Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Teknisk information för oberoende handlare

All relevant teknisk information om underhåll eller reparationer finns på vår Yamaha-portal för oberoende handlare. Klicka på länken till vår Yamaha-portal:

Klicka på "Kontoregistrering" för att registrera dig som oberoende handlare.

Om du bara vill registrera en post i vår Digital Service Record (DSR) kan du klicka här:

.