Sunteţi pe cale să părăsiţi acest site web. Sunteţi sigur(ă)?

Sunt de acord, vreau să ajung acolo

Unitate de antrenare

Afișaj și comutator

Pachet baterie și încărcător

Informații privind siguranța

Acest încărcător de baterie poate fi utilizat de copii cu vârsta mai mare de 8 ani și de persoanele cu capacități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau lipsa de experiență și cunoaștere, dacă sunt supervizați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea încărcătorului de baterie într-un mod sigur și înțelegând pericolele implicate.
Nu lăsați copiii să se joace cu încărcătorul de baterie.
Curățarea și întreținerea de către utilizatori nu vor fi efectuate de copii nesupravegheați.
În cazul deteriorării cablului de alimentare, opriți utilizarea încărcătorului de baterie și asigurați verificarea acestuia la un distribuitor autorizat.