Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Stay Point med autopilot

Stay Point är ett specifikt läge i Set Point Helm Master EX-funktionen, som gör att kaptener kan ha större valfrihet och fler valmöjligheter när det gäller båtens position.

Stay Point-läget är otroligt praktiskt när du är stillastående i en småbåtshamn, medan du tankar eller väntar på en bro, eller helt enkelt när du har hittat en viss plats som du vill njuta av extra länge.

Andra Set Point-lägen är Drift Point och Fish Point, som ofta används av proffs inom fiske, fotografering eller andra aktiviteter som kräver extrem stationär precision.