Vi använder cookies för att skaffa oss en bild av dem som besöker våra webbplatser, så att vi kan förbättra webbplatser, produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Om du inte ändrar inställningarna på din dator utgår vi ifrån att du inte har något emot att ta emot alla cookies som skickas från Yamahas webbplats. Men du kan, om du vill, när som helst ändra inställningen för cookies i din webbläsare. Gå till avsnittet "Hur använder Yamaha cookies?" på Yamahas webbplats för att läsa mer om cookies som skickas från vår webbplats, hur vi använder dem och fördelarna med dem.

 

Integritetspolicy för Yamaha-appen

Dela

Yamaha-appen tillhandahålls kostnadsfritt av Yamaha Motor Europe N.V., samt på uppdrag av dess filialer och anknutna dotterbolag (nedan kallade vi, oss/vår/vårt/våra). Den här appen gör att du kan få ännu större glädje av din Yamaha-motorcykel. Den innehåller många funktioner och inställningar, exempelvis konfigurering av din motorcykel och i framtiden kartläggning av dina rutter, körning av föreslagna rutter, möjlighet att titta på videor, läsa handböcker med anvisningar och att ansluta dig till Yamahas webbgemenskap, där du får möjlighet att bjuda in, dela material med och utmana dina vänner, spara prestationer och skicka de motorcykelkonfigureringar som du gör till din Yamaha-återförsäljare. Du kan läsa mer om dina rättigheter och skyldigheter med avseende på din användning av appen i de användningsvillkor som gäller för användningen av appen  [link].

Vi behöver behandla vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla några av appens funktioner och inställningar. Detta gäller i synnerhet om du har skapat ett konto för att gå med i Yamahas webbgemenskap och använda andra praktiska funktioner i appen. I denna integritetspolicy informerar vi dig så tydligt som möjligt om hur vi behandlar dina uppgifter i samband med appen. Vi kan komma att ändra integritetspolicyn när som helst. Integritetspolicyn berör inte behandlingen av personuppgifter som inte är kopplade till appen.

 

Integritetspolicyn uppdaterades senast av Yamaha 17 maj 2017

1               Vem omfattas av integritetspolicyn?

1.1            Integritetspolicyn riktar sig till alla som använder vår app, oavsett om du har skapat ett konto eller ej. Du kan vara en appanvändare utan konto, en appanvändare med ett konto eller en person som har fått en inbjudan från an annan appanvändare.

1.2            Yamaha Motor Europe N.V. fungerar som dataregisteransvarig för behandlingen av dina personuppgifter i samband med appen i enlighet med den nederländska dataskyddslagen. Vi har meddelat den nederländska datainspektionsmyndigheten att vi behandlar dina                           personuppgifter under nummer m1595977.

2               Vilka av dina personuppgifter behandlar Yamaha?

                 Användning med ett konto

2.1           Om du skapar ett konto för appen ber vi dig att uppge följande personuppgifter (din kontoinformation): namn, användarnamn och lösenord, adress, e-postadress, födelsedatum. Vi ber dig att hålla din kontoinformation uppdaterad. Om du skapar ett konto behandlar vi                 även din IP-adress och det unika enhets-ID som är kopplat till ditt konto för att göra det möjligt för dig att använda ditt konto och ta emot aviseringar. Du kan också välja att snabbt skapa ett konto och enkelt logga in med din profil på sociala medier, t.ex. Facebook
               och Google+. Om du använder det alternativet behandlar vi ditt namn och din e-postadress, tillsammans med ett konto-id, från din profil på den sociala medieplattformen i syfte att validera och autentisera kontot och inloggningarna, samt att fylla i dina kontouppgifter                  automatiskt. Du kan när som helst ta bort hela kontot via vår webbplats, eller ta bort godkännandet via din profil på den sociala medieplattformens webbplats. Du hittar mer information om profilens sekretessinställningar och hur du kan återkalla godkännandet
                på den sociala medieplattformens webbplats (läs mer här om du använde Facebook och här om du använde Google+). Observera att användandet av din profil på sociala medier i det här syftet även innebär att den aktuella sociala medieplattformen behandlar dina   
               personuppgifter, bland annat information om åtkomst till våra webbplatser och/eller appar. Vi har ingen kontroll över och ansvarar inte för behandlingen av dina personuppgifter av sociala medieplattformar från tredje part. Läs mer i respektive sekretesspolicy för                     Facebook och Google

2.2           När kontot har skapats kan vi eventuellt behandla följande personuppgifter förutom dina kontouppgifter när du använder (specifika funktioner i) appen: dina inbjudna och länkade vänner, innehåll som fotografier och videor som du eller andra användare skickar in och                delar via appen, information som du lämnar om din motorcykel (dina motorcyklar), appinställningar, prestationer, aktiva eller slutförda utmaningar (däribland dina inbjudna och deltagande vänner), positioneringsdata för dina spårade, sparade och/eller delade rutter                 (däribland geopositioneringsdata för din rutt, väder, tidpunkt, datum, varaktighet, distans, genomsnittlig hastighet), data om aktuell position för att föreslå rutter, föreslagna rutter som du har åkt, sparade konfigureringar av Yamaha-motorcyklar,
                din återförsäljarinformation, ditt telefonnummer och din Facebookinformation om du väljer att bjuda in vänner via Facebook.

