Używamy plików Cookies w celu dostosowania wyświetlania zawartości serwisu do Twoich preferencji oraz w celu usprawnienia naszej strony internetowej, produktów, usług oraz działań marketingowych.

Kontynuowanie przeglądania zawartości serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików Cookies. Niemniej jednak, jeśli chcesz, możesz zmienić swoje ustawienia Cookie w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików Cookie związanych z naszą stroną, jak ich używamy oraz jakie przynoszą korzyści, należy zapoznać się z działem "Jak Yamaha wykorzystuje Cookies".

 

Polityka Prywatności

Udostępnij

Yamaha Motor Europe N.V., jej oddziały i firmy powiązane(łącznie zwane dalej: „Yamaha Motor Europe”) będą traktować twoje informacje osobiste z najwyższą ostrożnością, ponieważ szanujemy prywatność naszych klientów i osób odwiedzających nasze Strony. Polityka Prywatności, która tworzy integralną część Informacji Prawnej, zawiera politykę prywatności Yamahy Motor Europe odnoszącą się do (chronionych hasłem obszarów) wszystkich powiązanych Stron korporacyjnych firm stowarzyszonych z Yamahą Motor Europe, na których są odnośniki do którejkolwiek ze Stron (zbiorowo "Strony" i pojedynczo: ''Strona''). Pod "Stroną" rozumie się Stronę, na której w tej chwili się znajdujesz lub którą właśnie odwiedziłeś.  

 Odwiedzając którąkolwiek ze Stron i korzystając z nich, akceptujesz warunki zawarte w niniejszej Polityce Prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek zapisem zawartym w Polityce Prywatności, nie korzystaj z żadnej ze Stron lub nie dostarczaj nam swoich Danych Osobowych. Niektóre usługi mogą być uwarunkowane dostarczeniem twoich Danych Osobowych.

W odniesieniu do przetwarzania twoich Danych Osobowych przez Yamaha Motor Europe N.V. i jej oddziały zgodnie z właściwymi przepisami prawa, Yamaha Motor Europe N.V. występuje w roli administratora danych osobowych. Wszelkie pytania, skargi i zapytania dotyczące operacji przetwarzania danych osobowych przez Yamaha Motor Europe N.V. i jej oddziały winny być kierowane do Yamaha MOtor Europe N.V. Właściwe dane do Yamaha Motor Europe N.V. znajdziesz tutaj.

1 Dane Osobowe
Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, "Dane Osobowe" oznaczają dowolne informacje, przy pomocy których możesz zostać zidentyfikowany i zawierają, twoje imię, nazwisko, adres, telefon (komórkowy), adres mejlowy, wiek, datę urodzenia, płeć, dane i szczegóły produktu, preferencje dotyczące produktu, zadowolenie z produktu, język, doświadczenie jako kierowca i tym podobne.

2 Działy interaktywne
Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, ‘Działy Interaktywne’ oznaczają wszelkie działy strony, które umożliwiają komunikację poprzez Stronę z innymi odwiedzającymi lub z Yamahą Motor Europe, takie jak fora, kluby, ankiety, mejle i tym podobne.

3 Marketing Bezpośredni
Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności, “Marketing Bezpośredni” oznacza jakikolwiek bezpośredni kontakt między Yamahą Motor Europe a tobą w celu dostarczenia informacji o produkcie lub usłudze,  tworzeniu profilu klienta i osobistej opieki nad klientem.

4 Nasza Polityka Prywatności reguluje przetwarzanie twoich Danych Osobowych, w tym (ale nie tylko) gromadzenie, używanie, przetrzymywanie i zabezpieczanie informacji dostarczonych przez ciebie lub zebranych od ciebie. Polityką Yamahy Motor Europe jest korzystanie z twoich Danych Osobowych jedynie w określonych niżej celach:
Dostarczanie towarów i usług Yamahy Motor Europe, w tym usług gwarancyjnych;

•    Przetwarzanie twoich zapytań;
•    Dostarczanie informacji dotyczących aktualnych wydarzeń, które mogą być dla ciebie interesujące (takie jak newslettery, broszury i inne mailingi);
•    Kampanie Marketingu Bezpośredniego;
•    Kontrola dostępu do obszarów chronionych hasłem;
•    Ulepszanie i bezpieczeństwo naszych Stron;
•    Wewnętrzna ewaluacja towarów i usług Yamahy Motor Europe;
•    Nabywanie wiedzy o naszych klientach, aby móc zapewnić im możliwie najlepszą obsługę;
•    Zbieranie statystyk na temat klientów;
•    Analiza profilu klienta i
•    Tworzenie europejskiej bazy danych klientów.

