Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Propellrar

Propellern gör den stora skillnaden
Om du inte har provat en av Yamahas otaliga propellerlösningar så får du inte ut mesta möjliga av din utombordare. I själva verket kan rätt Yamaha-propeller maximera din utombordares acceleration, toppfart, bränsleekonomi och livslängd. Allt detta tillsammans med en tystare körning och bättre manövrering. Oavsett din tillämpning finns det en Yamaha originalpropeller som kan hjälpa dig uppnå högsta prestanda. 

Kontrollera din aktuella stigning och storlek
För en bra utgångspunkt, kontrollera stigningen som är märkt på navet på din propeller. Din erfarenhet av den här propellern är till stor nytta när du ska välja en ny. 

Rådgör med din återförsäljare
Utnyttja deras kunskaper för att få propellerrekommendationer baserade på din båts märke, modell och år, samt motormodell och registreringsnummer. Aktuell propellerstorlek och utformning, aktuellt maxvarvtal när du ger full gas och vanlig och maximal belastning. Du bör om möjligt alltid testa rekommenderade propellrar på sjön. 

PROPELLERINFORMATION

propeller

STIGNING 
Stigningen är det ”teoretiska” avståndet (i tum) som en propeller skulle färdas vid ett helt varv om den skulle färdas genom ett fast ämne. En propeller med låg stigning ger bättre acceleration/planingströskel och drivkraft men lägre topphastighet. En propeller med högre stigning ger mindre dragkraft, men med en högre topphastighet. Rätt propeller gör att din motor når den övre delen av fullgasvarvtalet som specificerats av tillverkaren med en normal till tyngre belastning, men utan att överskrida den. Varje tum av stigningen är lika med ungefär 150 +/- 50 varv/min.

Propeller diameter

DIAMETER
Diametern är den totala bredden på ”cirkeln” som bildas vid bladspetsarna när propellern snurrar. Propellrar med större diametrar drar mer vatten och når djupare ner i vattnet. Därför används de vanligtvis på stora, tunga båtar eller på båtar med högt placerade motorfästen. Propellrar med en mindre diameter används normalt på lättare båtar där propellern arbetar närmare vattenytan – eller när du behöver ett högre motorvarvtal.

Number of blades

ANTAL BLAD 
Trebladiga propellrar är vanligast. De ger bra prestanda, hög hastighet och effektivitet för de flesta tillämpningar. En fyrbladig propeller ger ökat stäv- och akterlyft och minskar propellerventilationen. Detta innebär vanligtvis mer vattenmotstånd från motorn, vilket ger lägre toppfarter och annorlunda köregenskaper.

BLADGEOMETRI 
Bladgeometrin avser den faktiska formen på bladet (eller örat). Genom att ändra bladets form, diameter och stigningsförlopp kan olika prestandaegenskaper skapas för alla typer och utformningar av propellrar. 

BLADYTA
Bladyta avser bladens totala yta. Ju större bladyta desto mer vatten drar propellern, för bättre planingströskel och ökad planingseffektivitet. För stor bladyta kan däremot skapa betydligt mer vattenmotstånd, vilket kan begränsa motorvarvtalet och orsaka problem vid manövreringen av båten.

CUP

CUP 
Cup är den lilla böjda fliken på bladspetsen och/eller på bakkanten. I rätt mängd hjälper en cup att minska ventilationen och propellerspinn, vilket möjliggör högre motorfäste och större stävlyft. Men för mycket cup kan orsaka för mycket styrvridmoment och stävlyft, och begränsar motorns förmåga att utveckla och upprätthålla korrekt varvtal vid en viss stigning. 

Rake

RAKE
Rake är bladens vinkel i förhållande till propellerns nav och uttrycks i grader. En propeller med hög rake är bäst lämpad för tillämpningar där motorn är monterad högt, för att minska ventilationen och öka stävlyftet. Men för mycket rake kan överbelasta motorn, minska planingströskeln och skapa negativa prestanda och manövreringsresultat. En propeller med en låg rakevinkel medför lägre belastning på motorn, vilket kan resultera i bättre planingströskel och högre varvtal vid full gas. 

SDS – VÄXELDÄMPNINGSSYSTEM 
Yamahas unika växeldämpningssystem (SDS) minskar irriterande ryck vid växling och buller som normalt förknippas med växelbyte. SDS använder en splinesakterbricka och ett splinesgumminav som absorberar buller och vibrationer. Denna välkonstruerade lösning ger mjukare, tystare växling.