Sunteţi pe cale să părăsiţi acest site web. Sunteţi sigur(ă)?

Sunt de acord, vreau să ajung acolo

Declinarea răspunderii legale

Prezentul aviz juridic conţine termenii şi condiţiile care reglementează acest site, www.yamaha-motor.eu, şi toate Site-urile conexe ale afiliaţilor Yamaha Motor Europe N.V. (denumită în continuare Yamaha Motor Europe) care fac trimitere către sau sunt afişate pe acest site (împreună, „Site-urile”).

Accesând sau folosind oricare dintre aceste Site-uri, acceptaţi în mod expres şi sunteţi de acord să respectaţi toţi termenii şi condiţiile prevăzute în prezentul Aviz juridic. Vă rugăm să nu folosiţi niciun site dacă nu sunteţi de acord cu termenii şi condiţii prezente. În cazul în care există contradicţii între prezentul Aviz juridic şi orice alte reguli, politici sau acorduri postate pe acest Site sau care vi se aplică în alt mod dvs. şi Yamaha Motor Europe, documentele au întâietate în următoarea ordine: (i) termenii şi condiţiile specifice de furnizare a produselor şi/sau serviciilor, (ii) prezentul Aviz juridic, (iii) Politica de confidenţialitate şi (iv) alte reguli, politici sau acorduri postate pe acest Site.

Dacă nu se face altfel referire în prezentul document, orice referire la Yamaha Motor Europe include toţi afiliaţii acesteia. Site-urile sunt disponibile numai pentru uz personal, care se limitează la vizualizarea Site-urilor, furnizarea informaţiilor către Site-uri, descărcarea informaţiilor despre produse pentru consultare personală şi pentru anumite cumpărături de pe Site-uri.

Legislaţia aplicabilă 

Accesând acest site confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că licenţa dvs. de a accesa şi de a utiliza acest site se interpretează şi se evaluează în conformitate cu legile din Olanda. Sunteţi de acord cu faptul că toate litigiile care au legătură cu utilizarea acestui site se soluţionează în instanţele competente din Olanda. Dacă folosiţi acest site din altă ţară, sunteţi responsabil pentru respectarea tuturor şi oricărei legi locale aplicabile. În plus, prezentul Aviz juridic nici nu exclude, nici nu limitează drepturile dvs. obligatorii pe care vi le conferă legislaţia aplicabilă în conformitate cu aplicarea prevederilor internaţionale privind conflictul de legi. Yamaha Motor Europe nu face nicio declaraţie conform căreia materialele incluse pe acest site sunt adecvate pentru alte ţări în afară de Olanda.

1 Yamaha Motor Europe publică informaţii pe propriul site pentru confortul vizitatorilor săi. Cu excepţia Site-urilor de pe care se pot achiziţiona produse, informaţiile pentru produsele Yamaha Motor Europe sunt publicate numai în scop informativ. Informaţiile despre persoane şi referirile la acestea, fie angajaţi, fie persoane care au legătură în alt mod cu Yamaha Motor Europe, au scop exclusiv informativ. Persoanele şi/sau afirmaţiile acestora de pe Site-uri nu trebuie sub nicio formă să fie asociate cu responsabilităţi şi/sau răspunderi pentru produse sau servicii specifice ale Yamaha Motor Europe, nici la nivel personal, nici la nivel corporativ. Afirmaţiile publicate şi profilurile sunt personale şi nu se pot face referiri la ele cu niciun scop legat de garanţii sau răspundere, de natură legală sau altfel.
Deşi Yamaha Motor Europe încearcă să ofere informaţii exacte şi la timp, pot surveni probleme tehnice sau faptice şi erori tipografice. Yamaha Motor Europe îşi rezervă dreptul de a corecta şi de a modifica Site-uri în orice moment fără aviz prealabil. Este posibil ca produsele Yamaha Motor Europe descrise pe aceste Site-uri să nu fie disponibile în regiunea în care vă aflaţi. Yamaha Motor Europe se asigură că informaţiile de pe Site-uri corespund regiunii în care vă aflaţi. Deşi Yamaha Motor Europe depune toate eforturile să afişeze produsele şi culorile acestora cu o precizie cât mai mare, produsele afişate şi culorile acestora depind şi de echipamentul utilizatorului, iar Yamaha Motor Europe nu poate garanta că echipamentul utilizatorului afişează o imagine fidelă a produselor şi a culorilor acestora. Este posibil ca anumite aplicaţii software descărcate de pe Site-uri să se supună legilor privind controlul de stat al exporturilor sau altor restricţii. Accesând şi folosind Site-urile noastre, confirmaţi aceste restricţii şi sunteţi de acord că trebuie să le respectaţi.

