Vi använder cookies för att skaffa oss en bild av dem som besöker våra webbplatser, så att vi kan förbättra webbplatser, produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Om du inte ändrar inställningarna på din dator utgår vi ifrån att du inte har något emot att ta emot alla cookies som skickas från Yamahas webbplats. Men du kan, om du vill, när som helst ändra inställningen för cookies i din webbläsare. Gå till avsnittet "Hur använder Yamaha cookies?" på Yamahas webbplats för att läsa mer om cookies som skickas från vår webbplats, hur vi använder dem och fördelarna med dem.

 
Transparent_PNG (for spacing) (75px)

Funktionella cookies lagrar information om val du gör på webbplatsen och gör det möjligt för oss att skräddarsy webbplatsen efter dina behov. På den mobila webbplatsen lägger vi till exempel in en cookie för att komma ihåg varifrån du kom in, så att du kommer tillbaka till samma sektion igen vid nästa besök. Vi använder cookies för att spara dina kategori /segmentpreferenser.

Cookie Namn och giltighetstid Information som inhämtas Syfte Informationsdelning och annan information
Språkpreferens
ymeDefaultSite

ett år
Din språkpreferens.
Funktionell
 
Omdirigerar dig automatiskt till den språkversion av webbplatsen som du valt tidigare, så att du slipper ange språkpreferens flera gånger.
Använt endast på våra webbplatser i Belgien (.be) och Schweiz (.ch).
Session IIS
ASP.NET_SessionId

webbläsarsession
Sessionsvärden, t.ex. besökta sidor.
Funktionell

Ger en bättre användarupplevel-se genom optimala webbplatsfunk-tioner. Med denna cookie kommer du tillbaka till relevant tidigare besökta sida när du klickar på ”föregående”.
Informationen delas inte
Tomcat/ JSP  JSESSIONID

webbläsarsession
Sessionsvärden, t.ex. besökta sidor.
Funktionell

Ger en bättre användarupplevel-se genom optimala webbplatsfunk-tioner. Med denna cookie kommer du tillbaka till relevant tidigare besökta sida när du klickar på ”föregående”.
Informationen delas inte

 

« Hur använder Yamaha cookies?