Za chwilę opuścisz tę witrynę. Na pewno?

Zgadzam się, kontynuuj

Prawo jazdy

Jakie prawo jazdy jest potrzebne dla motocykla lub skutera Yamaha?

Od początku 2013 roku istnieją trzy kategorie motocyklowych praw jazdy: A1, A2 i A oraz dodatkowo prawo jazdy kategorii AM na skuter 50 cm3. Wymagany jest minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w poszczególnych kategoriach prawa jazdy, przy czym minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii A jest zależny od wcześniejszego posiadania przez kierowcę kategorii A2.

foto

Kategoria AM

Skutery 50cm3 
Prawo jazdy kategorii AM wydaje się osobie, która osiągnęła wiek minimum 14 lat, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii oraz zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Dodatkowo, osoby, które nie ukończyły 18 lat, są zobowiązane przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. 

Podsumowanie kategorii AM 
* Skutery i motorowery do 50 cm3 
* Maksymalna prędkość fabryczna do 45 km/h 
* Minimalny wiek 14 lat 

Scooters

Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 wydaje się osobie, która osiągnęła wiek minimum 16 lat, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii oraz zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Dodatkowo, osoby, które nie ukończyły 18 lat, są zobowiązane przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna. 

Podsumowanie kategorii A1 
* Motocykle do 125 cm3 
* Moc maksymalna 11 kW 
* Stosunek mocy maksymalnej do masy 0,1 kW/kg 
* Minimalny wiek 16 lat

Prawo jazdy kategorii A1 NIE ZOSTANIE automatycznie zamienione na prawo jazdy kategorii A2 po dwóch latach. Należy ubiegać się o prawo jazdy kategorii A2.

Scooters

Kategoria A2

Prawo jazdy kategorii A2 jest wydawane osobie, która osiągnęła wiek minimum 18 lat, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii oraz zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Motocyklista będący posiadaczem prawa jazdy kategorii A2, który stara się o kategorię A2, jest zwolniony w zajęć teoretycznych na kursie, ale ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach praktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin zegarowych. Na egzaminie państwowym zdaje tylko część praktyczną (plac manewrowy i jazda w ruchu miejskim). 

Podsumowanie kategorii A2 
* Motocykle do 35 kW 
* Stosunek mocy do masy nie przekraczający 0,2 kW/kg 
* Nie pochodzi od żadnego pojazdu o dwa razy większej mocy 
* Minimalny wiek 18 lat

Prawo jazdy kategorii A2 NIE ZOSTANIE automatycznie zamienione na prawo jazdy kategorii A po dwóch latach. Należy ubiegać się o prawo jazdy kategorii A.

Scooters

Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A jest wydawane osobie, która osiągnęła wiek minimum 20 lat i od co najmniej dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2 lub osiągnęła wiek minimum 24 lata, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii oraz zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Motocyklista będący posiadaczem prawa jazdy kategorii A1 bądź A2, który stara się o kategorię A, jest zwolniony w zajęć teoretycznych na kursie, ale ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach praktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin zegarowych. Na egzaminie państwowym zdaje tylko część praktyczną (plac manewrowy i jazda w ruchu miejskim).

Podsumowanie kategorii A 
* Każdy motocykl, bez ograniczenia pojemności lub mocy 
* Minimalny wiek 20 lat oraz posiadanie od co najmniej dwóch lat prawa jazdy kategorii A2)
* Lub minimalny wiek 24 lata 

 

Scooters