Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit
All information i den här katalogen är avsedd endast som allmän vägledning och kan komma att ändras utan föregående meddelande. Bilderna kan föreställa båtar som körs av proffs, och de utgör ingen avsiktlig eller underförstådd rekommendation eller vägledning för säker användning eller körsätt. Följ alltid lokala föreskrifter till sjöss. Bär alltid rekommenderad personlig flytanordning och säkerhetsutrustning till sjöss.