Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

2019 Grizzly 350 4WD

Fyrhjulingar med motorer på upp till 70cc rekommenderas endast för förare som är sex år gamla eller äldre och alltid under uppsikt av en vuxen. Fyrhjulingar med motorer på 70 till 90cc rekommenderas endast för förare som är 12 år gamla eller äldre och alltid under uppsikt av en vuxen. Fyrhjulingar med motorer på 90cc eller mer rekommenderas endast för förare som är 16 år gamla eller äldre. Fyrhjulingar är gjorda för att användas inom sina konstruktionsbegränsningar. Godkända dragvikter och maxlaster finns angivna i ägarhandboken. När det gäller hållbarhet, tillförlitlighet och framför allt användarens säkerhet bör under inga omständigheter de rekommenderade kapaciteterna överskridas. Yamaha rekommenderar att alla fyrhjulingsförare går en godkänd förarutbildning. För mer information om säkerhet och utbildning kontaktar du en auktoriserad återförsäljare eller Yamahadistributör. Fyrhjulingar kan vara farliga att använda. För din egen säkerhet, kör inte på asfalterade ytor. Fyrhjulingar är endast avsedda för oasfalterade ytor. Körning på asfalterade ytor kan påverka köregenskaperna negativt och kan leda till att föraren tappar kontrollen. Bär alltid hjälm, ögonskydd och skyddskläder. Medför aldrig passagerare. Undvik alltid trickkörning. Kör inte påverkad av alkohol eller droger. Undvik för höga hastigheter och var särskilt försiktig i svår terräng. Var aktsam, kör alltid ansvarsfullt, respektera miljön och följ gällande regler och lagar. Förarna på bilderna är professionella. Försök inte efterlikna dem. Yamahaprodukternas specifikationer och utseende varierar med tiden utan föregående meddelande, och de som visas här tjänar bara som illustration och utgör inte någon avtalsenlig beskrivning av produkterna. Vissa modeller visas med extra tillbehör. Alla fyrhjulingar har 12 månaders begränsad fabriksgaranti utom Banshee, som har 90 dagars begränsad fabriksgaranti. Kontakta en återförsäljare för mer information.