Vi använder cookies för att skaffa oss en bild av dem som besöker våra webbplatser, så att vi kan förbättra webbplatser, produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Om du inte ändrar inställningarna på din dator utgår vi ifrån att du inte har något emot att ta emot alla cookies som skickas från Yamahas webbplats. Men du kan, om du vill, när som helst ändra inställningen för cookies i din webbläsare. Gå till avsnittet "Hur använder Yamaha cookies?" på Yamahas webbplats för att läsa mer om cookies som skickas från vår webbplats, hur vi använder dem och fördelarna med dem.

 
Yamaha Motor Europe N.V. med filialer och dotterbolag (nedan gemensamt och var för sig kallat ”Yamaha Motor Europe”) hanterar dina personuppgifter med största omsorg, eftersom vi respekterar den personliga integriteten hos alla våra kunder och alla som besöker våra webbplatser. I denna policy, som utgör en del av bolagets rättsliga förklaring, anges Yamaha Motor Europes sekretesspolicy i samband med (lösenordsskyddade sidor på) alla relaterade webbplatser tillhörande en filial eller ett dotterbolag till Yamaha Motor Europe, med anknytning till någon av webbplatserna (tillsammans: ”webbplatserna” och enskilt: ”webbplatsen”). 

När du går in på och använder någon av dessa webbplatser godkänner du också uttryckligen de villkor som fastställs i denna sekretesspolicy. Om du motsätter dig något av villkoren i denna policy ber vi dig avstå från att använda webbplatserna och från att lämna personuppgifter. Vissa tjänster kan förutsätta att personuppgifter anges.
Vid Yamaha Motor Europe N.V. och/eller någon av dess filialers behandling av dina personuppgifter ska Yamaha Motor Europe N.V. vara att anse som personuppgiftsansvarig i den mening som avses i tillämplig dataskyddslagstiftning. Vid eventuella frågor, klagomål eller för begäran om information/registerutdrag avseende den behandling av dina personuppgifter som utförs av Yamaha Motor Europe N.V. och/eller någon av dess filialer kan du vända dig till Yamaha Europe N.V. Kontaktuppgifter till Yamaha Motor Europe N.V. hittar du på www.yamaha-motor.eu

1 Personuppgifter
I denna policy avses med ”personuppgifter” all information som kan hänföras till dig personligen, och omfattar utan begränsning förnamn, efternamn, adress, telefonnummer (även mobilnummer), e postadress, ålder, födelsedatum, kön, yrke, produktuppgifter och detaljer, produktpreferenser, kundtillfredsställelse, språk, körvana och liknande.

2 Interaktiva delar
I denna policy avses med ”interaktiva delar” alla områden av webbplatserna där du kan kommunicera via webbplatserna med andra besökare och/eller med Yamaha Motor Europe, t.ex. forum, klubbar, undersökningar, e post och liknande.

3 Direktmarknadsföring
I denna policy avses med ”direktmarknadsföring” all direkt kommunikation mellan Yamaha Motor Europe och dig i syfte att ge information om produkter eller tjänster och skapa en kundprofil eller personlig kundkontakt.

4 Denna policy utgör ett skydd i hanteringen av dina personuppgifter, inklusive men inte begränsat till inhämtande, användning, lagring och skydd av information som lämnats av och/eller inhämtats från dig. I enlighet med Yamaha Motor Europes policy används dina personuppgifter bara i det specifika syftet att tillhandahålla produkter och tjänster från Yamaha Motor Europe, inklusive garantitjänster;

  • hantera dina informationsfrågor
  • tillhandahålla information om faktisk utveckling som kan vara av intresse för dig (som nyhetsbrev, broschyrer och andra e postutskick)
  • utföra direkt marknadsföring
  • kontrollera tillgången till lösenordsskyddade områden
  • förbättra och säkra våra webbplatser
  • utföra en intern utvärdering av Yamaha Motor Europes produkter och tjänster
  • införskaffa kunskap om våra kunder för att kunna tillhandahålla bästa möjliga service
  • registrera kundstatistik
  • analysera kundprofiler
  • skapa en europeisk databas med kunduppgifter

5 Enligt Yamaha Motor Europes policy behåller vi bara dina personuppgifter så länge som vi behöver för dessa syften.

6 Vi kommer inte att använda dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte utan att först ha inhämtat ditt godkännande. Du kan välja denna tjänst när du anger dina personuppgifter.

