Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

130hk

All information i den här katalogen är endast avsedd som allmän vägledning och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilderna kan visa båtar som körs av proffs och är ingen avsiktlig eller underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad personlig flytanordning och säkerhetsutrustning till sjöss.