Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Kurshållning med autopilot

För långa resor över öppet vatten håller kurshållaren dig i rätt riktning på väg mot din destination. Du kan också finjustera din resa med 1 till 5 grader med hjälp av den vänstra och högra pilknappen på kopplingsdosan.

Kurshållning: håller fören i en förinställd kompassriktning, fungerar även vid
back.

Mönsterstyrning: spiral eller sicksack är perfekt för dem som vill koppla av i en viss del av småbåtshamnen, sjön eller ute på öppet vatten.

Det är enkelt att justera en mängd inställningar "i farten" genom att kombinera kurshållaren med en Helm Master EX-styrspak. Mer specifikt kan du kontrollera finjusteringarna av hastighet, kurs och riktning utan att använda ratten eller gasreglagen.