Używamy plików Cookies w celu dostosowania wyświetlania zawartości serwisu do Twoich preferencji oraz w celu usprawnienia naszej strony internetowej, produktów, usług oraz działań marketingowych.

Kontynuowanie przeglądania zawartości serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików Cookies. Niemniej jednak, jeśli chcesz, możesz zmienić swoje ustawienia Cookie w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików Cookie związanych z naszą stroną, jak ich używamy oraz jakie przynoszą korzyści, należy zapoznać się z działem "Jak Yamaha wykorzystuje Cookies".

 

Warunki korzystania

Udostępnij

Aplikacja Yamaha jest udostępniana za darmo przez Yamaha Motor Europe N.V., także w imieniu oddziałów oraz firm stowarzyszonych (dalej zwanych my, nas/nasze). Aplikacja pozwala na poszerzenie możliwości korzystania z motocykla Yamaha dzięki wielu funkcjom i funkcjonalnościom, takim jak konfigurowanie motocykla, a w przyszłości śledzenie tras, jazda sugerowanymi trasami, oglądanie filmów wideo, dostęp do instrukcji, jak również do serwisu Yamaha Community, która pozwala na zapraszanie znajomych, udział w wyzwaniach, udostępnianie treści, zapisywanie osiągnięć oraz wysyłanie konfiguracji motocykli do sprzedawcy produktów firmy Yamaha.

Rejestracja oraz korzystanie z Aplikacji stanowi zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków korzystania. Co jakiś czas możemy zmieniać niniejsze Warunki korzystania. Przed skorzystaniem z Aplikacji prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi Warunkami korzystania. Przetłumaczone wersje niniejszych Warunków korzystania są dostarczane dla wygody lub po to, aby spełnić lokalne wymagania. Angielska wersja niniejszych Warunków korzystania jest wersją nadrzędną w przypadku jakichkolwiek niezgodności między wersją angielską i wersjami w innych językach. 

Aplikacja, włączając w to wszelkie Treści użytkownika, takie jak teksty, filmy wideo, pliki dźwiękowe, modele, projekty, podręczniki użytkowania, wygenerowane konfiguracje motocykli oraz inne informacje i materiały (włączając w to wszelkie treści chronione przez prawa własności intelektualnej), jest obsługiwana przez Yamaha Motor Europe N.V., spółkę akcyjną z ograniczoną odpowiedzialnością, założoną zgodnie z prawem holenderskim. Dane kontaktowe: Koolhovenlaan 101 (1119 NC) Schiphol-Rijk, Holandia, zarejestrowana w holenderskiej Izbie Gospodarczej pod numerem 34084613, Digital Marketing & CRM, P.O. Box 75033, 1117 ZN Schiphol, Holandia, tel.: +31 20 654 6000; e-mail: app.termsofuse@YAMAHA-MOTOR.eu

Ostatnia aktualizacja Warunków korzystania: 12 czerwca 2015

1 Korzystanie z Aplikacji

1.1 Każda osoba mająca przynajmniej 18 lat może korzystać z Aplikacji. Użytkownik może pobrać, zainstalować i używać jednej kopii Aplikacji na jednym Urządzeniu, wyłącznie w celach niekomercyjnych i do użytku osobistego, zgodnie z niniejszymi Warunkami korzystania.
1.2 Oferujemy Aplikację za darmo, ale stawki operatora oraz opłaty, takie jak opłaty za dane i za roaming danych będą obowiązywać w momencie dostępu do konkretnych funkcji Aplikacji, włączając w to wszelkie dane procesów w tle, które są związane z Aplikacją i działają, gdy Aplikacja nie jest aktywnie uruchomiona na Urządzeniu. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie opłaty naliczane przez operatora w związku z korzystaniem z Aplikacji. 

2 Tworzenie Konta
2.1 Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji i funkcjonalności Aplikacji, użytkownik musi założyć Konto. Aby utworzyć Konto, użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych danych osobowych, takich jak imię, nazwisko i adres e-mail. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Aplikacji po tym, jak zaakceptujemy jego/jej rejestrację. Mamy prawo do odrzucenia żądania założenia Konta z dowolnego powodu. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta. Użytkownik nie może przekazać lub sprzedać swojego Konta.
2.2 Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelki dostęp do Konta i jego użycie, jak również za zapobieganie nieupoważnionemu użyciu. Aby chronić Konto użytkownika i zapewnić bezpieczne korzystanie z serwisu Yamaha Community:
a) Użytkownik ustanowi hasło bezpieczeństwa, które będzie wymagane podczas logowania do Konta. Użytkownik nie udostępni hasła nikomu innemu, nie pozwoli na dostęp do/korzystanie z Konta, jak również niezwłocznie poinformuje nas w przypadku podejrzenia, ze ktoś inny zna nazwę użytkownika i hasło, używa ich lub ma do nich dostęp.
b) Użytkownik nie będzie publikować Treści użytkownika, podejmować działań lub korzystać z Aplikacji w sposób naruszający prawa nasze lub innych, w tym, między innymi, prawa własności intelektualnej lub prawa o ochronie prywatności, jak również w sposób naruszający jakiekolwiek obowiązujące prawa i przepisy.

