Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Automatisk trimningsassistans

Yamahas nya Trim Assist ger optimal prestanda och bränsleekonomi genom att aktivt justera trimvinkeln när du accelererar och saktar ner, vilket gör att du kan fokusera på vad du vill samtidigt som motorerna alltid arbetar på ett effektivt sätt.

De nya displayalternativen med Helm Master EX, och specifikt CL7- och den helt nya CL5-pekskärmen, används för att aktivera Trim Assist med en enkel förinställning i fem steg som kan justeras via huvudmenyn för att passa dina båtspecifikationer. Varje trimningsnivå är baserad på motorvarvtal eller, i kombination med Helm Master EX-autopiloten, inmatningen av båthastigheten från dess GPS.