Vi använder cookies för att skaffa oss en bild av dem som besöker våra webbplatser, så att vi kan förbättra webbplatser, produkter, tjänster och marknadsföringsåtgärder.

Om du inte ändrar inställningarna på din dator utgår vi ifrån att du inte har något emot att ta emot alla cookies som skickas från Yamahas webbplats. Men du kan, om du vill, när som helst ändra inställningen för cookies i din webbläsare. Gå till avsnittet "Hur använder Yamaha cookies?" på Yamahas webbplats för att läsa mer om cookies som skickas från vår webbplats, hur vi använder dem och fördelarna med dem.

 

Iron Heart: Tough, essential clothing crafted in Japan

Dela

Iron Heart was set up in 2001 by Shinichi Haraki, with the sole aim of creating classic, top quality clothing that is both simple and tough.Haraki-san takes his inspiration from the best of mid 20th century American work and biker wear, updating it for the 21st century and utilizing the very best Japanese materials and 21st century and utilizing the very best Japanese materials and craftsmanship.

Sharing same philosophy as we have on crafting VMAX, we have teamed up with them to create limited number of super tough, yet Super soft, high quality T-shirt made in Japan.

Curious to know bit more about Iron heart? Please follow the link www.ironheart.co.uk.