7 Yamaha Motor Europe varken säljer, hyr ut eller sprider dina personuppgifter på annat sätt till tredje part, utöver vad som krävs för att Yamaha Motor Europe ska kunna tillhandahålla de tjänster som informationen var ämnad för. Alla filialer och dotterbolag inom EU, och alla andra tredje parter inom EU som Yamaha Motor Europe har ingått ändamålsenliga avtal med för att garantera efterlevnad av tillämplig dataskyddslagstiftning, kan komma att behandla dina personuppgifter på Yamaha Motor Europes vägnar.

Webbplatserna innehåller länkar till webbplatser som kontrolleras av samt sidor som underhålls av oberoende tredje part. Yamaha Motor Europe kontrollerar inte hur information som tillhandahålls till sådan tredje part används. Sådan information skyddas i enlighet med den tredje partens sekretesspolicy.

8 Yamaha Motor Europe tillämpar allmänt använd teknik för att förhindra missbruk av personuppgifter. Det är bara behörig personal som har tillgång till dina uppgifter. Om någon av Yamaha Motor Europes partner skulle genomföra en del eller alla uppgifter inom ramen för en webbundersökning på Yamaha Motor Europes vägnar har Yamaha Motor Europe ingått avtal med dem om att de ska hantera dina personuppgifter enligt en lika strikt konfidentialitet. Lagring och vidarebefordran av dina uppgifter på internet sker på säkert sätt med hjälp av modern och allmänt använd teknik.

9 Personer som inte har fyllt 16 år får bara tillhandahålla personuppgifter med godkännande av deras rättsliga företrädare (till exempel en förälder).

10 Du ska hålla Yamaha Motor Europe med dess filialer och dotterbolag skadeslösa från alla eventuella skador, förluster och olycksfall på person eller egendom som följer av godkännande eller användning av webbplatserna.

11 Vi använder oss ibland av cookies. En cookie är en fil eller information som kan sparas på din dators hårddisk när du besöker vår webbplats. Vi använder cookies som redskap för att skräddarsy dina upplevelser efter dina intressen och preferenser, eller bara för att göra det lättare att gå in och använda våra tjänster. De flesta webbläsare är ursprungligen inställda på att acceptera cookies. Om du inte vill ta emot cookies kan du ställa in din webbläsare på att inte tillåta cookies eller att varna när en webbplats skickar en cookie. Om din dator inte tillåter cookies kommer vi inte att kunna ge dig skräddarsydda tjänster. Cookies kan och kommer inte att användas för att lagra en respondents e postadress, inhämta information från hårddisken eller konfidentiell eller känslig information. Cookies kan inte heller läsas av andra webbplatser än den som skickar cookien.

12 Om du skulle delta i någon av våra undersökningar vore vi tacksamma om du anger att vi har ditt godkännande att kontakta dig vid ett senare tillfälle i vidare undersökningssyfte, till exempel för att ta reda på din åsikt om nya produkter, egenskaper osv. Om du tillåter det alternativet, som ingår i de flesta frågeformulären, kan vi kontakta dig senare via e post eller telefon.

13 I händelse av frågor eller klagomål beträffande hanteringen av dina personuppgifter ber vi dig ta kontakt skriftligen på följande adress: Yamaha Motor Europe N.V./Customer Intelligence – P.O. Box 75033 – NL-1117 ZN Schiphol – Nederländerna. Om du inte vill att vi kontaktar dig mer kommer vi omedelbart att sluta använda dina personuppgifter. Se till att ge oss korrekt e postadress, namn, adress och/eller telefonnummer när du kontaktar oss, så att vi kan hantera ditt ärende ordentligt.

14 Yamaha Motor Europe förbehåller sig rätten att när som helst fritt ändra, anpassa, göra tillägg i eller ta bort delar av denna sekretesspolicy. Du bör gå in på den här sidan med jämna mellanrum och se om det har skett några ändringar. Om du fortsätter att använda denna webbplats efter att ändringarna av denna policy har införts betyder det att du accepterar ändringarna.

Senast uppdaterad den 17 april 2017