Używamy plików Cookies w celu dostosowania wyświetlania zawartości serwisu do Twoich preferencji oraz w celu usprawnienia naszej strony internetowej, produktów, usług oraz działań marketingowych.

Kontynuowanie przeglądania zawartości serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików Cookies. Niemniej jednak, jeśli chcesz, możesz zmienić swoje ustawienia Cookie w dowolnym momencie. Aby dowiedzieć się więcej na temat plików Cookie związanych z naszą stroną, jak ich używamy oraz jakie przynoszą korzyści, należy zapoznać się z działem "Jak Yamaha wykorzystuje Cookies".

 

Jakie prawo jazdy jest potrzebne dla motocykla lub skutera Yamaha?

Udostępnij

Od początku 2013 roku istnieją trzy kategorie motocyklowych praw jazdy: A1, A2 i A oraz dodatkowo prawo jazdy kategorii AM na skuter 50 cm3. Wymagany jest minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w poszczególnych kategoriach prawa jazdy, przy czym minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii A jest zależny od wcześniejszego posiadania przez kierowcę kategorii A2.

Kliknij na odpowiednią kategorię prawa jazdy, aby zobaczyć kryteria uprawniające do prowadzenia konkretnych pojazdów Yamaha.

 

AM-logo A1-logo A2-logo A-logo

 

Kategoria AM

Skutery 50cm3
Prawo jazdy kategorii AM wydaje się osobie, która osiągnęła wiek minimum 14 lat, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii oraz zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Dodatkowo, osoby, które nie ukończyły 18 lat, są zobowiązane przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Podsumowanie kategorii AM
* Skutery i motorowery do 50 cm3
* Maksymalna prędkość fabryczna do 45 km/h
* Minimalny wiek 14 lat

Skutery na prawo jazdy kategorii AM »

Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 wydaje się osobie, która osiągnęła wiek minimum 16 lat, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii oraz zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Dodatkowo, osoby, które nie ukończyły 18 lat, są zobowiązane przedstawić pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.

Podsumowanie kategorii A1
* Motocykle do 125 cm3
* Moc maksymalna 11 kW
* Stosunek mocy maksymalnej do masy 0,1 kW/kg
* Minimalny wiek 16 lat

Prawo jazdy kategorii A1 NIE ZOSTANIE automatycznie zamienione na prawo jazdy kategorii A2 po dwóch latach. Należy ubiegać się o prawo jazdy kategorii A2.

Motocykle na prawo jazdy kategorii A1 »

Skutery na prawo jazdy kategorii A1 »

Kategoria A2

Prawo jazdy kategorii A2 jest wydawane osobie, która osiągnęła wiek minimum 18 lat, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii oraz zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Motocyklista będący posiadaczem prawa jazdy kategorii A2, który stara się o kategorię A2, jest zwolniony w zajęć teoretycznych na kursie, ale ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach praktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin zegarowych. Na egzaminie państwowym zdaje tylko część praktyczną (plac manewrowy i jazda w ruchu miejskim).

Podsumowanie kategorii A2
* Motocykle do 35 kW
* Stosunek mocy do masy nie przekraczający 0,2 kW/kg
* Nie pochodzi od żadnego pojazdu o dwa razy większej mocy
* Minimalny wiek 18 lat

Prawo jazdy kategorii A2 NIE ZOSTANIE automatycznie zamienione na prawo jazdy kategorii A po dwóch latach. Należy ubiegać się o prawo jazdy kategorii A.

Motocykle na prawo jazdy kategorii A2 »

Skutery na prawo jazdy kategorii A2 »

Kategoria A

Prawo jazdy kategorii A jest wydawane osobie, która osiągnęła wiek minimum 20 lat i od co najmniej dwóch lat posiada prawo jazdy kategorii A2 lub osiągnęła wiek minimum 24 lata, uzyskała orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, odbyła szkolenie wymagane do uzyskania prawa jazdy danej kategorii oraz zdała egzamin państwowy wymagany do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Motocyklista będący posiadaczem prawa jazdy kategorii A1 bądź A2, który stara się o kategorię A, jest zwolniony w zajęć teoretycznych na kursie, ale ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach praktycznych w wymiarze nie mniejszym niż 10 godzin zegarowych. Na egzaminie państwowym zdaje tylko część praktyczną (plac manewrowy i jazda w ruchu miejskim).

Podsumowanie kategorii A
* Każdy motocykl, bez ograniczenia pojemności lub mocy
* Minimalny wiek 20 lat oraz posiadanie od co najmniej dwóch lat prawa jazdy kategorii A2)
* Lub minimalny wiek 24 lata

Motocykle na prawo jazdy kategorii A »

Skutery na prawo jazdy kategorii A »