Za chwilę opuścisz tę witrynę. Na pewno?

Zgadzam się, kontynuuj

Gwarancja Fabryczna Yamaha Marine

Gwarancja Fabryczna Yamaha Marine

Ta gwarancja nie narusza Państwa ustawowych praw konsumenckich. Gwarancja obowiązuje we wszystkich krajach Europejskich w których Yamaha posiada autoryzowane Przedstawicielstwa Handlowe (Dane Przedstawicielstw Handlowych Yamaha w Europie można znaleźć na stronie: www.yamahamotor.eu) i jest udzielana przez Yamaha Motor Europe N.V. (“Firma”) w odniesieniu do Produktu Yamaha określonego w załączonej karcie informacyjnej Dane Rejestracyjne Jednostki (“Produkt Yamaha"), wyprodukowanego przez Yamaha Motor Company Limited, Iwata-Shi, Japonia (“Producent”), lub przez jakąkolwiek firmę podwykonawcę na całym świecie, oraz sprzedawaną przez jakiekolwiek autoryzowane Przedstawicielstwo Firmy.

Okres Gwarancji Fabrycznej Yamaha

Okres trwania tej gwarancji trwa od momentu pierwszej rejestracji lub daty sprzedaży pierwszemu klientowi jeśli jednostka pozostanie niezarejestrowana. Aby określić okres trwania Gwarancji Fabrycznej tej jednostki sprawdź Dokument DostawyJednostki.

Pewność Yamahy

Jednostka została wyprodukowana według najściślej przestrzeganych zasad kontroli jakości. Jednakże gdyby w użytych materiałach lub robociźnie zaistniała wada, Firma gwarantuje że taka wada zostanie naprawiona nieodpłatnie, (z wyjątkiem modeli konkurencji). Skonsultuj się z Dealerem, od którego zakupiłeś swoją jednostkę lub z jakimkolwiek innym Przedstawicielem Yamaha w Europie. Zmiana właściciela nie wpływa na gwarancję, pozostały okres gwarancyjny przechodzi na kolejnych właścicieli.

Warunki i korzyści płynące z Gwarancji Fabrycznej Yamaha

Korzyści:

Firma gwarantuje że przez cały okres obowiązywania Ochrony Gwarancji Fabrycznej wymieni jakąkolwiek część tej jednostki która zawiodła albo wskutek wady materiałowej lub niewłaściwego montażu fabrycznego nieodpłatnie pod warunkiem że:

Warunki:

 1.  Jednostka nosi oryginalne fabryczne oznaczenia identyfikacyjne.
 2. Jednostka jest serwisowana poprawnie według zaleceń Instrukcji Obsługi Użytkownika, oraz jeśli jest użytkowana w zgodzie ze wskazaniami w niej zawartymi.
 3. Element do wymiany jest albo częścią oryginalnego oprzyrządowania lub oryginalną częścią zamienną, a naprawy wykonane zostały w autoryzowanym przedstawicielstwie Yamaha w Europie.
 4. Dołożono należytych starań, aby utrzymać jednostkę w czystości i zapobiec uszkodzeniom chemicznym stosownie do zaleceń dotyczących czyszczenia zawartych w Instrukcji Obsługi Użytkownika.
 5. Jednostka nie została poddana przeróbkom niezatwierdzonym przez serwis, nie została użyta niewłaściwie, nie została zaniedbana i nie uległa wypadkowi lub nie była wykorzystywana niezgodnie z celami dla których została zaprojektowana lub też była użytkowana z paliwem i smarami innymi niż te zalecane przez producenta.    
 6. Jakiekolwiek niedopełnienie warunków od 1 do 5 może, według uznania Firmy, spowodować częściowym lub całkowitym uchyleniem gwarancji.
 7. Gwarancja będzie rozumiana w zgodzie z prawem danego kraju i jakiekolwiek wątpliwości wynikające z tej Gwarancji będą rozstrzygane przez właściwe sądy.
 8. Gwarancja nie obejmuje pokrycia kosztów pojazdów zastępczych wydawanych na okres naprawy w przypadku wystąpienia wady mieszczącej się w zakresie gwarancji.
 9. Jednostka podlega kontroli jakości i sprawdzeniu, aby być pewnym że jest w stanie umożliwiającym bezpieczne jej użytkowanie. Prosimy o odniesienie się do instrukcji obsługi użytkownika, aby dowiedzieć się więcej o szczegółowych wymaganiach poszczególnych modeli.