3 Prawa własności intelektualnej
3.1 Udzielamy użytkownikowi licencji na korzystanie z Aplikacji zgodnie z Warunkami korzystania. Aplikacja nie jest przedmiotem sprzedaży. Wszelkie prawa własności intelektualnej dotyczące Aplikacji pozostają własnością naszą lub naszych licencjodawców, włączając w to zmiany, poprawki, dostosowania oraz tłumaczenia Aplikacji.
3.2 Użytkownik zachowuje prawo własności w stosunku do Treści użytkownika przesłanych do Aplikacji. Przesyłając Treści użytkownika, użytkownik wyraźnie gwarantuje nam, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich ścisłość, zgodność z prawem, zgodność ze standardami przyzwoitości i zasadność, jak również, że ma prawo do ich udostępniania poprzez Aplikację i licencjonowania.

4 Dane osobowe
4.1 Przetwarzamy dane osobowe użytkownika zgodnie z naszym Oświadczeniem o ochronie prywatności.

5 Odpowiedzialność i odszkodowania
5.1 Nasza Aplikacja została opracowana z największą starannością. Poprawne funkcjonowanie Aplikacji zależy także od czynników pozostających poza naszą kontrolą, które są odpowiedzialnością stron trzecich, takich jak dostawcy usług internetowych, Wi-Fi oraz łączności GPS. Nie gwarantujemy, że (także częściowo) Aplikacja będzie (w pełni) dostępna przez cały czas lub że podane informacje (w tym, między innymi, informacje o częściach motocyklowych, podręczniki, ceny, dostępność modeli i części) są kompletne, poprawne, aktualne, odpowiednie do konkretnych celów, wolne od wszelkich obraźliwych, nieodpowiednich, bezprawnych Treści użytkownika. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia, wycofania, lub zmiany (części) Aplikacji.
5.2 Użytkownik wyraźnie potwierdza, że dostęp do Aplikacji i jej użycie odbywa się na jego/jej własne ryzyko. Korzystanie z Aplikacji przez użytkownika nie powinno przeszkadzać w prowadzeniu motocykla. Należy zawsze przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego i zasad bezpiecznej jazdy.
5.3 Nie jesteśmy odpowiedzialni za oraz nie monitorujemy, nie popieramy i nie kontrolujemy jakichkolwiek stron trzecich, aplikacji, stron internetowych, usług powiązanych lub wykorzystywanych przez Aplikację, włączając w to ich dokładność, dostępność funkcjonalności oraz stosowne warunki i zasady działania. W przypadki jakichkolwiek pytań dotyczących działania i polityki stron trzecich należy odnieść się bezpośrednio do odpowiednich warunków lub skontaktować się ze stroną trzecią.
5.4 W przypadku, gdy jesteśmy odpowiedzialni na mocy obowiązującego prawa, nasza odpowiedzialność, niezależnie od przyczyny, za wszelkie szkody jest ograniczona w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Wszystkie ograniczenia naszej odpowiedzialności przestają obowiązywać, jeśli szkoda została spowodowana przez nasze działania lub rażące zaniedbania z naszej strony.

6 Wypowiedzenie
6.1 Użytkownik może korzystać z Aplikacji przez nieograniczony czas do momentu wypowiedzenia zgodnie z Warunkami korzystania. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć Konto za pośrednictwem naszej strony internetowej [łącze] i przestać korzystać z Aplikacji.
6.2 Jeśli użytkownik w jakikolwiek sposób naruszy niniejsze Warunki korzystania lub jeśli działa w sposób niezgodny z prawem, jesteśmy uprawnieni, bez obowiązku lub odpowiedzialności, do zapoznania się z Treściami użytkownika i jego/jej postępowaniem, jak również mamy prawo do podjęcia odpowiednich działań, w tym, lecz nie wyłącznie: (a) do modyfikacji lub usunięcia Treści użytkownika; (b) do zawieszenia lub usunięcia Konta i/lub dostępu do Aplikacji ze skutkiem natychmiastowym; (c) do dochodzenia zadośćuczynienia za wszelkie szkody lub ubiegania się o zwrot kosztów.
6.3 Po wypowiedzeniu użytkownik natychmiast traci dostęp do Konta, a wszelkie Treści użytkownika zostają skasowane. Wszelkie postanowienia, które mają być przestrzegane po wypowiedzeniu niniejszych Warunków korzystania, obowiązują po wypowiedzeniu.

7 Prawo właściwe i spory
7.1 Niniejsze Warunki korzystania są regulowane zgodnie z przepisami prawa holenderskiego. Wszelkie spory, roszczenia i inne powództwa związane z Warunkami korzystania i/lub z dostępem do/korzystaniem z Aplikacji będą rozstrzygane przez właściwy sąd holenderski.