2.3           Om du har skapat ett konto kan du konfigurera dina Yamaha-motorcyklar och välja att bli kontaktad av en Yamaha-återförsäljare. Om du väljer att göra det skickar vi din valda konfiguration tillsammans med ditt namn och dina kontaktuppgifter som du har lämnat ut åt                 hos (adress, e-postadress och telefonnummer) till din Yamaha-återförsäljare.

2.4          Ditt konto ställs standardmässigt in som privat. Detta innebär att enbart dina länkade vänner inom Yamahas webbgemenskap kommer att kunna se din kontoinformation. Om du så önskar kan du även ändra kontots sekretessinställning så att det blir offentligt. Därmed                kommer andra användare inom Yamahas webbgemenskap som (ännu) inte är dina länkade vänner att kunna se din kontoinformation.

               Användning utan konto

2.5         Om du inte har något konto kommer vi normalt inte att behandla dina personuppgifter. Samtliga data sparas på din enhet och överförs inte till våra servrar. Om du är en användare utan konto kommer du enbart att kunna spara en konfiguration av din motorcykel på din               enhet, och du kommer inte att kunna skicka konfigurationer till din återförsäljare, spara spårade rutter, spara återförsäljarinformation eller använda funktionerna i Yamahas webbgemenskap, exempelvis bjuda in, dela material med och utmana dina vänner, samt                          prestationsfunktionen. Vi kan behandla din e-postadress om någon som har ett konto skickar en inbjudan till dig om att gå med i Yamahas webbgemenskap och länka er som vänner.

2.6         Om du inte använder appen ännu kan vi behandla din e-postadress om en annan appanvändare med ett konto skickar en inbjudan till dig om att ansluta dig till Yamahas webbgemenskap och länkar dig som en vän, och om du därefter skulle godta en sådan inbjudan.

2.7          Vi sparar dina personuppgifter på våra servrar i Nederländerna.

3            För vilka ändamål använder vi dina personuppgifter?

3.1         Om du har ett konto kan vi komma att behandla dina personuppgifter för följande ändamål: åtkomstkontroll och skydd av ditt konto, för att ge dig möjlighet att använda funktionerna i appen, hantera dina begäranden om testkörningar eller ta emot nyhetsbrev (via nätet),              broschyrer, erbjudanden och annan information, hålla kontakten med dig, intern hantering, utveckling och förbättring av våra produkter och tjänster, marknadsundersökningar och andra analyser, hantering av klagomål och tvister samt för att följa tillämpliga lagar och               bestämmelser.

3.2         Om du inte har något konto behandlar vi dina personuppgifter enbart för att göra det möjligt för andra användare att skicka en inbjudan till dig.

3.3         Dina personuppgifter behandlas inte för några andra syften än de som beskrivs i denna integritetspolicy.

4            Vem kan ta del av dina personuppgifter?

4.1         Vi kan komma att anlita utomstående tjänsteleverantörer som erbjuder tjänster, exempelvis en databehandlare. Sådana databehandlare får behandla dina personuppgifter enbart på uppdrag av oss och i enlighet med våra anvisningar. Vi upprättar databehandlingsavtal                med varje enskild databehandlare för det här ändamålet i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

4.2         Vid sidan av de situationer som beskrivs i denna integritetspolicy kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter till andra, såvida vi inte anser att detta är nödvändigt för att uppfylla våra juridiska skyldigheter, skydda våra eller andras rättigheter eller för att säkra               efterlevnad av denna integritetspolicy.

5             Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

5.1         Vi sparar enbart dina personuppgifter så länge som det krävs för de beskrivna ändamålen. Om du har skapat ett konto behåller vi all information kopplad till kontot tills du ändrar eller tar bort sådan information eller hela kontot via vår webbplats [link]. Vi tar bort ditt                konto inom 24 timmar efter en sådan förfrågan. Du kan även ändra och ta bort alla dina länkade vänner, spårade rutter, genomförda utmaningar och konfigureringar av motorcyklar via appen.

6              Säkerhet

6.1           Det är mycket viktigt för oss att dina personuppgifter hålls säkra. Vi gör vårt bästa för att införa lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som ett skydd mot förlust, missbruk och ändring av de av dina personuppgifter som vi kontrollerar.

7              Cookies

7.1           Vi använder inga cookies i samband med appen.

8              Hur kan du utöva dina rättigheter?

8.1            Har du frågor om du vi behandlar dina personuppgifter, eller skulle du vilja kontrollera eller få dina personuppgifter korrigerade eller borttagna av oss? Du kan använda nedanstående kontaktuppgifter för att kontakta oss.

Yamaha Motor Europe N.V.
Koolhovenlaan 101 (1119 NC)
Schiphol-Rijk, Nederländerna

Registrerat hos den nederländska handelskammaren med nummer 34084613.

Du kan kontakta oss på:
Digital Marketing & CRM
P.O. Box 75033,
1117 ZN Schiphol, Nederländerna,
telefon: +31 20 654 6000;
e-post: app.privacy@YAMAHA-MOTOR.eu