Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

Yamaha Motor investerar i det finska IT-företaget Skipperi

Yamaha Motor Invests in Finnish IT Startup Skipperi

- Snabbare utveckling av nya digitala plattformar för att erbjuda Kandoupplevelser på vattnet -

Yamaha Motor har glädjen att tillkännage en investering i Skipperi, ett finskt nystartat IT-företag som driver Skipperi Fleet, den största prenumerationsbaserade båtklubben i norra Europa.

Skipperi är ett IT-företag som utnyttjar sin egenutvecklade digitala plattform för att ge kunderna trevliga marina upplevelser, och dess andra verksamheter utöver kärnverksamheten Skipperi Fleet omfattar P2P-uthyrning* och främjande av sjösäkerhet. Med hjälp av sin digitala teknik har företaget framgångsrikt minskat det arbete som krävs för att driva en båtklubb, till exempel genom att göra båtuthyrning möjlig helt och hållet genom onlinesystem. Dessutom arbetar Skipperi kontinuerligt med att vidareutveckla systemet med AI och genom att samla in data från den dagliga verksamheten.

Syftet med denna investering i Skipperi är att stärka Yamaha Motors utvecklingskapacitet för den digitala omvandlingen, som fortsätter att ta fart inom marinindustrin. Yamaha Motor ser Skipperi som en strategisk partner för att utveckla digitala plattformar för delningsbaserade företag för att svara på den globalt expanderande delningsekonomin.

Yamaha Motors långsiktiga vision är att tillhandahålla "ett pålitligt och rikt marint liv" som ytterligare ökar havets värde genom att implementera sin Marine CASE Strategy. Framöver kommer Yamaha Motor att sträva efter att erbjuda Kando*-upplevelser på vattnet som matchar kundernas olika livsstilar genom att fortsätta att utveckla tjänster med högre mervärde och nästa generations produkter.

* Ett system från person till person som gör det möjligt att direkt låna och låna ut fartyg.

** Kando är ett japanskt ord för den känsla av djup tillfredsställelse och intensiv spänning som vi upplever när vi stöter på något av exceptionellt värde.

  • Hyrbåtar som drivs av Skipperi

  • App för bokning av båtar som drivs av Skipperi

Skipperi Företagets översikt

Grundat : 2017
Representant: Kristian Raij (medgrundare och verkställande direktör)
Huvudkontor: Veneentekijantie 6, 00210 Helsingfors, Finland
Affärsverksamhet: Verksamheten: Drift av en abonnemangsbaserad båtklubb (Skipperi Fleet), utveckling av en P2P-plattform för hyresförmedling m.m.
Webbplats:  h