Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

New State-of-the-art Yamaha Marine Precision Propeller Facility in the U.S. Reaches Full Production Capacity

4 minut/er

Yamahas nya anläggning, Yamaha Marine Precision Propeller (YPPI) i Greenfield, Indiana har uppnått full produktionskapacitet denna sommar.

Den avancerade gjutanläggningen använder toppmodern robotteknik för att påtagligt minska ledtider och öka produktionen med över 67 procent. Detta gör att YPPI kan leverera över 100 000 propellrar till kunder varje år.

Yamaha förvärvade Precision Propellers, Inc. under 2008. Koncernen är den enda tillverkaren av propellrar i rostfritt stål för Yamahas utombordare i USA. YPPI-anläggningen i Greenfield omfattar nu hela verksamheten för propellergjutning, medan YPPI-anläggningen i Ritter, Indiana kommer att stå för tillverkarens eftergjutnings- och finishverksamhet. YPPI utgör ett av endast två marinpropellergjuterier i USA och är ett av de största gjuterierna för rostfritt stål i världen.

-Det känns bra att äntligen kunna arbeta för full maskin på anläggningen i Greenfield, säger Batuhan Ak, anläggningschef på YPPI i Greenfield. -Propellrar utgör en del av de integrerade system som båtar behöver idag, och den nya anläggningen ger oss möjlighet att utnyttja effektivare produktionstekniker som ökar kvaliteten samtidigt som tillverkningskostnaderna minskar.

I egenskap av ett företagsinternt gjuteri (som ägs av det företag som tillverkar produkten) har YPPI en unik möjlighet att snabbt möta marknadens behov. Medan andra tillverkare som förlitar sig på externa källor för närvarande kämpar med ledtider som har fördubblats och till och med tredubblats har YPPI:s investering i anläggningen i Greenfield bidragit till att hjälpa företaget tillgodose behoven i tid.

-Yamaha byggde Greenfield-anläggningen med extra kapacitet i åtanke – inte bara för att möta dagens krav, utan även morgondagens, säger Ak. -Som nyckelkund till många leverantörer som säljer amerikansktillverkade produkter har vi legat i framkant när det gäller leveranser av råmaterial som vi behöver för att hålla uppe produktionstempot.

För att uppnå högre nivåer av effektivitet och produktion har YPPI-teamet uppdaterat sin utrustning på ett flertal sätt, bland annat genom ett ett förstklassigt upphällningssystem samt högre nivåer av utrymmeseffektiv hantering, dvs. robotar. Robottekniken skapade behovet av nya tekniska roller för att stötta utrustningen och tekniken.

-Många förutsätter att införandet av robotteknik i tillverkningsprocessen eliminerar arbetstillfällen – detta är raka motsatsen till det vi har upplevt i vår expansion, säger Ak. -Vi inte bara behöll samtliga våra medarbetare, vi tillförde dessutom nya befattningar för kompetenta tekniker – personer vi dessutom har utvecklat och utbildat genom vårt egna team. Vår totala personalstyrka för den nya anläggningen ökade snarare än minskade i och med införandet av nya effektiviseringsåtgärder. Våra medarbetare tjänar nu mer samtidigt som vårt företag ökar effektivitet och produktion – en verklig win-win.

YPPI-personal har fördelen av en företagsintern gjuteriutbildning samt utveckling av expertkompetenser som är direkt överförbara till andra tillverkningsbranscher. Tillverkaren erbjuder också förmåner i världsklass och konkurrenskraftiga löner som startar långt över miniminivån, vilket ger de anställda bekväma livsstilsalternativ i relation till levnadsomkostnaderna i Greenfield.

-Den starkaste och mest värdefulla aspekten av en karriär hos YPPI är vår kultur, fortsätter Ak. -Vi är inget traditionellt tillverkningsföretag. Vi tar hand om våra medarbetare. Vi är Yamaha, med en familjär känsla. Vi investerar i vår personal och ser till att alla får möjligheter att växa och lära sig längs vägen.

