Za chwilę opuścisz tę witrynę. Na pewno?

Zgadzam się, kontynuuj

Warunki korzystania

Aplikacja Yamaha jest udostępniana za darmo przez Yamaha Motor Europe N.V., także w imieniu oddziałów oraz firm stowarzyszonych (dalej zwanych my, nas/nasze). Aplikacja pozwala na poszerzenie możliwości korzystania z motocykla Yamaha dzięki wielu funkcjom i funkcjonalnościom, takim jak konfigurowanie motocykla, a w przyszłości śledzenie tras, jazda sugerowanymi trasami, oglądanie filmów wideo, dostęp do instrukcji, jak również do serwisu Yamaha Community, która pozwala na zapraszanie znajomych, udział w wyzwaniach, udostępnianie treści, zapisywanie osiągnięć oraz wysyłanie konfiguracji motocykli do sprzedawcy produktów firmy Yamaha.

Rejestracja oraz korzystanie z Aplikacji stanowi zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania. Co jakiś czas możemy zmieniać niniejsze Warunki korzystania. Przed skorzystaniem z Aplikacji prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania. Przetłumaczone wersje niniejszych Warunków korzystania są dostarczane dla wygody lub po to, aby spełnić lokalne wymagania. Angielska wersja niniejszych Warunków korzystania jest wersją nadrzędną w przypadku jakichkolwiek niezgodności między wersją angielską i wersjami w innych językach. 

Aplikacja, włączając w to wszelkie Treści użytkownika, takie jak teksty, filmy wideo, pliki dźwiękowe, modele, projekty, podręczniki użytkowania, wygenerowane konfiguracje motocykli oraz inne informacje i materiały (włączając w to wszelkie treści chronione przez prawa własności intelektualnej), jest obsługiwana przez Yamaha Motor Europe N.V., spółkę akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną zgodnie z prawem holenderskim. Dane kontaktowe: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, Holandia, zarejestrowana w holenderskiej Izbie Gospodarczej pod numerem 34084613, Digital Marketing & CRM, P.O. Box 75033, 1117 ZN Schiphol, Holandia, tel.: +31 20 654 6000; e-mail: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu
 


Ostatnia aktualizacja Warunków korzystania: 12 czerwca 2015


1 Korzystanie z Aplikacji 

1.1 Każda osoba mająca przynajmniej 18 lat może korzystać z Aplikacji. Użytkownik może pobrać, zainstalować i używać jednej kopii Aplikacji na jednym Urządzeniu, wyłącznie w celach niekomercyjnych i do użytku osobistego, zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania. 

1.2 Oferujemy Aplikację za darmo, ale stawki operatora oraz opłaty, takie jak opłaty za dane i za roaming danych będą obowiązywać w momencie dostępu do konkretnych funkcji Aplikacji, włączając w to wszelkie dane procesów w tle, które są związane z Aplikacją i działają, gdy Aplikacja nie jest aktywnie uruchomiona na Urządzeniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty naliczane przez operatora w związku z korzystaniem z Aplikacji. 

2 Tworzenie Konta 

2.1 Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i funkcjonalności Aplikacji, użytkownik musi założyć Konto. Aby utworzyć Konto, użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Aplikacji po tym, jak zaakceptujemy jego/jej rejestrację. Mamy prawo do odrzucenia żądania założenia Konta z dowolnego powodu. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta. Użytkownik nie może przekazać lub sprzedać swojego Konta. 

2.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelki dostęp do Konta i jego użycie, jak również za zapobieganie nieupoważnionemu użyciu. Aby chronić Konto użytkownika i zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu Yamaha Community: 

a) Użytkownik ustanowi hasło bezpieczeństwa, które będzie wymagane podczas logowania do Konta. Użytkownik nie udostępni hasła nikomu innemu, nie pozwoli na dostęp do/korzystanie z Konta, jak również niezwłocznie poinformuje nas w przypadku podejrzenia, ze ktoś inny zna nazwę użytkownika i hasło, używa ich lub ma do nich dostęp. 

b) Użytkownik nie będzie publikować Treści użytkownika, podejmować działań lub korzystać z Aplikacji w sposób naruszający prawa nasze lub innych, w tym, między innymi, prawa własności intelektualnej lub prawa o ochronie prywatności, jak również w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawa i przepisy. 