2 Vizitatorii îşi asumă întreaga răspundere şi toate riscurile pentru utilizarea Site-urilor. Toate informaţiile de pe Site vă sunt furnizate „ca atare”, iar Yamaha Motor Europe neagă orice garanţii, declaraţii sau avize, explicite sau implicite, cu privire la informaţiile accesate de pe Site-uri sau prin intermediul acestora, inclusiv, fără limitare la, toate garanţiile explicite şi implicite, cum ar fi garanţia dreptului de proprietate, vandabilitate, neîncălcare şi adecvare pentru un anumit scop, atât timp cât acestea sunt permise de legislaţia aplicabilă. Yamaha Motor Europe nu garantează că Site-urile nu conţin viruşi, erori sau alte componente dăunătoare. Yamaha Motor Europe nu garantează că funcţiile incluse în materiale vor fi neîntrerupte sau fără erori sau că erorile vor fi detectate sau corectate. Yamaha Motor Europe nu îşi asumă răspunderea sau responsabilitatea pentru exactitatea, exhaustivitatea, fiabilitatea sau utilitatea informaţiilor divulgate sau accesate prin intermediul Site-urilor. Yamaha Motor Europe nu are nicio datorie de a-şi actualiza Site-urile sau de a le modifica conţinutul sau codul şi Yamaha Motor Europe nu este răspunzătoare pentru neactualizarea unor astfel de informaţii. Dvs. aveţi responsabilitatea de a verifica informaţiile de pe Site-uri înainte de a vă baza pe ele.

3 Yamaha Motor Europe nu este răspunzătoare sub nicio formă pentru daune de orice natură determinate de orice cauză, inclusiv, fără limitare la, pierderea utilizării, pierderea profiturilor, pierderea datelor sau orice alt tip de daune, materiale sau nemateriale, fie de natură contractuală, delictuală sau de altă natură, cauzate de sau care au legătură cu utilizarea sau performanţa informaţiilor care se află pe Site-urile Yamaha Motor Europe sau care sunt accesate prin intermediul lor. Limitarea răspunderii menţionată în prezentul Aviz juridic nu se aplică atât timp cât pierderea sau dauna este cauzată prin comportament răuvoitor sau neglijenţă gravă din partea Yamaha Motor Europe.

4 Yamaha Motor Europe îşi rezervă dreptul de a retrage accesul la Site-uri sau de a revizui serviciile şi produsele descrise pe Site-uri în orice moment, fără aviz prealabil. Toate ofertele şi celelalte declaraţii ale Yamaha Motor Europe sunt fără caracter obligatoriu, dacă Yamaha Motor Europe nu solicită altfel în scris.
Vă puteţi retrage dintr-o tranzacţie pentru produse sau servicii achiziţionate de pe acest Site în termen de 7 zile lucrătoare de la data primirii produsului sau de la data tranzacţionării serviciului în cauză, în conformitate cu regulile statutare aplicabile referitoare la contractele la distanţă.
Yamaha Motor Europe poate modifica oricând termenii şi condiţiile din prezentul Aviz juridic prin actualizarea acestei postări. Sunteţi vizat de orice modificări şi vă recomandăm să accesaţi această pagină periodic, pentru a vizualiza condiţiile actuale, care se aplică utilizării Site-urilor de către dvs. Continuarea utilizării acestui Site după efectuarea modificărilor constituie acordul dvs. cu privire la respectivele modificări. Invaliditatea oricărui termen sau a oricărei condiţii sau prevederi din prezentul Aviz juridic nu afectează aplicabilitatea secţiunilor din Avizul juridic pe care instanţele competente le consideră aplicabile.

5 Yamaha Motor Europe deţine sau are drepturi asupra tuturor imaginilor de fundal, pictogramelor, caracterelor, schiţelor, imaginilor, graficii, muzicii, textului, aplicaţiilor software şi altor tipuri de conţinut de pe Site-uri („Conţinut”) şi asupra tuturor modelelor HTML, schemelor, configurărilor, CGI şi altor coduri şi scripturi în orice format, folosite pentru implementarea Site-ului („Cod”). Conţinutul şi Codul Site-urilor sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală şi alte drepturi conexe, inclusiv, fără limitare la, drepturi de autor, brevete, baze de date şi mărci comerciale. Nu puteţi copia, modifica, încărca, descărca, transmite, republica sau afişa pentru redistribuire către terţi în scopuri comerciale sau a distribui în alt mod un Cod sau un Conţinut de pe Site-uri fără acordul scris prealabil al Yamaha Motor Europe, atât timp cât aceste restricţii sunt permise de legislaţia obligatorie aplicabilă. Puteţi utiliza Conţinutul sau Codul de pe Site-uri numai în scopuri personale. Toate logo-urile, denumirile şi mărcile comerciale care apar pe Site-uri sunt proprietatea (intelectuală) a Yamaha Motor Europe sau sunt folosite de Yamaha Motor Europe cu licenţă. Nu puteţi folosi niciuna din cele de mai sus cu niciun scop fără acordul expres, prealabil al Yamaha Motor Europe. Nerespectarea prezentului Aviz juridic de către dvs. constituie încălcarea contractului şi încalcă dreptul de proprietate, de marcă comercială şi de altă natură şi drepturile de proprietate industrială ale Yamaha Motor Europe.
Cu excepţia celor prevăzute mai sus, nimic din prezentul document nu trebuie să se interpreteze ca asigurând, prin implicare, împiedicare sau în alt mod, o licenţă sau un drept în baza oricărui brevet, oricărei mărci comerciale, oricărui drept de autor sau altui drept de proprietate sau industrial al Yamaha Motor Europe, al afiliaţilor acesteia sau al terţilor.

