Vi använder cookies för att skaffa oss en bild av dem som besöker våra webbplatser, så att vi kan förbättra webbplatser, produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Om du inte ändrar inställningarna på din dator utgår vi ifrån att du inte har något emot att ta emot alla cookies som skickas från Yamahas webbplats. Men du kan, om du vill, när som helst ändra inställningen för cookies i din webbläsare. Gå till avsnittet "Hur använder Yamaha cookies?" på Yamahas webbplats för att läsa mer om cookies som skickas från vår webbplats, hur vi använder dem och fördelarna med dem.

 

LMW Technology Verification #1: Straight-line Braking
How do the two front wheels perform in straight-line braking?

 

The excellent grip from the two front wheels helps give the machine excellent stopping power. The vehicle maintains stability even in hard braking.

 

See the video »

LMW Technology Verification #2: Cornering Stability
How do the two front wheels perform on slippery surfaces?

 

Even on slippery surfaces, if one of the front wheels (inner or outer) loses grip, the other wheel maintains grip. The risk of a fall due to front-wheel slippage is reduced.

 

See the video »

LMW Technology Verification #3: Straight-line Stability
How does the vehicle perform in sudden and strong crosswinds?

 

Even in strong crosswinds, there is little machine fluctuation because there are two front wheels. There is a feeling of stability, even in strong crosswinds.

 

See the video »

LMW Technology Verification #4: Handling Stability
How does the vehicle perform when going over uneven surfaces?

 

The two front wheels function independently, absorbing changes in the level of the road surface or shocks from the road. Reduced fluctuation when going over uneven road surfaces.

 

See the video »

LMW Technology Verification #5: Handling Stability
How does the vehicle perform when riding with a passenger?

 

A good feeling of stability in slow-speed turns with a passenger onboard. A good feeling of stability in two-up riding.

 

See the video »