Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Nyckellös tändning

Säkerhet och bekvämlighet är en viktig del av att äga en utombordare och den flytande trådlösa brickan (med tryckknapp) erbjuder båda två.

Inom cirka 80 cm från konsolen låser den automatiskt upp din båt och allt som står mellan dig och att åka längre in mot land är en enkel startknapp.

Brickan möjliggör för avstängning av strömmen via tändningspaneler med nyckellösa start-/stoppknappar och den fungerar också som en av-/på-knapp för antistöldsystemet Y-COP® som gör att utombordsmotorn inte kan startas.

När brickans batterinivå är låg kommer den att varna användaren genom ljudsignaler. Den är vattentät ner till 10 cm djup i fem minuter, och om du tappar den kan du fortfarande låsa upp din båt med hjälp av en fyrsiffrig kod, antingen själv eller via Yamaha återförsäljare.