6 Deşi acest Site poate fi legat de alte Site-uri, Yamaha Motor Europe nu implică, direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, avizare sau afiliere cu Site-ul către care există link, dacă nu se specifică altfel aici. Accesând acest Site, confirmaţi şi sunteţi de acord cu faptul că Yamaha Motor Europe nu a verificat toate Site-urile legate de acest Site şi nu este responsabilă pentru conţinutul niciunei pagini care nu aparţine Site-ului şi al niciunui Site legat de acest Site. Legătura pe care o faceţi cu orice alte pagini din afara Site-ului sau cu alte Site-uri se realizează pe propriul dvs. risc.

7 Dacă trimiteţi un răspuns către Yamaha Motor Europe prin e-mailuri, studii, forumuri, înregistrări sau alte mijloace de comunicare, cu orice fel de informaţii, inclusiv, fără limitare la, opinii, date, întrebări, comentarii, sugestii sau altele asemenea, însă nu datele dvs. personale, respectivele informaţii nu se consideră confidenţiale. Trimiţându-ne informaţii, acordaţi Yamaha Motor Europe dreptul irevocabil, universal, permanent şi transferabil de a utiliza corespondenţa fără nicio limitare, în orice scop pe care Yamaha Motor Europe îl consideră necesar. Yamaha Motor Europe nu este răspunzătoare pentru utilizarea sau divulgarea respectivelor informaţii. Yamaha Motor Europe nu are obligaţia de a păstra respectivele informaţii confidenţiale şi este liberă să reproducă, să folosească, să divulge şi să distribuie informaţiile către alte entităţi fără limitare. Yamaha Motor Europe este liberă să folosească orice idei, concepte, secrete comerciale sau tehnici incluse în respectivele informaţii în orice scop, inclusiv, fără limitare la, conceperea, fabricarea şi comercializarea produselor, care încorporează sau se bazează în alt mod pe aceste informaţii. Yamaha Motor Europe primeşte cu plăcere comentariile şi sugestiile dvs. despre Site-uri şi produse, însă Yamaha Motor Europe nu încearcă să solicite nicio idee, sugestie sau informaţie şi niciun material confidenţial sau proprietar legat de conceperea, proiectarea, reproiectarea, modificarea, fabricarea sau comercializarea produselor sale sau a oricărui produs nou. Furnizând informaţii, garantaţi că Yamaha Motor Europe poate publica informaţiile respective, le poate folosi ca parte din operaţiunile sale şi îşi poate încorpora conceptele în produsele Yamaha Motor Europe sau în orice alt scop, pe care Yamaha Motor Europe îl consideră necesar, fără răspundere.

8 Nu puteţi folosi secţiunile interactive ale Site-urilor, de exemplu forumuri, cluburi, studii, e-mailuri şi altele asemenea, pentru a posta orice material care este cunoscut ca fals şi/sau denigrator, inexact, abuziv, vulgar, răuvoitor, hărţuitor, obscen, profanator, cu conţinut sexual, ameninţător, invadator al intimităţii sau ilegal în alt mod. Yamaha Motor Europe nu deţine controlul editorial asupra niciunui conţinut trimis prin secţiunile interactive ale Site-urilor. Toate informaţiile, inclusiv publicarea imaginilor şi/sau a articolelor, se trimit pe propriul dvs. risc şi pe propria dvs. răspundere. Yamaha Motor Europe nu este responsabilă sau răspunzătoare pentru daunele sau alte consecinţe negative cauzate de utilizarea comunicărilor în orice formă sau manieră.

9 By using our website you automatically agree to the YouTube Terms of Service. Which you can find in more detail here.


Privacy Policy 

We at Yamaha Motor Europe N.V. (''Yamaha Motor Europe'') will handle your personal information with great care, because we respect the privacy of the visitors of our Sites. This Privacy Policy, which forms an integral part of the Legal Statement (link), sets forth the privacy policy of Yamaha Motor Europe pertaining to (the password protected areas of) all related corporate Sites of the affiliates of Yamaha Motor Europe, which are linked to any of the Sites (collectively the "Sites" and separately: the ''Site''). By accessing and using any of these Sites, you are also expressly agreeing to the terms set forth in this Privacy Policy. If you do not agree with any term of this Privacy Policy, please do not use any of the Sites or provide us with Personal Data. Certain services may be conditioned on the provision of your Personal Data.

Click here to go to the Privacy Policy