3 Prawa własności intelektualnej 

3.1 Udzielamy użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z Warunkami korzystania. Aplikacja nie jest przedmiotem sprzedaży. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Aplikacji pozostają własnością naszą lub naszych licencjodawców, włączając w to zmiany, poprawki, dostosowania oraz tłumaczenia Aplikacji. 

3.2 Użytkownik zachowuje prawo własności w stosunku do Treści użytkownika przesłanych do Aplikacji. Przesyłając Treści użytkownika, użytkownik wyraźnie gwarantuje nam, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich ścisłość, zgodność z prawem, zgodność ze standardami przyzwoitości i zasadność, jak również, że ma prawo do ich udostępniania poprzez Aplikację i licencjonowania. 


4 Dane osobowe

4.1 Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności. 


5 Odpowiedzialność i odszkodowania 

5.1 Nasza Aplikacja została opracowana z największą starannością. Poprawne funkcjonowanie Aplikacji zależy także od czynników pozostających poza naszą kontrolą, które są odpowiedzialnością stron trzecich, takich jak dostawcy usług internetowych, Wi-Fi oraz łączności GPS. Nie gwarantujemy, że (także częściowo) Aplikacja będzie (w pełni) dostępna przez cały czas lub że podane informacje (w tym, między innymi, informacje o częściach motocyklowych, podręczniki, ceny, dostępność modeli i części) są kompletne, poprawne, aktualne, odpowiednie do konkretnych celów, wolne od wszelkich obraźliwych, nieodpowiednich, bezprawnych Treści użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, wycofania, lub zmiany (części) Aplikacji. 

5.2 Użytkownik wyraźnie potwierdza, że dostęp do Aplikacji i jej użycie odbywa się na jego/jej własne ryzyko. Korzystanie z Aplikacji przez użytkownika nie powinno przeszkadzać w prowadzeniu motocykla. Należy zawsze przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy. 

5.3 Nie jesteśmy odpowiedzialni za oraz nie monitorujemy, nie popieramy i nie kontrolujemy jakichkolwiek stron trzecich, aplikacji, stron internetowych, usług powiązanych lub wykorzystywanych przez Aplikację, włączając w to ich dokładność, dostępność funkcjonalności oraz stosowne warunki i zasady działania. W przypadki jakichkolwiek pytań dotyczących działania i polityki stron trzecich należy odnieść się bezpośrednio do odpowiednich warunków lub skontaktować się ze stroną trzecią. 

5.4 W przypadku, gdy jesteśmy odpowiedzialni na mocy obowiązującego prawa, nasza odpowiedzialność, niezależnie od przyczyny, za wszelkie szkody jest ograniczona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Wszystkie ograniczenia naszej odpowiedzialności przestają obowiązywać, jeśli szkoda została spowodowana przez nasze działania lub rażące zaniedbania z naszej strony. 

6 Wypowiedzenie 

6.1 Użytkownik może korzystać z Aplikacji przez nieograniczony czas do momentu wypowiedzenia zgodnie z Warunkami korzystania. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto za pośrednictwem naszej strony internetowej [łącze] i przestać korzystać z Aplikacji. 

6.2 Jeśli użytkownik w jakikolwiek sposób naruszy niniejsze Warunki korzystania lub jeśli działa w sposób niezgodny z prawem, jesteśmy uprawnieni, bez obowiązku lub odpowiedzialności, do zapoznania się z Treściami użytkownika i jego/jej postępowaniem, jak również mamy prawo do podjęcia odpowiednich działań, w tym, lecz nie wyłącznie: (a) do modyfikacji lub usunięcia Treści użytkownika; (b) do zawieszenia lub usunięcia Konta i/lub dostępu do Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym; (c) do dochodzenia zadośćuczynienia za wszelkie szkody lub ubiegania się o zwrot kosztów. 

6.3 Po wypowiedzeniu użytkownik natychmiast traci dostęp do Konta, a wszelkie Treści użytkownika zostają skasowane. Wszelkie postanowienia, które mają być przestrzegane po wypowiedzeniu niniejszych Warunków korzystania, obowiązują po wypowiedzeniu. 


7 Prawo właściwe i spory 

7.1 Niniejsze Warunki korzystania są regulowane zgodnie z przepisami prawa holenderskiego. Wszelkie spory, roszczenia i inne powództwa związane z Warunkami korzystania i/lub z dostępem do/korzystaniem z Aplikacji będą rozstrzygane przez właściwy sąd holenderski.