Gwarancja Fabryczna Yamaha nie będzie ważna w następujących przypadkach

 1. Wymiana i/lub regulacja wynikająca ze zwykłego procesu zużycia oraz konieczności usunięcia osadów sadzy.
 2. Korozja, utlenianie i przebarwienia lakieru spowodowane warunkami pogodowymi, solą, mocnymi produktami chemicznymi lub środkami czyszczącymi.
 3. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem do celu innego niż ten, do którego był fabrycznie przeznaczony lub zamierzony.
 4. Uszkodzenia spowodowane wykorzystywaniem w wyścigach, rajdach lub innych podobnych sportach opartych o współzawodnictwo.
 5. Uszkodzenia spowodowane poprzez działanie siły wyższej, ogień, kolizję lub wypadek.
 6. Uszkodzenie spowodowane montowaniem części lub akcesoriów które nie są oryginalne lub nie stanowią oprzyrządowania autoryzowanego przez przedstawicielstwo.
 7. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą jakością obsługi lub ustawieniami wykonanymi przez Dealera lub właściciela.
 8. Uszkodzenia spowodowane w trakcie transportu lub przechowywania w nieodpowiedni sposób.
 9.  Pokrycie kosztów transportu do lub od Dealera zajmującego się naprawą.
 10.  Wymiana elementów będących częściami eksploatacyjnymi, których żywotność związana jest ze stopniem zużycia, i których wymiana jest konieczna w trakcie normalnego użytkowania. Przykłady takich części to propell,  batterier, filtre, tennplugger, transmisjonskomponenter, tidtakskjeder og  tannrem, anoder og visse tetninger og pakninger....

UWAGA:

Wymiana oleju, smaru i innych tego typu pozycji podlega ochronie gwarancyjnej tylko wtedy kiedy stanowi ona część Naprawy Gwarancyjnej.

Odpowiedzialność Klienta

 1. Klient wykaże należytą dbałość o to aby jednostka była właściwie obsługiwana i serwisowana, w zgodzie z instrukcjami i wskazówkami Instrukcji Obsługi Użytkownika.
 2. Klient będzie ponosić koszty regularnego serwisowania i obsługi jak i koszty wymiany elementów podlegających normalnemu zużyciu.
 3. Klient jest również odpowiedzialny za awarie i uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbania, niewłaściwego użytkowania oraz wypadków włączając koszty przypadkowe i pośrednie.
 4. W przypadku kiedy zaistnieje podejrzenie wystąpienia wady, klient odstawi taką jednostkę do autoryzowanego Dealera Yamahy w Europie w ciągu 10 dni od daty zauważenia wystąpienia wady.
 5. Klient jest również odpowiedzialny za koszty demontażu i/lub sprawdzenia pod kątem zaistnienia potencjalnych wad, które okażą się nie być objętymi przez gwarancję.
 6. Klient jest odpowiedzialny za wszystkie kolejne naprawy które nie podlegają gwarancji.

Zasięg terytorialny Gwarancji Fabrycznej Yamaha

Nasza sieć autoryzowanych przedstawicielstw Yamaha pomoże ci bezproblemowo podróżować za granicą.

Kiedy podróżujesz za granicą, pamiętaj: 

 1. Oczywiście mamy nadzieję, że twoja jednostka nie będzie musiała skorzystać z naprawy gwarancyjnej podczas pobytu za granicą. Zanim rozpoczniesz swoją podróż, zaleca się przeprowadzenie solidnego serwisu jednostki, ze szczególna troską o takie elementy jak śmigło, paski rozrządu, oleje silnikowe i przekładniowe, świece zapłonowe, filtry, anody itp., aby uniknąć problemów podczas pobytu za granicą.
 2. Adresy autoryzowanych przedstawicielstw Yamaha w Europie można znaleźć na stronie: www.yamaha-motor.eu

jaki sposób składam wniosek o naprawę serwisową w ramach gwarancji?