I juli 2019 tog gruppen den 5 100 kvadratmeter stora byggnaden, som omfattar 5 av 28 tunnland, i besittning. Yamaha planerar att i framtiden ytterligare expandera YPPI-området.

-Det nya gjuteriet utgör den första fasen av ett utvecklingsprojekt med flera steg i Greenfield, berättar Ak. -Varje enskild fas kommer att ge ytterligare stöd åt Yamahas amerikanska affärsenhet för marina produkter i syfte att bli ledande inom båtkomponenter och systemintegreringar som ger kunderna enklare och mer tillfredsställande båtupplevelser.

YPPI-propellrar: Experthantverk levererar exceptionell prestanda på vattnet

Visste du att YPPI:s propellertillverkningsprocesser och nyckelvariabler efterliknar dem inom flygindustrin?  En korrekt funktion hos turbinbladen i en jetmotor är avgörande för pilotens och besättningens säkerhet. YPPI-teamen kräver samma nivå av precision och kontroll hos bladgeometrin vid tillverkning av marinpropellrar. 

Medan andra tillverkare använder en ritningsprocess för att tillverka propellrar matchas YPPI:s till 100 procent efter den ursprungliga konstruktionsspecifikationen för respektive modell, detta för att säkerställa att de levererar topprestanda på vattnet varje gång.

Genom att utöka automatiseringen genom ny robotteknik vid anläggningen i Greenfield minskar vi risken för avvikelser i gjutningsprocessen, vilket i sin tur ökar kvaliteten på produkten och propellern.

Medlemmarna i YPPI-teamet spelar huvudrollen i fråga om att leverera marknadens bästa propellrar. Yamaha har byggt upp anläggningen i Greenfield från grunden i syfte att säkerställa att gjuteriet bevarar den befintliga YPPI-personalstyrkan intakt, samtidigt som man stärker kompetensen hos det team som bemästrat hantverket. Resultatet är en produktion av kvalitetspropellrar som levererar topprestanda varje gång.

Yamahas team samarbetar i syfte att säkerställa att YPPI i Greenfield har världens bästa gjuteriutrustning

En stor del av gjuteriutrustningen på YPPI:s nya anläggning i Greenfield kommer från VA Technology och LBCC, två nyckelleverantörer med säte i engelska Sheffield, världens globala gjuterihuvudstad. Under COVID 19-pandmein navigerade YPPI-teamet nedstängningar och förseningar i samband med den sista implementeringsfasen av utrustningen i det nya gjuteriet. Sedan man insett att man aldrig skulle kunna slå upp portarna i Greenfield i tid utan att få över leverantörerna till USA så att dessa kunde installera den nya utrustningen, klev det större amerikanska Yamaha-teamet in för att hjälpa till.

-John O'Keefe på Yamahas team för marina myndighetsrelationer samarbetade med myndigheterna för att säkra arbetsvisum som gjorde det möjligt för teamen från VA Technology och LBCC att resa till USA för att installera den nya gjuteriutrustningen, berättar Batuhan Ak, anläggningschef på YPPI i Greenfield. -Hans stora ansträngningar gjorde det möjligt för oss att hålla schemat och öppna, samt förkroppsligade vår affärsmodell "One Yamaha". Yamaha-teamet överlag har en verklig mentalitet för att samarbeta och få jobbet gjort. Vi är ett globalt företag med omfattande resurser och teammedlemmar villiga att göra det lilla extra som krävs för att hjälpa till – även när uppgiften faller utanför deras egentliga arbetsbeskrivningar.

-I mitt tycke är denna samarbetsfilosofi ett av de största värdena i ett samarbete med Yamaha och YPPI. Återförsäljare och konstruktörer som samarbetar med Yamaha får uppleva alla fördelar med att jobba tillsammans med ett stort, globalt företag, samtidigt som man även skördar fördelar med en praktisk och familjär inställning till affärsrelationer. Enkelt uttryckt: Yamaha främjar helt enkelt en fantastisk samarbetskultur i syfte att leverera förstklassiga produkter.