Du är på väg att lämna webbplatsen. Vill du det?

Jag samtycker, ta mig dit

WR450F

2021 års WR450F och WR250F kommer endast att finnas tillgängliga med tävlingsspecifikationer för tävlingsbruk på slutna banor, och vid specifika evenemang där deltagande med icke-registrerade fordon tillåts. Bär alltid hjälm, skyddsglasögon och skyddskläder. Yamaha uppmuntrar dig att köra säkert och att visa hänsyn till dina medtrafikanter och till miljön. Visade bilder kan visa en professionell förare som kör under kontrollerade former eller på en avlyst bana. Motorcykeln som avbildas kan vara utrustad med originaltillbehör från Yamaha och/eller icke-Yamaha-tillbehör som endast är tillåtna att användas på slutna banor. All information ges som allmän vägledning. Specifikationerna för och utseendet på Yamaha-produkter, Yamaha-tillbehör och/eller icke-Yamaha-tillbehör kan ändras utan föregående meddelande. Icke-Yamaha-tillbehör är fullt ut utvecklade och tillverkade av respektive tredje part. Yamaha garanterar inte tillgängligheten av de visade produkterna och tillbehören på lokala marknader. Produkt- och tillbehörssortimentet kan vara begränsat i vissa länder. Yamaha har rätt att upphöra med produkter och tillbehör utan föregående meddelande. Om tillämpligt kan priser på Yamaha-produkter och tillbehör variera beroende på lokala krav och förhållanden. Inga rättigheter kan fås grundat på denna information. För mer information om detaljer och tillgänglighet, kontakta din lokala Yamahaåterförsäljare.