Jeśli w twojej jednostce pojawił się problem, który jak uważasz powinien zostać naprawiony w ramach gwarancji, prosimy o niezwłoczne skontaktowanie się z wybranym autoryzowanym przedstawicielem Yamaha w Europie, w celu przeprowadzenia diagnostyki. Jeśli pojawią się jakieś problemy które jak sądzisz mogą spowodować, że twoja jednostka nie będzie się nadawała do dalszej bezpiecznej jazdy prosimy skontaktować się z przedstawicielem firmy, aby uzyskać pomoc i prosimy nie korzystać z jednostki, aż do momentu przeprowadzenia u niej przeglądu. Jakiekolwiek wnioski o dokonanie naprawy serwisowej muszą być składane za pośrednictwem autoryzowanego serwisu Yamaha. 

Co się stanie jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany?

Mamy nadzieję że będziesz zadowolony ze swojej jednostki Yamaha oraz obsługi serwisowej realizowanej przez nasze przedstawicielstwo. Jednakże jeśli masz jakikolwiek powód do niezadowolenia prosimy, abyś wysłał swoją reklamację na piśmie do Dealera Yamaha, a kopię swojego listu prosimy przesłać również do Działu Obsługi Klienta Dystrybutora Yamaha. Jeśli twoja reklamacja nie zostanie załatwiona w sposób dla ciebie zadowalający lub jeśli stwierdzisz, że jesteś traktowany w sposób niesprawiedliwy możesz podać swoją sprawę do niezależnej instytucji arbitrażowej, a my zastosujemy się do decyzji podjętej przez tę instytucję. Jeśli sobie tego zażyczysz Dział Obsługi Klienta poda Ci informacje dotyczące szczegółów proceduralnych.

Przeglądy Okresowe

Jednostki Yamaha wymagają okresowych wizyt serwisowych oraz smarowania. Prawidłowa częstotliwość tych czynności może być różna w zależności od modelu. Prosimy odnieść się do Instrukcji Obsługi Użytkownika, aby dowiedzieć się więcej. Ważnym i koniecznym warunkiem, aby w pełni wykorzystać wszystko co oferuje Gwarancja są właściwie przeprowadzane okresowe przeglądy według następującego harmonogramu. Nasi autoryzowani przedstawiciele Yamaha są wyszkoleni i posiadają wysokie umiejętności radzenia sobie z każdą jednostką Yamaha. Dlatego też mocno zalecamy wykonywanie u nich wymaganych przeglądów okresowych, aby zapewnić sobie bezpiecznie korzystanie z jednostki Yamaha. Prosimy upewnić się że serwis zarejestruje każdą okresową obsługę produktu. Jeśli nie uda się przeprowadzić powyższych czynności serwisowych może to mieć negatywny wpływ na niezawodność twojej jednostki i może spowodować unieważnienie gwarancji.

Czyszczenie twojej Yamahy

Najlepszym sposobem na konserwację twojej nowej Yamahy jest jej regularne mycie. Pozostała sól lub świeża woda chłodząca w silniku, wodorosty i skorupiaki, olej i inne ciała obce mogą uszkodzić wewnętrzne, powierzchnie i mogą wpłynąć na płynne działanie elementów sterujących. Prosimy zapoznać się z zaleceniami na temat czyszczenia i regularnego dbania o jednostkę zawartymi w Instrukcji Obsługi Użytkownika. Twoje autoryzowane Dealer Yamahy będzie w stanie doradzić Ci jak właściwie czyścić Twoją jednostkę i jak smarować podzespoły. Nie zalecamy użycia myjek ciśnieniowych, zalecamy raczej ich unikanie. f należy unikać myjek wysokociśnieniowych.

.