Za chwilę opuścisz tę witrynę. Na pewno?

Zgadzam się, kontynuuj

Śruby napędowe

Śruby napędowe

Dla przekonanych, że znakomite osiągi wymagają doskonałych śrub napędowych.

Cała różnica tkwi w śrubie napędowej. 
Jeżeli nie wypróbowałeś jeszcze nieskończonej niemal – gamy wariantów śrubowych Yamahy, to nie wiesz do czego zdolny jest Twój outboard. Odpowiednia śruba od Yamahy potrafi polepszyć przyspieszenia i prędkość maksymalną oraz trwałość silnika, lecz także ograniczyć zużycie paliwa – przy spokojniejszym i pewniejszym prowadzeniu łodzi na wodzie. Bez względu na rodzaj zastosowania, Oryginalna Śruba Napędowa Yamaha umożliwi uzyskanie najlepszych osiągów. 

Sprawdź aktualny skok i wymiar stosowanej śruby 
Na ‘dobry początek’ – sprawdź skok śruby, zgodnie z oznaczeniem na jej tulei. Wszelkie wrażenia z eksploatacji stosowanej śruby będą bardzo przydatne w wyborze śruby lepszej niż dotychczasowa.  

Zapytaj swojego dealera 
Wykorzystaj jego wiedzę i rekomendację dotyczącą marki, modelu i roku produkcji oraz modelu i numeru fabrycznego silnika Twojej łodzi. Zwróć uwagę na wymiar i rodzaj śruby, maksymalne obroty przy pełnym otwarciu przepustnicy (WOT) oraz średnie i maksymalne obciążenie łodzi. Jeżeli tylko możesz, sprawdź praktyczne działanie rekomendowanej śruby na wodzie. 

NAJWAŻNIEJSZA WIEDZA DOTYCZĄCA ŚRUBY NAPĘDOWEJ

propeller

SKOK ŚRUBY (PITCH) 
Skok śruby to teoretyczna odległość (w calach), pokonywana w czasie jednego obrotu w środowisku stałym. Śruba o niskim skoku daje lepsze przyspieszenie i ‘pierwsze okrążenie’ (hole shot) – lecz mniejszą prędkość maksymalną. Śruba o większym skoku daje mniej ciągu początkowego – lecz wyższą prędkość maksymalną. Prawidłowo dobrana śruba napędowa pozwala silnikowi kręcić się w górnym, dopuszczalnym przez producenta zakresie WOT (pełne otwarcie przepustnicy) przy obciążeniu normalnym-do-maksymalnego – bez przekraczania pułapu prędkości obrotowej. Każdy cal skoku śruby (=2,54 mm) oznacza zmianę o ok. 150 obr/min, z tolerancją +/- 50 obr/min.

Propeller diameter

ŚREDNICA ŚRUBY 
Średnica śruby to teoretyczna szerokość "okręgu" zataczanego przez końce jej łopatek. Większa średnica podnosi zdolność ‘pompowania’ głębiej pod powierzchnią wody – jest więc z reguły stosowana w przypadku łodzi większych i cięższych lub przy wyższym zawieszeniu silnika. Mniejsza średnica znajduje zastosowanie w lżejszych łodziach, gdzie śruba pracuje bliżej powierzchni wody lub wtedy, gdy chodzi o podwyższenie prędkości obrotowej silnika. 

Number of blades

LICZBA ŁOPATEK 
Najpopularniejsze są śruby trójłopatkowe, których charakterystyka w większości przypadków zapewnia dobre osiągi ogólne i wydajność dynamiczną oraz wysoką prędkość maksymalną. Czterołopatkowe śruby z kolei – powodują wzrost liftu dziobowego i rufowego przy redukcji wentylacji (chlapania). Oznacza to jednak zwiększone z reguły obciążenie silnika – a w konsekwencji ograniczenie osiąganej prędkości maksymalnej i zmianę charakterystyki sterowania łodzią. 

GEOMETRIA ŁOPATEK 
Pojęcie to odnosi się do kształtu łopatki śrubowej. Zmieniając kształt łopatek, średnicę i kąt skoku można uzyskać pożądaną charakterystykę osiągów – dla różnych typów i wersji śruby. 

CUP

POWIERZCHNIA ŁOPATKI ŚRUBOWEJ 
Pojęcie to odnosi się do całkowitej powierzchni łopatek śruby napędowej. Im większa powierzchnia, tym więcej wody śruba ‘pompuje’ – a więc lepsze ‘pierwsze okrążenie’ (hole shot) i poziomowanie łodzi na powierzchni wody. Tym niemniej, zbyt duża powierzchnia łopatki powodować może nadmierny opór w wodzie zmniejszając prędkość obrotową silnika i pogorszając sterowność łodzi.

MISECZKA (CUP) 
Jest to niewielki nadlew na krawędzi łopatki lub jej krawędzi spływu. W odpowiedniej wielkości, miseczka usprawnia wentylację (tj. zmniejsza efekt chlapania) i poślizg śruby, umożliwiając podwyższenie wysokości mocowania silnika oraz zwiększenie liftu dziobowego łodzi. Zbyt duża ‘miseczka’ może nadmiernie zwiększyć opór sterowania i lift dziobowy, ograniczając możliwość utrzymania prędkości obrotowej silnika przy danym skoku śruby. 

Rake

KĄT POCHYLENIA ŁOPATEK (RAKE) 
Kąt pochylenia łopatek to kąt ostry pomiędzy łopatką śruby a jej piastą, wyrażany w stopniach. Śruba o dużym kącie pochylenia łopatek nadaje się najlepiej do wysokiego mocowania silnika tak, aby zmniejszyć efekt chlapania przy zwiększeniu liftu dziobowego łodzi. Tym niemniej, kąt zbyt duży może nadmiernie obciążać silnik, ograniczać ‘hole shot’ oraz pogorszyć osiągi i sterowność łodzi. Śruba o małym kącie pochylenia łopatek obniża poziom obciążenia silnika, czego efektem jest potencjalnie lepszy hole shot i wyższe obroty przy maksymalnym otwarciu przepustnicy (W-O-T). 

SDS – SYSTEM TŁUMIENIA WIBRACJI 
Unikalny system SDS Yamahy w znacznym stopniu eliminuje szarpnięcia i metaliczny dźwięk podczas zmiany biegów, a to dzięki zastosowaniu tylnej tulei wielo-rowkowej i piasty wielo-wpustowej celem absorpcji hałasów i wibracji. Rozwiązanie to pozwala znakomicie ‘wygładzić’ i wyciszyć zmiany biegów (D>N>R) w silniku zaburtowym Yamaha.