Za chwilę opuścisz tę witrynę. Na pewno?

Zgadzam się, kontynuuj

Oświadczenie o ochronie prywatności – Aplikacja Yamaha

Aplikacja Yamaha jest udostępniana za darmo przez Yamaha Motor Europe N.V., także w imieniu oddziałów oraz firm stowarzyszonych (dalej zwanych my, nas/nasze). Aplikacja pozwala na poszerzenie możliwości korzystania z motocykla Yamaha dzięki wielu funkcjom i funkcjonalnościom, takim jak konfigurowanie motocykla, a w przyszłości śledzenie tras, jazda sugerowanymi trasami, oglądanie filmów wideo, dostęp do instrukcji, jak również do serwisu społecznościowego Yamaha Community, który pozwala na zapraszanie znajomych, udział w wyzwaniach, udostępnianie treści, zapisywanie osiągnięć oraz wysyłanie konfiguracji motocykli do sprzedawcy produktów firmy Yamaha. Użytkownicy mogą dowiedzieć się więcej na temat swoich praw i obowiązków wynikających z używania Aplikacji z naszych Warunków korzystania, które mają zastosowanie do Aplikacji użytkownika [łącze].

Przetwarzanie pewnych danych osobowych jest niezbędne do działania niektórych funkcji i funkcjonalności Aplikacji. Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku utworzenia Konta, dzięki któremu można dołączyć do serwisu Yamaha Community i korzystać z innych funkcji Aplikacji. W niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności staramy się jak najlepiej informować o przetwarzaniu informacji użytkownika związanych z korzystaniem z Aplikacji. Możemy zmieniać niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności w dowolnym czasie. Niniejsze Oświadczenie o ochronie prywatności nie uwzględnia przetwarzania danych osobowych, które nie są związane z Aplikacją.

Ostatnia zmiana niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności firmy Yamaha: 12 czerwca 2015

1 Kogo dotyczy Oświadczenie o ochronie prywatności? 

1.1 Polityka prywatności dotyczy każdego, kto korzysta z naszej Aplikacji, niezależnie od tego, czy dana osoba utworzyła Konto, czy też nie. Ma ona zastosowanie do użytkowników Aplikacji nieposiadających Konta, użytkowników Aplikacji posiadających Konto, jak również do osób, które otrzymały zaproszenie od innych użytkowników Aplikacji. 

1.2 Yamaha Motor Europe N.V. pełni rolę administratora danych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych związanych z Aplikacją zgodnie z holenderską ustawą o ochronie danych osobowych. O operacjach przetwarzania danych osobowych powiadomiliśmy właściwy organu ochrony danych osobowych w Holandii w pod numerem m1595977. 

2 Jakiego rodzaju dane osobowe przetwarza firma Yamaha? Korzystanie z Kontem 

2.1 Jeśli użytkownik utworzy Konto dla Aplikacji, poprosimy o podanie następujących danych osobowych (są to Informacje o koncie): imię i nazwisko, nazwa użytkownika, hasło, adres, adres e-mail i data urodzenia. Uprzejmie prosimy, aby na bieżąco aktualizować Informacje o koncie. Jeśli użytkownik utworzy Konto, przetworzymy także adres IP oraz unikatowy identyfikator urządzenia powiązanego z Kontem użytkownika, aby umożliwić korzystanie z Aplikacji i otrzymywanie powiadomień. 

2.2 Po utworzeniu Konta, w momencie, gdy użytkownik korzysta z (konkretnych funkcji) Aplikacji, możemy także przetwarzać następujące dane osobowe: informacje o zaproszonych i powiązanych znajomych, treści, takie jak zdjęcia i filmy wideo, które użytkownik lub inni użytkownicy przesłali i udostępnili poprzez Aplikację, informacje o motocyklu/motocyklach, preferencje aplikacji, osiągnięcia, aktywne lub zakończone wyzwania (włączając w to informacje o zaproszonych i uczestniczących znajomych), dane lokalizacyjne ze śledzonych, zapisanych i/lub udostępnionych tras (włączając w to dane geolokalizacyjne trasy, pogodę, czas, datę, czas trwania, przejechany dystans, średnią prędkość jazdy), aktualne dane lokalizacyjne służące do sugerowania tras, sugerowane trasy przejechane przez użytkownika, zapisane konfiguracje motocykli Yamaha, informacje na temat sprzedawcy, numer telefonu użytkownika, jak również informacje z portalu Facebook w przypadku, gdy użytkownik zaprasza znajomych za pośrednictwem Facebooka. 

2.3 Jeśli użytkownik utworzył Konto, istnieje możliwość skonfigurowania motocykli Yamaha i skontaktowania się ze sprzedawcą produktów firmy Yamaha.  W takim przypadku prześlemy– jeśli użytkownik wyrazi na to zgodę - do sprzedawcy produktów firmy Yamaha konfigurację, imię oraz dane kontaktowe podane przez użytkownika (adres, adres e-mail, numer telefonu). 

