt yte personlig kundebetjening.

4 Retningslinjene våre for personvern tar seg av behandlingen av dine personopplysninger inkludert, men ikke begrenset til, innsamling, bruk, oppbevaring og sikkerhet av informasjon gitt av deg og/eller samlet inn fra deg. Det er Yamaha Motor Europe politikk å kun bruke dine personopplysninger for følgende spesifikke formål:
Spedisjon av produkter og tjenester fra Yamaha Motor Europe, inkludert garantitjenester;

•Håndtering av informasjonsanmodninger;
•Spedisjon av informasjon vedrørende faktiske utviklinger som kan være av interesse for deg (slik som nyhetsbrev, brosjyrer og andre forsendelser;
•Direktesalgskampanjer;
•Tilgangskontroll for passordbeskyttede områder;
•Forbedringer og sikring av nettstedene våre;
•Intern evaluering av Yamaha Motor Europes produkter og tjenester;
•Kunnskapstilegnelse om kundene våre for å betjene dem på best mulig måte;
•Registrering av kundestatistikk;
•Analyse av kundeprofiler, og
•Opprettelse av en europeisk database med kundedata.

5 Det er Yamaha Motor Europes politikk å ta vare på de personlige dataene dine så lenge som nødvendig for slike formål.

6 Uten ditt forhåndssamtykke vil ikke personopplysningene dine bli brukt for direkte markedsføring. Du kan velge dette hvis du ønsker det når du oppgir personlige opplysninger.

7 Yamaha Motor Europe selger ikke, leier ikke ut eller distribuerer personopplysningene dine på annen måte til tredjeparter, unntatt når det er nødvendig for at Yamaha Motor Europe skal yte tjenester der informasjonen ble oppgitt frivillig. Behandling på vegne av Yamaha Motor Europe kan utføres av filialer og tilknyttede selskaper av Yamaha Motor Europe i EU og enhver annen tredjepart i EU som Yamaha Motor Europe har inngått nødvendige kontrakter med for å sørge for overholdelse med gjeldende lovgivning for databeskyttelse.
Nettstedene inneholder koblinger til nettsteder kontrollert av, og sider vedlikeholdt av uavhengige tredjeparter. Yamaha Motor Europe kontrollerer ikke bruk av informasjon gitt av slike tredjeparter, og all slik informasjon vil bli ledet av retningslinjer for personvern utstedt av tredjepart.

8 Yamaha Motor Europe bruker teknologi som er i vanlig bruk for å sikre dine personopplysninger fra urettmessig bruk. Kun godkjent personell har tilgang til personopplysningene dine. Dersom Yamaha Motor Europe-partnere skal utføre deler av eller alle brukerundersøkelser på vegne av Yamaha Motor Europe, har Yamaha Motor Europe fått i stand en avtale med om at de vil håndtere dine personopplysninger med samme høye grad av konfidensialitet. Lagringen og sendingen av dataene over Internett sikres med oppdatert teknologi som er i vanlig bruk.

9 Personer som er under 16 år kan kun oppgi personopplysninger med samtykket til deres juridiske representant (f.eks. foreldre).

10 Du skal holde Yamaha Motor Europe, dets filialer og tilknyttede selskaper skadesløse for eventuelle skader, tap eller skader på enhver på person eller eiendom som er et resultat av godkjennelse av eller deltakelse på nettstedene.

11 Vi kan bruke informasjonskapsler («cookies»). Informasjonskapsler er filer med informasjon som kan lagres på datamaskinens harddisk når du besøker nettstedet vårt. Vi bruker informasjonskapsler som et verktøy for å la oss tilpasse opplevelsen din slik at den passer bedre til interessene og preferansene dine, eller ganske enkelt for å forenkle innloggingen for å bruke tjenestene. De fleste nettlesere er fra starten av satt opp til å akseptere informasjonskapsler. Hvis du ikke ønsker å akseptere informasjonskapsler kan du stille inn datamaskinen til å varsle når informasjonskapsler lagres. Hvis du nekter å bruke informasjonskapsler vil evnen vår til å gi deg tilpassede tjenester bli begrenset. Informasjonskapsler kan ikke, og vil ikke, blir bruk til å hente inn e postadressen til en respondent, få tak i informasjon fra harddisken eller skaffe konfidensiell eller sensitiv informasjon om dem. Ytterligere kan ikke informasjonskapsler leses av et nettsted annet enn det som setter informasjonskapslen.

12 Hvis du skal delta i undersøkelsene våre vil vi sette pris på om du indikerer dette for oss, slik at vi kan ta kontakt med deg senere for ytterligere undersøkelser for å få din mening om nye produkter, funksjoner etc. Hvis du svarer positivt på det alternativet, som er inkludert i de fleste spørreskjemaene, kan det være at vi tar kontakt med deg senere på e post eller telefon.

13 Hvis du har spørsmål eller klager vedrørende behandlingen av dine personopplysninger, send dette skriftlig til: Yamaha Motor Europe N.V./Customer Intelligence – P.O. Box 75033 – NL-1117 ZN SCHIPHOL – NEDERLAND. Hvis du ikke ønsker å bli kontaktet av oss lenger, vil vi slutte å bruke dine personopplysninger med en gang. Når du kontakter oss, sørg for å oppgi din nøyaktige e postadresse, navn, adresse, og/eller telefonnummer/ numre for å sikre at vi håndterer anmodningen din korrekt.

14 Yamaha Motor Europe forbeholder seg retten, etter eget forgodtbefinnende, å endre, modifisere, legge til eller fjerne deler av disse retningslinjene for personvern når som helst. Du må kontrollere denne siden regelmessig for endringer. Din fortsatte bruk av dette nettstedet etterfulgt av utlegging av endringer av disse retningslinjene for personvern betyr at du aksepterer disse endringene.