5 Polityką Yamahy Motor Europe jest przetrzymywanie twoich Danych Osobowych tylko tak długo, jak jest to konieczne w tych celach.

6 Twoje Dane Osobowe nie będą używane w celach Marketingu Bezpośredniego bez twojej wcześniejszej zgody. Możesz nie wyrazić zgody na tę usługę podczas podawania informacji osobistych.

7 Yamaha Motor Europe nie odsprzedaje, nie wypożycza ani w żaden inny sposób nie przekazuje twoich Danych Osobowych osobom trzecim, chyba że jest to konieczne w celu dostarczenia usług, na potrzeby których przekazałeś swoje dane dobrowolnie. Działać w imieniu Yamahy Motor Europe może każdy oddział Yamaha Motor Europe w UE, a także inne podmioty trzecie w UE, z którymi Yamaha Motor Europe zawrze odpowiednią umowę w celu zapewnienia zgodności z prawem właściwym dla Ochrony Danych.

Strony zawierają linki do stron nadzorowanych i administrowanych przez niezależne podmioty trzecie. Yamaha Motor Europe nie kontroluje korzystania z informacji dostarczonych podmiotom trzecim. Korzystanie z tych informacji jest regulowane przez politykę prywatności podmiotów trzecich.

8 Yamaha Motor Europe stosuje powszechnie uznaną technologię w celu ochrony twoich Danych Osobowych przed niepożądanym użyciem. Tylko autoryzowany personel ma dostęp do twoich danych. W przypadku gdy partnerzy Yamahy Motor Europe przeprowadzają dla Yamahy Motor Europe część lub wszystkie ankiety internetowe, Yamaha Motor Europe zawrze z nimi umowę o traktowaniu twoich Danych Osobowych z najwyższą poufnością. Przechowywanie i przesyłanie twoich danych w internecie jest zabezpieczone przez najnowszą, powszechnie używaną technologię.

9 Osoby poniżej osiemnastego roku życia mogą dostarczać Dane Osobowe jedynie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).

10 Przejmujesz na siebie odpowiedzialność za jakiekolwiek roszczenia, które mogły być skierowane przeciwko Yamaha Motor Europe i jej oddziałom z tytułu jakichkolwiek szkód doznanych przez osobę lub strat materialnych wynikających z odwiedzenia Stron lub korzystania z nich.

11 Na naszych Stronach mogą być używane ciasteczka. Ciasteczka są plikami lub informacjami, które mogą być przechowywane na dysku twardym twojego komputera, gdy odwiedzasz naszą Stronę. Używamy ciasteczek jako narzędzia umożliwiającego dostosowanie korzystania ze Strony do twoich zainteresowań i preferencji lub żeby po prostu ułatwić logowanie się w celu korzystania z usług. Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie ciasteczek. Jeśli nie chcesz akceptować ciasteczek, możesz zmienić ustawienia w swoim komputerze tak, żeby odrzucał ciasteczka lub ostrzegał przed próbami ich przechowywania. Jeśli nie zezwolisz na używanie ciasteczek, nasze możliwości dostarczenia tobie spersonalizowanych usług zostaną ograniczone. Ciasteczka nie mogą i nie będą używane w celu zapisania adresu e-mail respondenta, pozyskiwania informacji z dysku twardego lub zbierania poufnych lub wrażliwych danych na jego temat. Dodatkowo ciasteczka nie mogą być odczytywane przez inne strony niż ta, które je utworzyła.

12 Jeśli weźmiesz udział w naszych ankietach, będziemy wdzięczni za zaznaczenie, że możemy skontaktować się z tobą później w celu uzyskania dalszych informacji, takich jak twoje opinie o nowych produktach, funkcjach itp. Jeśli wyrazisz zgodę na taką możliwość, która jest wskazana w większości kwestionariuszy, możemy skontaktować się z tobą później mejlowo lub telefonicznie.

13 W przypadku pytań lub zażaleń związanych z przetwarzaniem twoich Danych Osobowych, prosimy o pisemny kontakt z: Yamaha Motor Europe N.V./ Customer Intelligence – P.O. Box 75033 – 1117 ZN Schiphol – The Netherlands. Jeśli nie będziesz sobie życzył dalszego kontaktu z nami, natychmiast zaprzestaniemy korzystania z twoich Danych Osobowych. Kontaktując się z nami, pamiętaj o podaniu swojego adresu e-mail, imienia i nazwiska, adresu i/lub numeru/numerów telefonu w celu właściwego rozwiązania twojego zapytania.