2.4 Konto użytkownika zostanie domyślnie ustawione jako prywatne. Oznacza to, że do Informacji o koncie będą mieli dostęp tylko powiązani znajomi z serwisu Yamaha Community. Użytkownik może zmienić ustawienia prywatności Konta na publiczne. Wtedy dostęp do Informacji o koncie będą mieli także użytkownicy, którzy (jeszcze) nie należą do powiązanych znajomych użytkownika. Korzystanie bez Konta 

2.5 Zazwyczaj nie przetwarzamy danych osobowych użytkowników, którzy nie posiadają Konta. Wszelkie dane będą przechowywane na Urządzeniu użytkownika i nie zostaną przesłane na nasze serwery. Użytkownicy bez Konta będą mogli przechowywać tylko jedną konfigurację motocykla na Urządzeniu, nie będą w stanie wysyłać konfiguracji do sprzedawcy, przechowywać śledzonych tras lub informacji o sprzedawcy, korzystać z funkcji serwisu Yamaha Community, takich jak zapraszanie znajomych, udostępnianie treści, stawianie wyzwań znajomym, dzielenie się osiągnięciami. Możemy przetwarzać adresy e-mail, jeśli jakiś użytkownik z Kontem prześle użytkownikowi zaproszenie do serwisu Yamaha Community i oznaczy użytkownika jako znajomego. 

2.6 Jeśli użytkownik jeszcze nie korzysta z Aplikacji, możemy przetworzyć adres e-mail użytkownika w momencie, gdy inny użytkownik Aplikacji z Kontem prześle zaproszenie do serwisu Yamaha Community i oznaczy użytkownika jako znajomego, a ten ostatni zaakceptuje takie zaproszenie. 

2.7 Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika związane z Kontami na naszych serwerach znajdujących się w Holandii. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami przy pomocy poniższego adresu e-mail, dane osobowe użytkownika zostaną przesłane do naszych serwerów e-mail zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Podjęliśmy kroki, aby w takim przypadku zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika, zgodną z przepisami powszechnie obowiązującymi. 

3 W jakim celu przetwarza się dane osobowe? 

3.1 Jeśli użytkownik posiada Konto, możemy przetwarzać dane osobowe w następujących celach: kontrola dostępu i zabezpieczenie Konta, umożliwienie korzystania z funkcji Aplikacji, obsługa zapytań o jazdy próbne lub otrzymanie (online) biuletynów, broszur, ofert i innych informacji, utrzymanie kontaktu z użytkownikiem, zarządzanie wewnętrzne, rozwój i ulepszanie naszych produktów i usług, badania rynkowe oraz inne analizy, obsługa zażaleń i sporów, jak również zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami. 

3.2 Jeśli użytkownik nie posiada Konta, będziemy przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu umożliwienia innym użytkownikom przesłania zaproszenia. 

3.3 Dane osobowe użytkownika nie są przetwarzane w innych celach niż te, które opisano w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności. 

4 Kto ma dostęp do danych osobowych? 

4.1 Możemy zaangażować zewnętrznych dostawców usług jako jako podmioty, którym powierzone jest przetwarzanie danych lub jako administratorów danych. Podmioty te mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami. W tym celu z każdym podmiotem zawieramy umowy o przetwarzaniu danych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności w zakresie zabezpieczenia danych i ich przetwarzania. 

4.2 Poza sytuacjami opisanymi w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, nie będziemy ujawniać danych osobowych użytkownika innym osobom, chyba że uznamy to za konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązkami prawnymi, jeśli będzie to służyło ochronie praw naszych lub innych osób, a także po to, aby wyegzekwować postępowanie zgodne z niniejszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. 

5 Jak długo przechowujemy dane osobowe? 

5.1 Będziemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak tylko będzie to konieczne dla opisanych celów. Jeśli użytkownik utworzył konto, będziemy przechowywać wszelkie informacje związane z Kontem użytkownika, aż do momentu zmiany lub usunięcia tych informacji bądź Konta za pośrednictwem naszej strony [link]. Użytkownik może także za pośrednictwem Aplikacji zmieniać lub kasować informacje dotyczące powiązanych znajomych, śledzonych tras, ukończonych wyzwań i konfiguracji motocykli. 

6 Bezpieczeństwo 

6.1 Bezpieczeństwo danych osobowych jest dla nas niezwykle istotne. Dokładamy wszelkich starań, aby wdrożyć odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i zabezpieczenia, które mają na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed utratą, nadużyciem lub zmianą. 

7 Pliki cookies 

7.1 Nie używamy plików cookies w związku z obsługą Aplikacji. 

8 W jaki sposób można skorzystać ze swoich praw? 

8.1 Czy mają Państwo jakieś pytania dotyczące sposobu, w jaki przetwarzamy dane osobowe? A może chcą Państwo uzyskać wgląd w swoje dane osobowe, poprawić je lub usunąć? Prosimy o skontaktowanie się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej. 

Yamaha Motor Europe N.V. 

Koolhovenlaan 101 (1119 NC)

 Schiphol-Rijk, Holandia 

Zarejestrowano w holenderskiej Izbie Gospodarczej pod numerem 34084613. 


Mogą się Państwo z nami skontaktować, korzystając z adresu: 

Digital Marketing & CRM 

P.O. Box 75033, 

1117 ZN Schiphol, Holandia, 

tel.: +31 20 654 6000; 

e-mail: app.privacy@YAMAHA-MOTOR.eu